BM CertificationIlgtspējas verifikācija un sertifikācija
ISO 14046 Ūdens pēdas nospieduma verifikācija

ISO 14046 Ūdens pēdas nospieduma verifikācija

Pieprasījums pēc ūdens pēdas nospieduma pārbaudes pieaug, jo uzņēmumi un patērētāji arvien vairāk apzinās ūdens saglabāšanas un ilgtspējības nozīmi. Ūdens pēdas nospiedums ir produkta, procesa vai organizācijas ražošanā izmantotā ūdens daudzuma mērs, un tas ņem vērā ūdens daudzumu, kas izmantots visā produkta dzīves ciklā. Daudzi uzņēmumi atzīst nepieciešamību samazināt ūdens patēriņu un pārvaldīt ar ūdeni saistītos riskus. Ūdens trūkums un piesārņojums kļūst par būtiskām vides problēmām, un uzņēmumi saskaras ar pieaugošu spiedienu samazināt ūdens patēriņu un apliecināt savu apņemšanos nodrošināt ilgtspējīgu ūdens apsaimniekošanu.

ISO 14046 Ūdens pēdas nospieduma verifikācija

Sazinieties ar mums!

E-pasts: info@bmcertification.com

Tālrunis: +371 67772135

Ja vēlaties saņemt cenas piedāvājumu, aicinām aizpildīt pieteikuma anketu:

Saņemt piedāvājumu

Ūdens pēdas nospieduma verifikācija atbilstoši ISO 14046 

Ūdens pēdas verifikācija saskaņā ar ISO 14046 ir produktu, procesu un organizāciju ūdens pēdas nospieduma novērtēšanas un pārbaudes process saskaņā ar ISO 14046 standarta vadlīnijām. Ūdens pēdas nospiedums ir produkta, procesa vai organizācijas dzīves cikla laikā izmantotā ūdens daudzuma mērs. Tas ņem vērā ūdeni, ko izmanto apūdeņošanai, ražošanai, tīrīšanai un citām darbībām. Aprēķinot un pārbaudot ūdens pēdas nospiedumu atbilstoši ISO 14046 standartam, uzņēmumi var identificēt iespējas samazināt ūdens patēriņu, uzlabot ūdens efektivitāti un pārvaldīt ar ūdeni saistītos riskus.

Kā iegūt ISO 14046 sertifikātu? 

Verifikācijas process ietver trešās puses auditu, lai nodrošinātu, ka produktam, procesam vai organizācijai izmantotā ūdens pēdas aprēķina metodoloģija atbilst ISO 14046 standartam. Audita laikā tiek veikta pārbaude, vai aprēķins ir precīzs un uzticams, un tas atbilst ISO 14046 standarta vadlīnijām. Verifikācijas process nodrošina pārredzamību un uzticamību uzņēmumiem, kuri vēlas informēt klientus un ieinteresētās personas par savu veikumu vides jomā.

Lai iegūtu ISO 14046 sertifikātu, uzņēmumiem ir jāveic šādas darbības:

  • Nosakiet darbības jomu: uzņēmumiem ir jānosaka sava ūdens pēdas novērtējuma tvērums un jāizlemj, kurus produktus, procesus vai organizācijas tie vēlas sertificēt.
  • Jāizstrādā ūdens pēdas nospieduma novērtējums: uzņēmumiem ir jāizstrādā ūdens pēdas novērtējums saskaņā ar ISO 14046 standartu. Tas ietver datu vākšanu par ūdens izmantošanu visā produkta dzīves ciklā un ūdens pēdas nospieduma aprēķināšanu, izmantojot ISO 14046 standartā izklāstīto metodiku.
  • Jāveic trešās puses auditu: uzņēmumiem ir jāpiesaista trešās puses auditors, lai veiktu ūdens pēdas novērtējuma auditu. Auditors pārbaudīs, vai novērtēšanas metodika un aprēķini atbilst ISO 14046 standartam.
  • Sertifikācija: Ja audits ir veiksmīgs un uzņēmums atbilst ISO 14046 standartam, uzņēmums var saņemt ISO 14046 sertifikātu. Sertifikācija ir derīga trīs gadus, pēc tam uzņēmumam nepieciešams iziet resertifikācijas auditu.

Kāpēc sertificēties atbilstoši ISO 14046 standartam?

Sertifikācija atbilstoši ISO 14046 standartam palīdz uzņēmumiem apliecināt savu atbildību pret vidi, apzināt iespējas uzlabot ūdens efektivitāti, pārvaldīt savus ar ūdeni saistītos riskus, atšķirties no konkurentiem un ievērot normatīvo aktu prasības.

Izvēloties ISO 14046, jūs:

  • Demonstrējiet atbildību par vidi: ISO 14046 sertifikācija apliecina uzņēmuma apņemšanos nodrošināt ilgtspējīgu ūdens apsaimniekošanu un atbildību par vidi. Iegūstot sertifikāciju, uzņēmumi var informēt klientus, ieinteresētās personas un publiskot savu veikumu vides jomā.
  • Nosakiet iespējas uzlabot ūdens efektivitāti: ISO 14046 standartā izklāstītais ūdens pēdas nospieduma novērtēšanas process palīdz uzņēmumiem noteikt iespējas samazināt ūdens patēriņu un uzlabot ūdens izmantošanas efektivitāti.
  • Atšķirties no konkurentiem: patērētāji kļūst arvien apzinīgāki vides jomā un meklē produktus, kas ražoti ilgtspējīgā un videi draudzīgā veidā. Paziņojot par saviem sasniegumiem vides jomā un iegūstot sertifikāciju, uzņēmumi var piesaistīt videi draudzīgus klientus un iegūt konkurences priekšrocības.
  • Atbilstība normatīvajām prasībām: dažos gadījumos var būt nepieciešama ISO 14046 sertifikācija, lai nodrošinātu atbilstību normatīvajām prasībām. Piemēram, dažās valstīs ir obligātas ziņošanas prasības par ūdens izmantošanu un ekoloģiskajiem raksturlielumiem, un, lai pierādītu atbilstību, var būt nepieciešama ISO 14046 sertifikācija.
Saņemt piedāvājumu

Saņemt piedāvājumu

Juridiskā adrese

Kontaktpersona

Pēc kura standarta Jūs vēlaties sertificēt uzņēmumu?

Būvizstrādājumu sertifikācija
Piegādes ķēdes sertifikācija
Atbilstība RED II direktīvas prasībām
Mežu apsaimniekošanas sertifikācija
Kokmateriālu regula (Eiropas Savienība un Lielbritānija)
Kvalitāte, darba drošība un vide
Informācijas drošība un datu drošība
Ilgtspējīga attīstība
Pārtikas drošības sertifikācija
Koka māju būvkomplektu sertifikācija
Termiskās apstrādes procesa sertifikācija

Lūdzu aprakstiet ar ko uzņēmums nodarbojas un kurus procesus un/vai produktus/pakalpojumus vēlaties sertificēt.

Papildus komentārs

Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Vai vēlaties aizvērt formu?
Dati netiks saglabāti un nosūtīti.

Nosūtiet mums ziņu

Nosūtiet mums ziņu

Paldies, Jūsu ziņa ir saņemta!