BM CertificationIlgtspējas verifikācija un sertifikācija
Produkta oglekļa pēdas verifikācija (ISO 14067, PAS 2050)

Produkta oglekļa pēdas verifikācija (ISO 14067, PAS 2050)

Patērētāji arvien vairāk rūpējas par vidi un meklē produktus ar mazāku ietekmi uz vidi. Sertificējot savus produktus atbilstoši ISO 14067, uzņēmumi var atšķirties no konkurentiem un piesaistīt klientus, kuriem rūp videi draudzīgi produkti.

Produkta oglekļa pēdas verifikācija (ISO 14067, PAS 2050)

Sazinieties ar mums!

E-pasts: info@bmcertification.com

Tālrunis: +371 67772135

Ja vēlaties saņemt cenas piedāvājumu, aicinām aizpildīt pieteikuma anketu:

Saņemt piedāvājumu

Oglekļa pēdas nospieduma verifikācija produktiem atbilstoši ISO 14067

ISO 14067 ir standarts, kas sniedz vadlīnijas produktu oglekļa pēdas nospieduma novērtēšanai un pārbaudei. Oglekļa pēdas nospieduma verifikācija ietver trešās puses audita veikšanu, lai pārbaudītu, vai produktam izmantotā oglekļa pēdas aprēķina metodoloģija atbilst ISO 14067 standarta prasībām. Šis verifikācijas process nodrošina, ka oglekļa pēdas aprēķins ir precīzs un uzticams, un tas var palīdzēt palielināt pārredzamību un uzticamību uzņēmumiem, kuri vēlas informēt patērētājus par savu produktu ekoloģisko raksturlielumu.

Kā iegūt ISO 14067 sertifikātu? 

Lai iegūtu sertifikātu, organizācijai ir jāveic šādas darbības:

  • Nosakiet darbības jomu: nosakiet novērtējuma tvērumu , tostarp novērtējamo produktu vai pakalpojumu, produkta dzīves cikla posmu, kas jāņem vērā, un oglekļa pēdas aprēķināšanas metodiku.
  • Apkopojiet datus: apkopojiet datus, kas nepieciešami, lai aprēķinātu oglekļa pēdas nospiedumu, tostarp enerģijas patēriņu, izejvielu daudzumu, transportēšanu un atkritumu veidošanos.
  • Aprēķiniet oglekļa pēdas nospiedumu: izmantojiet ISO 14067 izklāstīto metodoloģiju, lai aprēķinātu produkta vai pakalpojuma oglekļa pēdas nospiedumu.
  • Rezultātu pārbaude: pieaiciniet trešās puses verificētāju, lai pārbaudītu aprēķinu metodiku un rezultātus, lai nodrošinātu atbilstību standartam.
  • Paziņojiet rezultātus: kopīgojiet pārbaudīto oglekļa pēdas nospiedumu ar klientiem un ieinteresētajām personām, lai demonstrētu produkta ekoloģiskos raksturlielumus.
Pašlaik mēs piedāvājam šo pakalpojumu kā neakreditētu sertifikāciju.

Kāpēc sertificēt atbilstoši ISO 14067 standartam? 

Sertifikācija saskaņā ar ISO 14067 var palīdzēt uzņēmumiem apliecināt savu apņemšanos vides jomā, piesaistīt klientus, uzlabot savus ekoloģiskos raksturlielumus un ievērot normatīvos aktus.

Sertifikācija saskaņā ar ISO 14067 standartu uzņēmumiem var sniegt vairākas priekšrocības, tostarp:

  • Paaugstināta uzticamība: ISO 14067 ir starptautiski atzīts standarts produktu oglekļa pēdas nospieduma novērtēšanai un pārbaudei. Sertificējot atbilstoši standartam, uzņēmumi var apliecināt savu apņemšanos nodrošināt vides ilgtspējību un palielināt savu uzticamību klientiem, ieinteresētajām personām un regulējošajām iestādēm.
  • Konkurences priekšrocības: ISO 14067 sertifikācija var uzlabot uzņēmuma reputāciju un palielināt zīmola vērtību. Klienti, vairāk uzticas uzņēmumiem, kas ir neatkarīgi verificēti un sertificēti saskaņā ar atzītiem vides standartiem.
  • Uzlaboti vides raksturlielumi: ISO 14067 standarts nodrošina sistēmu produktu oglekļa pēdas nospieduma novērtēšanai un samazināšanai. Ievērojot standartu, uzņēmumi var noteikt jomas, kurās tie var samazināt oglekļa emisijas un uzlabot ekoloģiskos raksturlielumus.
Saņemt piedāvājumu

Saņemt piedāvājumu

Juridiskā adrese

Kontaktpersona

Pēc kura standarta Jūs vēlaties sertificēt uzņēmumu?

Būvizstrādājumu sertifikācija
Piegādes ķēdes sertifikācija
Atbilstība RED II direktīvas prasībām
Mežu apsaimniekošanas sertifikācija
Kokmateriālu regula (Eiropas Savienība un Lielbritānija)
Kvalitāte, darba drošība un vide
Informācijas drošība un datu drošība
Ilgtspējīga attīstība
Pārtikas drošības sertifikācija
Koka māju būvkomplektu sertifikācija
Termiskās apstrādes procesa sertifikācija

Lūdzu aprakstiet ar ko uzņēmums nodarbojas un kurus procesus un/vai produktus/pakalpojumus vēlaties sertificēt.

Papildus komentārs

Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Vai vēlaties aizvērt formu?
Dati netiks saglabāti un nosūtīti.

Nosūtiet mums ziņu

Nosūtiet mums ziņu

Paldies, Jūsu ziņa ir saņemta!