BM CertificationMežu apsaimniekošanas sertifikācija
FSC® Mežu apsaimniekošanas sertifikācija

FSC® Mežu apsaimniekošanas sertifikācija

Meža apsaimniekotājam vai īpašniekam sertifikācija ir veids, kā nodrošināt jūsu rūpīgas un ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas atzīšanu. Sertifikācija ir brīvprātīga, un tā ietver meža apsaimniekošanas auditu, kura laikā pārbauda, vai tā atbilst starptautiski pieņemtiem atbildīgas mežu apsaimniekošanas principiem.

FSC<sup>®</sup> Mežu apsaimniekošanas sertifikācija

Sazinieties ar mums!

E-pasts: info@bmcertification.com

Tālrunis: +371 67772135

Ja vēlaties saņemt cenas piedāvājumu, aicinām aizpildīt pieteikuma anketu:

Saņemt piedāvājumu

Kas ir FSC Mežu apsaimniekošanas sertifikācija?

FSC mežu apsaimniekošanas sertifikāts apstiprina, ka mežu apsaimnieko tā, lai saglabātu bioloģisko daudzveidību un sniegtu labumu vietējiem iedzīvotājiem un strādniekiem, vienlaikus nodrošinot, ka tas saglabā ekonomisko dzīvotspēju.

Lai nodrošinātu šo sertifikātu, FSC padomes locekļi ir vienojušies par kritēriju kopumu, kas jāievēro meža apsaimniekotājiem vai īpašniekiem. Šie principi aptver plašu jautājumu loku, sākot no augstu dabas saglabāšanas vērtību uzturēšanas līdz darbinieku tiesībām.

BM Certification piedāvā FSC sertifikāciju visiem meža darbību veidiem un izmēriem, tostarp privātiem un valsts vai publisko mežu apsaimniekotājiem.

Kāpēc sertificēties pēc FSC Mežu apsaimniekošanas standarta?

FSC meža apsaimniekošanas sertifikāts stiprina jūsu pozīcijas tirgū, garantējot klientiem, ka jūsu mežsaimniecības darbības produkti atbilst augstākajiem vides, ekonomikas un sociālajiem standartiem atbildīgai mežu apsaimniekošanai.

Izvēloties FSC Mežu apsaimniekošanas sertifikāciju, tiks:

  • veicināta investoru, ārējo ieinteresēto pušu un klientu uzticība, ka Jūs apsaimniekojat mežus atbilstoši FSC mežu apsaimniekošanas standartam;
  • nodrošināta stabila mežu apsaimniekošanas sistēma;
  • apmierināts augošais pieprasījums pēc sertificētiem produktiem visā pasaulē.

Kā iegūt FSC Mežu apsaimniekošanas sertifikātu?

Lai sertificētos, uzņēmumā ir nepieciešams ieviest efektīvu mežu apsaimniekošanas sistēmu, kas atbilst mežu apsaimniekošanas standarta prasībām. BM Certification sniegs FSC mežu apsaimniekošanas sertifikācijas pakalpojumus.

BM Certification sniedz FSC Mežu apsaimniekošanas sertifikācijas pakalpojumus sadarbībā ar SCS Global Services (licenses kods FSC-A000521).

Sazinieties ar mums, lai saņemtu sīkāku informāciju.

 

Saņemt piedāvājumu

Saņemt piedāvājumu

Juridiskā adrese

Kontaktpersona

Pēc kura standarta Jūs vēlaties sertificēt uzņēmumu?

Būvizstrādājumu sertifikācija
Piegādes ķēdes sertifikācija
Atbilstība RED II direktīvas prasībām
Mežu apsaimniekošanas sertifikācija
Kokmateriālu regula (Eiropas Savienība un Lielbritānija)
Kvalitāte, darba drošība un vide
Informācijas drošība un datu drošība
Ilgtspējīga attīstība
Pārtikas drošības sertifikācija
Koka māju būvkomplektu sertifikācija
Termiskās apstrādes procesa sertifikācija

Lūdzu aprakstiet ar ko uzņēmums nodarbojas un kurus procesus un/vai produktus/pakalpojumus vēlaties sertificēt.

Papildus komentārs

Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Vai vēlaties aizvērt formu?
Dati netiks saglabāti un nosūtīti.

Nosūtiet mums ziņu

Nosūtiet mums ziņu

Paldies, Jūsu ziņa ir saņemta!