SURE verifikācijas shēma

2018. gada 21. decembrī stājās spēkā Direktīva (ES) 2018/2001 (RED II), saskaņā ar kuru elektroenerģijas vai siltumenerģijas no biomasas ražošanas iekārtu operatoriem ir pienākums pierādīt biomasas ilgtspējīgu ražošanu un izmantošanu no noteiktas nominālās siltumjaudas. SURE sertifikācija ir izstrādāta, lai nodrošinātu šos ilgtspējības pierādījumus.

SURE verifikācijas shēma

Sazinieties ar mums!

E-pasts: info@bmcertification.com

Tālrunis: +371 67772135

Ja vēlaties saņemt cenas piedāvājumu, aicinām aizpildīt pieteikuma anketu:

Saņemt piedāvājumu

Kas ir SURE verifikācijas shēma?

SURE  (ang. SUstainable REsources Verification Scheme), apzīmē ilgtspējīgu resursu pārbaudes shēmu. Tā ir brīvprātīga cietās un gāzveida biodegvielas piegādes ķēžu verifikācijas shēma saskaņā ar ES Direktīvu par no atjaunojamajiem energoresursiem iegūtas enerģijas izmantošanas veicināšanu (RED II) prasībām.

SURE verifikācijas shēma ļauj veikt šķeldas sertifikāciju atbilstoši 02.11.2022 Ministru kabineta noteikumu Nr. 686 prasībām.

 

Kā iegūt SURE sertifikātu?

Lūdzu, sazinieties ar mums, lai iegūtu sīkāku informāciju.

Kāpēc sertificēt saskaņā ar SURE standartu?

Sertifikācija palīdz ražotājiem uzņemties atbildību un samazina uzņēmumu risku radīt videi kaitīgus procesus. SURE sertifikācija nodrošina piekļuvi visiem ES elektroenerģijas un siltuma tirgiem un saistītajām subsīdijām.

 

Sertificējot ar SURE sistēmu, jūs:

  • Ievērojiet RED II noteiktās prasības
  • Veiciniet siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju samazināšanu
  • Nodrošiniet ilgtspējīgu zemes izmantošanu
  • Sniedzat pārliecību partneriem un klientiem, ka Jūsu uzņēmums ražo un tirgo ilgtspējīgus produktus
  • Nodrošināt sociālo ilgtspēju
Saņemt piedāvājumu

Saņemt piedāvājumu

Juridiskā adrese

Kontaktpersona

Pēc kura standarta Jūs vēlaties sertificēt uzņēmumu?

Būvizstrādājumu sertifikācija
Piegādes ķēdes sertifikācija
Atbilstība RED II direktīvas prasībām
Mežu apsaimniekošanas sertifikācija
Kokmateriālu regula (Eiropas Savienība un Lielbritānija)
Kvalitāte, darba drošība un vide
Informācijas drošība un datu drošība
Ilgtspējīga attīstība
Pārtikas drošības sertifikācija
Koka māju būvkomplektu sertifikācija
Termiskās apstrādes procesa sertifikācija

Lūdzu aprakstiet ar ko uzņēmums nodarbojas un kurus procesus un/vai produktus/pakalpojumus vēlaties sertificēt.

Papildus komentārs

Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Vai vēlaties aizvērt formu?
Dati netiks saglabāti un nosūtīti.

Nosūtiet mums ziņu

Nosūtiet mums ziņu

Paldies, Jūsu ziņa ir saņemta!