BM CertificationPar mums
Atsauksmes un sūdzības

Atsauksmes un sūdzības

BM Certification ir svarīgas Jūsu atsauksmes, jo tās ļauj uzlabot pakalpojumu sniegšanas kvalitāti. Lai iesūtītu savu atsauksmi, sūdzību vai apelāciju BM Certification, aicinām to sagatavot atbilstoši “BM Certification sūdzību izskatīšanas process” vadlīnijām.

 

 

Atsauksmes un sūdzības

BM Certification Atsauksmju, sūdzību un apelāciju process

Iesniedzot atsauksmi, sūdzību vai apelāciju, aicinām izvēlēties Jums ērtāko veidu:

Telefoniski: +371 67772135;

Elektroniski: info@bmcertification.com;

Ar pasta starpniecību:
BM Certification, SIA
Jūrkalnes iela 15,
Rīga, LV – 1046,
Latvija

Sūdzību gadījumā, lūdzu, sniedziet skaidru savas sūdzības aprakstu, objektīvus pierādījumus, lai pamatotu katru sūdzības elementu vai aspektu, kā arī Jūsu vārdu un kontaktinformāciju. Visas ieinteresēto personu sūdzības, ko saņēmusi BM Certification, tiek apzinātas un izmeklētas, un tām seko rīcība.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par BM Certification sūdzību izskatīšanas procesu, lūdzu, skatiet:

Konfidencialitāte

Visa Jūsu sniegtā informācija tiek izmantota, lai uzlabotu BM Certification pakalpojumus, kā arī veiktu tālāku izpēti radušos problēmsituāciju novēršanai. BM Certification Jūsu personīgos datus un informāciju apstrādā saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR) prasībām.

BM CERTIFICATION SADARBĪBAS PARTNERI

SCS Global Services

SCS Global Services Atsauksmju un sūdzību process

BM Certification sniedz FSC piegādes ķēdes sertifikācijas pakalpojumus sadarbībā ar SCS Global Services.

Klikšķiniet šeit, lai iepazītos ar pilno SCS Global Services atsauksmju un sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas procesu

SCS Global Services izskata sūdzības un apelācijas saskaņā ar tā Sūdzību, apelāciju un strīdu procedūru. Ja tiek iesniegtas sūdzības par SCS klienta rīcību, sūdzības iesniedzējam, pirms mēģinājuma iesaistīt SCS, vispirms jāmēģina atrisināt problēmu ar šo klientu. Apelāciju gadījumā tā jāiesniedz SCS par jebkuru SCS pieņemto negatīvo lēmumu trīsdesmit (30) kalendāro dienu laikā pēc lēmuma paziņošanas.

IBD Certification Ltd.

 IBD Certification Atsauksmju un sūdzību process

BM Certification sniedz RSPO piegādes ķēdes sertifikācijas pakalpojumus sadarbībā ar IBD Certification.

Klikšķiniet šeit, lai iepazītos ar pilno IBD Certification atsauksmju un sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas procesu.

Saņemt piedāvājumu

Saņemt piedāvājumu

Juridiskā adrese

Faktiskā adrese

Kontaktpersona

Vai uzņēmums jau ir sertificēts vai ir bijis sertificēts?

Pēc kura standarta Jūs vēlaties sertificēt uzņēmumu?

Lūdzu aprakstiet ar ko uzņēmums nodarbojas un kurus procesus un/vai produktus/pakalpojumus vēlaties sertificēt.

Vai Jūsu uzņēmuma darbība ir saistīta ar pakalpojuma sniegšanu vai produkta nogādāšanu/ apkalpošanu klienta teritorijā?

Cik uzņēmumam ir atrašanās vietas (teritorijas, adreses)?

Uzņēmuma kopējais darbinieku skaits

Papildus komentārs

Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Nosūtiet mums ziņu

Nosūtiet mums ziņu

Paldies, Jūsu ziņa ir saņemta!