BM CertificationKvalitāte, darba drošība un vide
A.I.S.E. Ilgtspējīgu tīrīšanas līdzekļu hartas atbilstības zīme

A.I.S.E. Ilgtspējīgu tīrīšanas līdzekļu hartas atbilstības zīme

Cilvēki savās mājās jūtās pārliecināti, ka tā ir tīra un sakopta. Tomēr izejot ārpus mājām, publiskās vietās, kā piemēram, skolās, ofisā, slimnīcās, cilvēkiem nākas uzticēties, ka apkārtējā vide tiek atbilstoši tīrīta un dezinficēta.

Ņemot vērā, ka tādas slimību izraisošas baktērijas, kā piemēram, salmonella, aspergillus, kas ir neredzamas un atrodas apkārtējā vidē uz dažādām virsmām, ir svarīgi pareizi un regulāri tīrīt un dezinficēt virsmas ar atbilstošiem tīrīšanas līdzekļiem. Šiem tīrīšanas līdzekļu ražotajiem ir jāinformē patērētāji, ka tajos izmantotās sastāvdaļas ir dabai un cilvēkiem nekaitīgas. Šādu apliecinājumu sniedz A.I.S.E (International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products). Ilgtspējīgu tīrīšanas līdzekļu hartas atbilstības zīme uz tīrīšanas līdzekļiem. Šī zīme apliecina ražotāja brīvprātīgu lēmumu ieviest savā organizācijā augsta līmeņa nozares standartus un tie ievēro korporatīvās sociālās atbildības principus pret vidi un sociālajiem aspektiem.

A.I.S.E. Ilgtspējīgu tīrīšanas līdzekļu hartas atbilstības zīme

Sazinieties ar mums!

E-pasts: info@bmcertification.com

Tālrunis: +371 67772135

Ja vēlaties saņemt cenas piedāvājumu, aicinām aizpildīt pieteikuma anketu:

Saņemt piedāvājumu

Kas ir A.I.S.E. Ilgtspējīgu tīrīšanas līdzekļu harta?

A.I.S.E. Ilgtspējīgu tīrīšanas līdzekļu harta ir Eiropas mazgāšanas un apkopes līdzekļu nozares brīvprātīga iniciatīva. Tās mērķis ir veicināt pastāvīgus uzlabojumus nozarē atbilstoši ilgtspējīgas attīstības principiem, kā arī aicināt patērētājus izvēlēties ilgtspējīgākus mazgāšanas, tīrīšanas un mājsaimniecības apkopes līdzekļus.

Harta ir uz dzīves cikla analīzi (LCA – Life Cycle Assessment) balstīta sistēma. Tā veicina ilgtspējīgu biznesa praksi nozarē, piemēram, publicējot ziņojumus par iepriekšējos gados izvirzīto ilgtspējas mērķu sasniegšanu.  Hartas shēmu pārvalda A.I.S.E., kas pārstāv ziepju, mazgāšanas un kopšanas līdzekļu nozari Eiropā.

Harta tika izveidota 2005. gadā un tai pievienojušās ir visas ES valstis, kā arī Šveice, Norvēģija un Islande. Tajā var iesaistīties dažāda izmēra organizācijas, kas ražo, izplata vai tirgo ziepes, mazgāšanas līdzekļus, apkopes līdzekļus vai tīrīšanas sistēmas. Lai pievienotos Hartai, uzņēmumam nav jābūt A.I.S.E. Nacionālās asociācijas biedriem. Latvijā Nacionālā asociācija, kas ir iestājusies A.I.S.E. ir Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija.

Kāpēc veikt A.I.S.E. Ilgtspējīgu tīrīšanas līdzekļu hartas atbilstības pārbaudi un saņemt atbilstības zīmi?

Harta ir vispilnīgākais ilgtspējības standarts, kas nodrošina labās prakses ieviešanu tīrīšanas un higiēnas nozares organizācijās. A.I.S.E. verificētie produkti apliecina to augsto kvalitāti un atbilstību augstākajiem nozares ilgtspējas standartiem.

