Verified Carbon Standard (VCS)

Verified Carbon Standard (VCS)

Sazinieties ar mums!

E-pasts: info@bmcertification.com

Tālrunis: +371 67772135

Ja vēlaties saņemt cenas piedāvājumu, aicinām aizpildīt pieteikuma anketu:

Saņemt piedāvājumu

Kas ir Verified Carbon Standard (VCS)?

Verified Carbon Standard (VCS) ir plaši atzīts un novērtēts standarts siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju samazināšanas projektu sertificēšanai un oglekļa kredītu jeb oglekļa kompensāciju izsniegšanai. Tas nodrošina sistēmu, lai nodrošinātu oglekļa kompensāciju projektu vides integritāti un kvalitāti. VCS ir izstrādājusi neatkarīga bezpeļņas organizācija – VCS asociācija, un to izmanto visā pasaulē, lai apstiprinātu un pārbaudītu emisiju samazināšanas un likvidēšanas projektus.

VCS sniedz vadlīnijas un kritērijus, kā sertificēt projektus, kas samazina vai likvidē siltumnīcefekta gāzu emisijas. Šādi projekti var ietvert iniciatīvas, kas saistītas ar atjaunojamo enerģiju, energoefektivitāti, mežu atjaunošanu, apmežošanu, metāna uzkrāšanu un citiem.

VCS pieprasa, lai neatkarīgas trešās puses struktūras apstiprinātu un pārbaudītu projektu deklarētos emisiju samazinājumus. Tas nodrošina projekta rezultātā iegūto oglekļa kredītu ticamību un precizitāti.

Pēc veiksmīgas validācijas un verifikācijas VCS sertificētajiem projektiem var piešķirt oglekļa kredītus, kas pazīstami arī kā verificētas oglekļa vienības (VCU). Katra vienība atbilst vienai metriskajai tonnai oglekļa dioksīda ekvivalenta (CO2e) emisiju, kuras projekts ir samazinājis vai likvidējis.

Kāpēc jums vajadzētu ieviest Verified Carbon Standard (VCS)?

Verificēta oglekļa dioksīda standarta (VCS) ieviešana uzņēmumā var sniegt vairākas priekšrocības, jo īpaši, ja jūsu organizācija vēlas samazināt oglekļa dioksīda emisijas nospiedumu un demonstrēt apņemšanos ievērot vides ilgtspējību. Šeit ir daži iemesli, kāpēc jūsu uzņēmums varētu apsvērt VCS ieviešanu:

  • Verificēta ietekme uz vidi: VCS sertificētie projekti tiek pakļauti stingriem validācijas un verifikācijas procesiem, kas nodrošina, ka šo projektu deklarētais emisiju samazinājums vai likvidācija ir zinātniski pamatoti un uzticami.
  • Oglekļa neitralitātes un emisiju samazināšanas mērķu sasniegšana: VCS ļauj jūsu uzņēmumam kompensēt savas emisijas, ieguldot VCS sertificētos projektos. Tas var palīdzēt jūsu organizācijai sasniegt oglekļa neitralitātes vai nulles emisiju mērķus.
  • Zīmola vērtības celšana: Informēšana par savu iesaistīšanos VCS projektos var uzlabot jūsu uzņēmuma zīmola tēlu un uzrunāt patērētājus un partnerus, kas ir videi draudzīgi.
  • Piekļuve zaļajiem tirgiem: VCS sertificētu oglekļa kredītu izmantošana var atvieglot piekļuvi zaļajiem tirgiem un ļaut jūsu uzņēmumam piedalīties oglekļa tirdzniecībā, tirgus atbilstības nodrošināšanā un brīvprātīgās kompensāciju programmās.
  • Atbilstība normatīvajiem aktiem: Reģionos, kuros ir oglekļa cenu noteikšanas mehānismi vai emisiju samazināšanas noteikumi, VCS sertificētu kompensāciju izmantošana var palīdzēt jūsu uzņēmumam ievērot juridiskās prasības.
Saņemt piedāvājumu

Saņemt piedāvājumu

Juridiskā adrese

Kontaktpersona

Pēc kura standarta Jūs vēlaties sertificēt uzņēmumu?

Būvizstrādājumu sertifikācija
Piegādes ķēdes sertifikācija
Atbilstība RED II direktīvas prasībām
Mežu apsaimniekošanas sertifikācija
Kokmateriālu regula (Eiropas Savienība un Lielbritānija)
Kvalitāte, darba drošība un vide
Informācijas drošība un datu drošība
Ilgtspējīga attīstība
Pārtikas drošības sertifikācija
Koka māju būvkomplektu sertifikācija
Termiskās apstrādes procesa sertifikācija

Lūdzu aprakstiet ar ko uzņēmums nodarbojas un kurus procesus un/vai produktus/pakalpojumus vēlaties sertificēt.

Papildus komentārs

Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Vai vēlaties aizvērt formu?
Dati netiks saglabāti un nosūtīti.

Nosūtiet mums ziņu

Nosūtiet mums ziņu

Paldies, Jūsu ziņa ir saņemta!