BM CertificationIlgtspējīga attīstība
Uzņēmējdarbības radīto oglekļa dioksīda (CO2) emisiju aprēķins

Uzņēmējdarbības radīto oglekļa dioksīda (CO2) emisiju aprēķins

Lai samazinātu ietekmi uz klimata pārmaiņām, valstīm un uzņēmumiem ir būtiski jāsamazina atkarība no fosilā kurināmā un jāmazina kopējās siltumnīcefekta gāzes, kas izdalās uzņēmumu ražošanas procesā. Liela emisiju daļa nāk no komerciālās un rūpnieciskās darbības, tāpēc uzņēmumiem ir jāuzņemas atbildība par emisiju samazināšanu un vispārējas vides aizsardzības nodrošināšanu.

Uzņēmējdarbības radīto oglekļa dioksīda (CO2) emisiju aprēķins

Sazinieties ar mums!

E-pasts: info@bmcertification.com

Tālrunis: +371 67772135

Ja vēlaties saņemt cenas piedāvājumu, aicinām aizpildīt pieteikuma anketu:

Saņemt piedāvājumu

BM Certification piedāvā uzņēmumiem aprēķināt CO2 emisijas (CO2 Footprint)  izmantojot populārākās aprēķinu metodes: ISO 14064-1 Siltumnīcefekta gāzes. 1.daļa: Specifikācija ar norādījumiem siltumnīcefekta gāzu emisijas un likvidēšanas kvantitatīvai noteikšanai un pārskatu sagatavošanai organizāciju līmenī  vai Siltumnīcefekta gāzu protokolu (GHG – Greenhouse Gas Protocol).

CO2 emisiju inventarizācijas ieguvumi uzņēmumam:

  • Uzņēmējdarbības CO2 pēdas apzināšana
  • Instruments komunikācijā ar klientiem un sadarbības partneriem
  • Iespējā izstrādāt turpmākos plānus emisiju samazināšanai
Saņemt piedāvājumu

Saņemt piedāvājumu

Juridiskā adrese

Kontaktpersona

Pēc kura standarta Jūs vēlaties sertificēt uzņēmumu?

Būvizstrādājumu sertifikācija
Piegādes ķēdes sertifikācija
Mežu apsaimniekošanas sertifikācija
Kokmateriālu regula (Eiropas Savienība un Lielbritānija)
Kvalitāte, darba drošība un vide
Informācijas drošība un datu drošība
Ilgtspējīga attīstība
Pārtikas drošības sertifikācija
Koka māju būvkomplektu sertifikācija
Termiskās apstrādes procesa sertifikācija

Lūdzu aprakstiet ar ko uzņēmums nodarbojas un kurus procesus un/vai produktus/pakalpojumus vēlaties sertificēt.

Papildus komentārs

Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Vai vēlaties aizvērt formu?
Dati netiks saglabāti un nosūtīti.

Nosūtiet mums ziņu

Nosūtiet mums ziņu

Paldies, Jūsu ziņa ir saņemta!