UKCA marķējums

Līdz ar izmaiņām Apvienotās Karalistes un Eiropas Savienības tirgos, būvizstrādājumu ražotājiem ir jāievēro Apvienotās Karalistes prasības, kas šajā nozarē noteiktas ar regulām The Product Safety and Metrology etc. (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019 and 2020. Vienīgais veids, kā nodrošināt atbilstību šiem noteikumiem, ir UKCA marķējums.

UKCA marķējums

Sazinieties ar mums, lai saņemtu sīkāku informāciju!

E-pasts: info@bmcertification.com

Tālrunis: +371 67772135

 

Kas ir UKCA marķējums

UKCA (UK Conformity Assessed) marķējums ir Apvienotās Karalistes produktu marķēšanas shēma, ko izmanto precēm, kuras laiž tirgū Lielbritānijā (Anglijā, Velsā un Skotijā). Tas attiecas uz lielāko daļu preču, kurām iepriekš bija nepieciešams CE marķējums.

UKCA regulējums stājās spēkā 2021. gada 1. janvārī. Tomēr, lai uzņēmumiem dotu laiku pielāgoties jaunajām prasībām, vairumā gadījumu CE marķējumu varēs lietot līdz 2025. gada 30. jūnijam.

CE marķējums ir derīgs tikai Lielbritānijā apgabalos, kur Lielbritānijas un Eiropas Savienības noteikumi paliek nemainīgi. Ja ES mainīs savus noteikumus un jūs, pamatojoties uz šiem jaunajiem noteikumiem, marķēsiet savu produktu ar CE marķējumu, jūs nevarēsit izmantot CE marķējumu, lai pārdotu preci Lielbritānijā pat pirms 2022. gada 31. decembra.

 

Kā iegūt UKCA sertifikātu?

Lai sertificētos UKCA marķējuma ieguvei, uzņēmumam nepieciešams nodrošināt būvizstrādājumu ražošanas atbilstību Apvienotās Karalistes tiesību aktiem un attiecīgajiem Apvienotās Karalistes apstiprinātajiem standartiem un specifikācijām.

BM Certification UK Ltd. ir akreditēta Apvienotās Karalistes atbilstības novērtēšanas institūcija, kas var sniegt UKCA sertifikācijas pakalpojumus un nodrošināt mācības par atbilstošo standartu prasībām.

Sazinieties ar mums, lai saņemtu sīkāku informāciju.

Kāpēc ir nepieciešams UKCA marķējums?

Līdzko izstrādājums ir marķēts ar UKCA zīmi, patērētājs var būt pārliecināts, ka piegādātie izstrādājumi atbilst  būtiskajām (veselības, drošuma, vides u.c.) prasībām, kas noteiktas  likumdošanā.

UKCA sertifikācija nepieciešama, lai apliecinātu produkta atbilstību Apvienotās Karalistes likumdošanai un noteikto standartu prasībām. UKCA sertifikācija ir obligāta prasība lielākajai daļai būvizstrādājumu, lai tos varētu pārdot Apvienotās Karalistes tirgū.

Izvēloties UKCA sertifikāciju, tiks:

  • nodrošināta ražošanas procesu kontroles sistēmas uzraudzība;
  • apliecināta produkta atbilstība būtiskajām prasībām (veselības, drošuma, vides prasībām u.c.), kas izvirzītas tiesību aktos;
  • palielināta uzņēmuma konkurētspēja tirgū, marķējot produktu ar UKCA un ļaujot to izplatīt Apvienotās Karalistes tirgū;
  • apliecināts, ka uzņēmuma ražošana atbilst Apvienotās Karalistes likumdošanai un atbilstošā apstiprinātā standarta prasībām;
  • saņemts neatkarīgs trešās puses novērtējums.
Saņemt piedāvājumu

Saņemt piedāvājumu

Juridiskā adrese

Kontaktpersona

Pēc kura standarta Jūs vēlaties sertificēt uzņēmumu?

Būvizstrādājumu sertifikācija
Piegādes ķēdes sertifikācija
Atbilstība RED II direktīvas prasībām
Mežu apsaimniekošanas sertifikācija
Kokmateriālu regula (Eiropas Savienība un Lielbritānija)
Kvalitāte, darba drošība un vide
Informācijas drošība un datu drošība
Ilgtspējīga attīstība
Pārtikas drošības sertifikācija
Koka māju būvkomplektu sertifikācija
Termiskās apstrādes procesa sertifikācija

Lūdzu aprakstiet ar ko uzņēmums nodarbojas un kurus procesus un/vai produktus/pakalpojumus vēlaties sertificēt.

Papildus komentārs

Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Vai vēlaties aizvērt formu?
Dati netiks saglabāti un nosūtīti.

Nosūtiet mums ziņu

Nosūtiet mums ziņu

Paldies, Jūsu ziņa ir saņemta!