Ieviešot A.I.S.E. Ilgtspējīgu tīrīšanas līdzekļu hartas standartus, uzņēmums:

  • izvirza ilgtspējas mērķus;
  • ievēro sociāli un ekoloģiski atbildīgus ražošanas un uzņēmuma vadības principus;
  • izmanto pārdomātus un dabai draudzīgus iepakojumus;
  • būtiski samazina oglekļa emisijas;
  • efektīvi izmanto izejmateriālus, mazinot atkritumus;
  • veicina klientu un pircēju uzticību produktu kvalitātei;
  • izmanto bioloģiskus izejmateriālus.

A.I.S.E. Ilgtspējīgu tīrīšanas līdzekļu hartas atbilstības pārbaude

Ražotāji un tirgotāji var iestāties A.I.S.E. organizācijā un regulāri ziņot par sasniegumiem ilgtspējas aspektos, par kuriem ziņo ikviens biedrs. Ražotāji var iestāties kā biedri – “Ordinery”, bet tirgotāji kā asociētie biedri – “Associate”.

Tiešsaistes links, lai pieteiktos A.I.S.E. biedros:  https://www.sustainable-cleaning2020.com/register/join-the-charta.

Ražotāji, kas vēlas iegūt atbilstības zīmi saviem produktiem, iestājoties A.I.S.E. organizācijā, veic iestāšanās pārbaudi, ko nodrošina ārējas apstiprinātas neatkarīgas sertifikācijas organizācijas. Tirgotājiem šādas pārbaudes nav jāveic un tie nevar izmantot uz produktiem A.I.S.E. hartas atbilstības zīmi.

Ražotājiem:

Lai veiktu neatkarīgu ārējo A.I.S.E. Ilgtspējīgu tīrīšanas līdzekļu hartas “Iestāšanās pārbaudi”, organizācijas pārvaldības sistēmā ir nepieciešams ieviest efektīvu hartas ilgtspējas procedūras (CSP), kuru ieviešanai jāattiecas vismaz uz 75% no kopējās produkcijas, ko ražo uzņēmums un vismaz 6 nodefinētiem ilgtspējas procedūras kritērijiem. Pārējie seši kritēriji tiek pārbaudīti atkārtotā pārbaudē pēc trīs gadiem.

Ārējā atbilstības pārbaude garantē, ka neatkarīga, profesionāla auditoru komanda individuāli pārbauda visus pieteikuma iesniedzējus, balstoties uz vienādām prasībām, kā arī atkārtoti pārbauda pēc trīs gadiem, lai nodrošinātu pastāvīgu atbilstību prasībām.

Kad organizācijā ir notikusi “Iestāšanās pārbaude” un tā ir apņēmusies ievērot hartas noteikumus, tai ir tiesības lietot hartas logotipu, kā arī katru gadu ir jāatskaitās par norādītajiem ilgtspējas sasnieguma rādītājiem (KPI – Key Performance Indicators) A.I.S.E. izveidotajā ziņojumu platformā.

BM Certification,  var sniegt mācības par A.I.S.E. hartas prasībām, veikt priekšauditu un atbilstības pārbaudes attiecībā uz A.I.S.E. Ilgtspējīgu tīrīšanas līdzekļu hartas shēmu un tās procedūrām.

Sazinieties ar mums, lai saņemtu sīkāku informāciju.

Saņemt piedāvājumu

Saņemt piedāvājumu

Juridiskā adrese

Kontaktpersona

Pēc kura standarta Jūs vēlaties sertificēt uzņēmumu?

Būvizstrādājumu sertifikācija
Piegādes ķēdes sertifikācija
Atbilstība RED II direktīvas prasībām
Mežu apsaimniekošanas sertifikācija
Kokmateriālu regula (Eiropas Savienība un Lielbritānija)
Kvalitāte, darba drošība un vide
Informācijas drošība un datu drošība
Ilgtspējīga attīstība
Pārtikas drošības sertifikācija
Koka māju būvkomplektu sertifikācija
Termiskās apstrādes procesa sertifikācija

Lūdzu aprakstiet ar ko uzņēmums nodarbojas un kurus procesus un/vai produktus/pakalpojumus vēlaties sertificēt.

Papildus komentārs

Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Vai vēlaties aizvērt formu?
Dati netiks saglabāti un nosūtīti.

Nosūtiet mums ziņu

Nosūtiet mums ziņu

Paldies, Jūsu ziņa ir saņemta!