BM CertificationMežu apsaimniekošanas sertifikācija
PEFC Mežsaimniecības darbuzņēmēju sertifikācija

PEFC Mežsaimniecības darbuzņēmēju sertifikācija

Meža apsaimniekošana ir ilglaicīgs process, kura kvalitātes un labās prakses rezultāti novērtējami vien pēc gadu desmitiem, taču PEFC Mežsaimniecības darbuzņēmēju sertifikācija, kura paplašina PEFC Meža apsaimniekošanas sertifikācijas iespējas, var apliecināt Jūsu atbildīgo apsaimniekošanas praksi un sniegto pakalpojumu kvalitāti jau šodien.

PEFC Mežsaimniecības darbuzņēmēju sertifikācija

Sazinieties ar mums!

E-pasts: info@bmcertification.com

Tālrunis: +371 67772135

Ja vēlaties saņemt cenas piedāvājumu, aicinām aizpildīt pieteikuma anketu:

Saņemt piedāvājumu

Kas ir PEFC Mežsaimniecības darbuzņēmēju sertifikācija?

PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification) jeb Meža sertifikācijas sistēmu novērtēšanas programma ir starptautiska, nevalstiska, neatkarīga bezpeļņas organizācija, kas veicina videi draudzīgu, ekonomiski pamatotu un sociāli atbildīgu meža apsaimniekošanu.

PEFC izvēlas gan organizācijas, gan arī nelielu meža platību īpašnieki, un šī sertifikācija tiek veikta visā meža produktu piegādes ķēdē. Tā apliecinuzņa labas mežsaimniecības prakses ievērošanu mežā, kā arī koksnes un citu meža produktu ieguvi, ievērojot augstākos ekoloģiskos, sociālos un ētikas standartus.

PEFC Latvijas Padome ir izstrādājusi PEFC Mežsaimniecības darbuzņēmēju standartu, kurš paplašina PEFC Meža apsaimniekošanas sertifikācijas iespējas. Mežsaimniecības darbuzņēmēju standarta mērķis ir veicināt ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu, kā arī paaugstināt mežsaimniecības darbuzņēmēju sniegto pakalpojumu kvalitāti, efektivitāti un sociālo atbildību, radot konkurētspējas priekšrocības sertificētiem darbuzņēmējiem.

Mežsaimniecības darbuzņēmēju standarts ir piemērojams meža nozares darbuzņēmējiem neatkarīgi no to uzņēmējdarbības formas, darbojoties kādā no minētajām sfērām: mežkopībā, mežizstrādē vai transportēšanā.

Kāpēc sertificēties pēc PEFC Mežsaimniecības darbuzņēmēju sertifikācijas standarta?

Neatkarīga PEFC Mežsaimniecības darbuzņēmēju sertifikācija apstiprina, ka mežsaimniecības darbuzņēmēju sniegto pakalpojumu kvalitāte un meža apsaimniekošana atbilst standartam. Sertifikācijas iegūšana apliecina Jūsu ilgtspējīgo darbību un konkurētspēju meža apsaimniekošanas darbu jomā.

Izvēloties PEFC Mežsaimniecības darbuzņēmēju sertifikāciju, tiks:

  • radītas konkurētspējas priekšrocības;
  • paaugstināta un pierādīta sniegto pakalpojumu kvalitāte, efektivitāte un sociālā atbildība;
  • saņemts trešās puses vērtējums, apstiprinot Jūsu meža apsaimniekošanas darbu ilgtspēju un mežsaimniecisko darbu kvalitāti.

Kā iegūt PEFC Mežsaimniecības darbuzņēmēju sertifikātu?

Lai sertificētos, organizācijā ir nepieciešams ieviest standartam atbilstošu pārvaldīvas sistēmu un sniegt kvalitatīvus mežsaimnieciskos pakalpojumus, kas atbilst PEFC Mežsaimniecības darbuzņēmēju sertifikācijas standarta prasībām.

BM Certification, akreditēta sertifikācijas iestāde, var sniegt sertifikācijas pakalpojumus un nodrošināt mācības par PEFC standarta prasībām.

Sazinieties ar mums, lai saņemtu sīkāku informāciju.

 

Saņemt piedāvājumu

Saņemt piedāvājumu

Juridiskā adrese

Kontaktpersona

Pēc kura standarta Jūs vēlaties sertificēt uzņēmumu?

Būvizstrādājumu sertifikācija
Piegādes ķēdes sertifikācija
Atbilstība RED II direktīvas prasībām
Mežu apsaimniekošanas sertifikācija
Kokmateriālu regula (Eiropas Savienība un Lielbritānija)
Kvalitāte, darba drošība un vide
Informācijas drošība un datu drošība
Ilgtspējīga attīstība
Pārtikas drošības sertifikācija
Koka māju būvkomplektu sertifikācija
Termiskās apstrādes procesa sertifikācija

Lūdzu aprakstiet ar ko uzņēmums nodarbojas un kurus procesus un/vai produktus/pakalpojumus vēlaties sertificēt.

Papildus komentārs

Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Vai vēlaties aizvērt formu?
Dati netiks saglabāti un nosūtīti.

Nosūtiet mums ziņu

Nosūtiet mums ziņu

Paldies, Jūsu ziņa ir saņemta!