BM CertificationPakalpojumi
ISO 22000 Pārtikas drošības vadības sistēma

ISO 22000 Pārtikas drošības vadības sistēma

Pārtikas drošība, tās nekaitīgums un iespējamais apdraudējums ir aktuāls jautājums ikvienam. Patērētājam ir jābūt pārliecinātam, ka pārtika, ko tas lieto uzturā, ir droša, un ir zināma tās izcelsme. Pēc sabiedrības pieprasījuma ikvienam pārtikas aprites ķēdē iesaistītam uzņēmumam ir jābūt atbildīgam par pārtikas drošību un jāveic paškontroles risku izvērtēšanas priekšnoteikumus atbilstoši standartiem.

ISO 22000 Pārtikas drošības vadības sistēma

Sazinieties ar mums!

E-pasts: info@bmcertification.com

Tālrunis: +371 67772135

Ja vēlaties saņemt cenas piedāvājumu, aicinām aizpildīt pieteikuma anketu:

Saņemt piedāvājumu

Kas ir ISO 22000:2018?

ISO 22000:2018 ir starptautisks pārtikas drošības vadības sistēmas standarts, kas izstrādāts, izmantojot ISO augstākā līmeņa struktūru (HLS). Tā ir kopīga visiem jaunajiem ISO standartiem un nodrošina ISO 22000 standarta labāko saderību ar citiem standartiem, tādējādi atvieglojot pārvaldības sistēmas ieviešanu un integrēšanu, sniedzot lietotājiem lielāku vērtību.

ISO 22000 kombinācijā ar ISO 9001 (kvalitātes vadība sistēmu) un HACCP (bīstamību analīzes un kritisko kontrolpunktu sistēma) pamatelementiem demonstrē uzņēmuma apņemšanos nodrošināt patērētājiem nekaitīgu pārtiku.

ISO 22000 sertifikācija nodrošinās atbilstību iepirkuma kvalifikācijas prasībām gadījumos, kad pārtikas drošības vadības sistēmas esamība ir pretendentu atlases kritērijs.

Kā iegūt ISO 22000 sertifikātu?

Lai sertificētos, uzņēmumā ir nepieciešams ieviest pārtikas drošības vadības sistēmu, kas atbilst ISO 22000 standarta prasībām. BM Certification, akreditēta sertifikācijas iestāde, var sniegt sertifikācijas pakalpojumus un nodrošināt mācības par ISO 22000 standarta prasībām.

Sazinieties ar mums, lai saņemtu sīkāku informāciju.

Kāpēc sertificēties pēc ISO 22000 standarta?

Neatkarīga ISO 22000 sertifikācija Jūsu uzņēmumā, ņemot vērā jau esošo pārtikas drošības vadības sistēmu, būs pamats, kas apvienos un sistematizēs kontroles procesu metodes un veidus. Tādējādi uzņēmumā tiks garantēta drošas un nekaitīgas pārtikas aprite atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Izvēloties ISO 22000 sertifikāciju, tiks:

  • sniegts trešās puses HACCP sistēmas izvērtējums;
  • sniegta pārliecība patērētājam par Jūsu apņemšanos stingri ievērot pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas praksi;
  • uzlabota komunikācija un savstarpēja izpratne par pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas prasībām no izejvielu piegādātājiem līdz pārtikas izplatītājiem;
  • uzlabota darbības efektivitāte;
  • nodrošināta atbilstība normatīvo aktu prasībām, un uzlabota pārtikas drošības riska vadība;
  • veicināta biznesa attīstība, piedāvājot jaunus produktus un pildot līgumiskās saistības;
  • nodrošināta veiksmīga kombinācija ar citiem standartiem, piemēram, ISO 9001, ISO 14001 un HACCP prasībām.
Saņemt piedāvājumu

Saņemt piedāvājumu

Juridiskā adrese

Kontaktpersona

Pēc kura standarta Jūs vēlaties sertificēt uzņēmumu?

Būvizstrādājumu sertifikācija
Piegādes ķēdes sertifikācija
Atbilstība RED II direktīvas prasībām
Mežu apsaimniekošanas sertifikācija
Kokmateriālu regula (Eiropas Savienība un Lielbritānija)
Kvalitāte, darba drošība un vide
Informācijas drošība un datu drošība
Ilgtspējīga attīstība
Pārtikas drošības sertifikācija
Koka māju būvkomplektu sertifikācija
Termiskās apstrādes procesa sertifikācija

Lūdzu aprakstiet ar ko uzņēmums nodarbojas un kurus procesus un/vai produktus/pakalpojumus vēlaties sertificēt.

Papildus komentārs

Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Vai vēlaties aizvērt formu?
Dati netiks saglabāti un nosūtīti.

Nosūtiet mums ziņu

Nosūtiet mums ziņu

Paldies, Jūsu ziņa ir saņemta!