BM CertificationPakalpojumi
Koksnes iepakojuma materiālu termiskās apstrādes procesa sertifikācija

Koksnes iepakojuma materiālu termiskās apstrādes procesa sertifikācija

Lai ierobežotu karantīnas organismu izplatīšanās risku, veicot koksnes iepakojuma materiāla apriti starptautiskajā tirgū, no neapstrādātas koksnes ražotam un kravu transportēšanai paredzētam iepakojamam materiālam jāveic fitosanitārie pasākumi – termiskā apstrāde un marķēšana.

BM Certification sniedz koksnes iepakojuma materiālu termiskās apstrādes procesa sertifikācijas pakalpojumus saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.145 „Noteikumi par fitosanitāriem pasākumiem un to piemērošanas kārtību koksnes iepakojamam materiālam” un Starptautisko fitosanitāro pasākumu standartu ISPM15.

Sertifikācijas process ietver tehnoloģisko iekārtu novērtēšanu un kvalitātes vadības sistēmas izvērtēšanu. Termiskās apstrādes laikā visā koksnes šķērsgriezumā nepārtraukti jānodrošina vismaz 56 °C temperatūra ne mazāk kā 30 minūtes; tai jāpakļauj koksnes iepakojuma materiāli no masīvas koksnes, piemēram, paletes vai kastes.

Koksnes iepakojuma materiālu termiskās apstrādes procesa sertifikācija

Sazinieties ar mums!

E-pasts: info@bmcertification.com

Tālrunis: +371 67772135

Ja vēlaties saņemt cenas piedāvājumu, aicinām aizpildīt pieteikuma anketu:

Saņemt piedāvājumu

Kāpēc nepieciešama koksnes iepakojuma materiālu termiskās apstrādes procesa sertifikācija?

BM Certification sadarbojas ar atbildīgo institūciju Latvijā, kas uzrauga koksnes iepakojuma materiāla marķēšanu, sertificēšanu un apriti,  – Zemkopības ministrijas Valsts augu aizsardzības dienestu (VAAD).

Sertifikācija nepieciešama, jo termisko apstrādi drīkst veikt uzņēmumi, kuri ir reģistrēti VAAD „Koksnes iepakojamā materiāla marķētāju reģistrā” un kuru veiktais termiskās apstrādes process ir sertificēts sertifikācijas institūcijā. Koksnes iepakojamo materiālu drīkst marķēt tikai pēc termiskās apstrādes veikšanas, tādēļ vispirms jāveic procesa sertifikācija.

Pēc sertifikāta izsniegšanas un koksnes un koksnes iepakojamā materiāla termiskās apstrādes veikšanas un marķēšanas VAAD izsniedz atļaujas un piešķir uzņēmumiem marķētāju numurus, iekļaujot tos „Koksnes iepakojamā materiāla marķētāju reģistrā”.

Izvēloties koksnes iepakojuma materiālu termiskās apstrādes procesa sertifikāciju, tiks:

  • veikta tehnoloģisko iekārtu novērtēšana, kā arī kvalitātes vadības sistēmas izvērtēšana;
  • apstiprināta par koksnes iepakojuma materiāla termiskās apstrādes atbildīgā personāla atbilstošā kvalifikācija;
  • pārbaudīta izmantoto mērinstrumentu un sensoru precizitāte;
  • pārbaudīta un apstiprināta termiskās apstrādes procesa izsekojamība un nepārtraukta atbilstība MK Nr.145 un standarta ISPM15 prasībām caur tā dokumentāciju;
  • izsniegta sertifikācija, kas VAAD ļaus pieņemt lēmumu par uzņēmuma iekļaušanu koksnes iepakojuma marķētāju reģistrā, ja procesi atbildīs visām nepieciešamajām prasībām;
  • sniegts neatkarīgs trešās puses izvērtējums par uzņēmuma procesu kvalitāti un ilgtspēju, palielinot konkurētspēju.

Kā iegūt koksnes iepakojuma materiālu termiskās apstrādes procesa sertifikātu?

Lai sertificētos, uzņēmumā ir nepieciešams ieviest kvalitatīvu koksnes iepakojuma materiālu termiskās apstrādes procesu, kas atbilst MK Nr.145 un ISPM15 prasībām.

BM Certification, akreditēta sertifikācijas iestāde, var Jums sniegt sertifikācijas pakalpojumus un nodrošināt mācības par atbilstošajām prasībām.

Sazinieties ar mums, lai saņemtu sīkāku informāciju.

 

Saņemt piedāvājumu

Saņemt piedāvājumu

Juridiskā adrese

Kontaktpersona

Pēc kura standarta Jūs vēlaties sertificēt uzņēmumu?

Būvizstrādājumu sertifikācija
Piegādes ķēdes sertifikācija
Atbilstība RED II direktīvas prasībām
Mežu apsaimniekošanas sertifikācija
Kokmateriālu regula (Eiropas Savienība un Lielbritānija)
Kvalitāte, darba drošība un vide
Informācijas drošība un datu drošība
Ilgtspējīga attīstība
Pārtikas drošības sertifikācija
Koka māju būvkomplektu sertifikācija
Termiskās apstrādes procesa sertifikācija

Lūdzu aprakstiet ar ko uzņēmums nodarbojas un kurus procesus un/vai produktus/pakalpojumus vēlaties sertificēt.

Papildus komentārs

Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Vai vēlaties aizvērt formu?
Dati netiks saglabāti un nosūtīti.

Nosūtiet mums ziņu

Nosūtiet mums ziņu

Paldies, Jūsu ziņa ir saņemta!