BM CertificationKvalitāte, darba drošība un vide
ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēma

ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēma

Lai organizācijas veiksmīgi konkurētu tirgū ar savām precēm vai pakalpojumiem, to vadībai jārūpējas par nemainīgu procesu uzlabošanu, lai nodrošinātu labu kvalitāti. Nepārtraukta uzlabošanās un pilnveide ir kvalitātes vadības sistēmas pamatprincips. Nereti uzņēmumi, kas ir sertificēti atbilstoši ISO 9001:2015 standartam, izvēlēsies tieši tādus sadarbības partnerus, kas arī ieguvuši šo sertifikātu.

Neraugoties uz to, ka uzņēmums savu kvalitātes vadības sistēmu var izveidot neatkarīgi, lielākā daļa uzņēmumu vai organizāciju izvēlas ieviest kādu pasaulē vispāratzītu un standartizētu kvalitātes vadības sistēmu. Tās ieviešanu apliecina ar atbilstošu sertifikātu, un šī sistēma nodrošina izcilu darba efektivitāti un pieaugošu akcionāru peļņu.

ISO 9001 Kvalitātes vadības sistēma

Sazinieties ar mums!

E-pasts: info@bmcertification.com

Tālrunis: +371 67772135

Ja vēlaties saņemt cenas piedāvājumu, aicinām aizpildīt pieteikuma anketu:

Saņemt piedāvājumu

Kas ir ISO 9001:2015?

ISO 9001:2015 ir starptautisks kvalitātes vadības sistēmas standarts, kas izstrādāts, izmantojot ISO augstākā līmeņa struktūru (HLS). Tā ir kopīga visiem jaunajiem ISO standartiem un nodrošina ISO 9001 standarta labāko saderību ar citiem standartiem, tādējādi atvieglojot pārvaldības sistēmas ieviešanu un integrēšanu, sniedzot lietotājiem lielāku vērtību.

ISO 9001:2015 ir starptautisks standarts, kuru var pielietot lielos vai mazos uzņēmumos, publiskā sektora organizācijās un nevalstiskajās organizācijās, kā arī jebkurā nozarē. Tajā nav noteiktu konkrētu kvalitātes prasību, tādēļ to var izmantot veidojot jebkurus uzņēmuma kvalitātes vadības procesus. Šis standarts ir uzskatāms par pamata standartu, kas labi iekļauj arī citus standartus, kā, piemēram, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 27001 vai ISO 22000 u.c., ja tādi ir ieviesti.

ISO 9001 balstās uz septiņiem kvalitātes vadības principiem. Tie veido strukturētu un vienlaikus elastīgu sistēmu, nodrošinot, ka vadība un darbinieki būs apmierināti ar uzņēmumā noritošajiem procesiem, bet klienti saņems atbilstošu produktu vai pakalpojumu.

ISO 9001 sertifikācija nodrošinās atbilstību iepirkuma kvalifikācijas prasībām gadījumos, kad kvalitātes vadības sistēmas esamība ir pretendentu atlases kritērijs.

Kā iegūt ISO 9001 sertifikātu?

Lai sertificētos, uzņēmumā ir nepieciešams ieviest efektīvu kvalitātes vadības sistēmu, kas atbilst ISO 9001 standarta prasībām. Mēs, kā akreditēta sertifikācijas iestāde, varam Jums nodrošināt mācības par ISO 9001 standarta prasībām, veikt priekšauditu, kā arī sniegt sertifikācijas pakalpojumus.

Sazinieties ar mums, lai saņemtu sīkāku informāciju.

Kāpēc sertificēties pēc ISO 9001 standarta?

Sertificējot un uzturot vadības sistēmu atbilstoši ISO 9001 standarta prasībām, Jūs demonstrējat apņemšanos sasniegt vislabāko iespējamo kvalitāti. Ieinteresētajām pusēm, piemēram, klientiem, investoriem, sabiedrībai, vienlaikus tiek sniegta pārliecība, ka Jūsu uzņēmuma kvalitātes vadības sistēma darbojas efektīvi, gan samazinot izmaksas, gan nezaudējot kvalitāti no gada uz gadu.

Izvēloties ISO 9001 sertifikāciju, tiks:

  • veicināta klientu apmierinātība, pastāvīgi nodrošinot augstākās kvalitātes pakalpojumu sniegšanu;
  • nozīmīgi palielināta uzņēmuma konkurētspēja;
  • iegūta klientu un sadarbības partneru uzticība;
  • uzlabota vadība un citi uzņēmuma procesi (komunikācijas, plānošana u.c.);
  • uzlabota sadarbība ar piegādātājiem un apakšuzņēmējiem;
  • ietaupīti resursi, novēršot kļūdas un liekas darbības – no preču vai pakalpojumu radīšanai līdz pat piegādei;
  • samazinātas potenciālās problēmas, jo tās tiks identificētas pirms to rašanās;
  • iegūtais sertifikāts sniedz starptautiski atzītas kvalitātes apliecinājumu, kas var kalpot kā mārketinga instruments.
Saņemt piedāvājumu

Saņemt piedāvājumu

Juridiskā adrese

Kontaktpersona

Pēc kura standarta Jūs vēlaties sertificēt uzņēmumu?

Būvizstrādājumu sertifikācija
Piegādes ķēdes sertifikācija
Atbilstība RED II direktīvas prasībām
Mežu apsaimniekošanas sertifikācija
Kokmateriālu regula (Eiropas Savienība un Lielbritānija)
Kvalitāte, darba drošība un vide
Informācijas drošība un datu drošība
Ilgtspējīga attīstība
Pārtikas drošības sertifikācija
Koka māju būvkomplektu sertifikācija
Termiskās apstrādes procesa sertifikācija

Lūdzu aprakstiet ar ko uzņēmums nodarbojas un kurus procesus un/vai produktus/pakalpojumus vēlaties sertificēt.

Papildus komentārs

Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Vai vēlaties aizvērt formu?
Dati netiks saglabāti un nosūtīti.

Nosūtiet mums ziņu

Nosūtiet mums ziņu

Paldies, Jūsu ziņa ir saņemta!