BM CertificationIlgtspējīga attīstība
PAS 2060 Oglekļa neitralitāte

PAS 2060 Oglekļa neitralitāte

Lai samazinātu ietekmi uz klimata pārmaiņām, valstīm un uzņēmumiem ir būtiski jāsamazina atkarība no fosilā kurināmā un jāmazina kopējās siltumnīcefekta gāzes, kas izdalās uzņēmumu ražošanas procesā. Liela emisiju daļa nāk no komerciālās un rūpnieciskās darbības, tāpēc uzņēmumiem ir jāuzņemas atbildība par emisiju samazināšanu un vispārējas vides aizsardzības nodrošināšanu.

Vienīgais starptautiski atzīts oglekļa neitralitātes standarts ir PAS 2060, kas piedāvā metodisku pieeju gāzu emisiju aprēķināšanai un  samazināšanai.

Neatkarīgi no nozares, kurā darbojaties, uzņēmums var veikt savu darbību atbilstoši PAS 2060 standartam, lai stiprinātu sadarbību un partnerību ar klientiem un veicinātu ilgtspējību uzņēmuma darbībā. Ilgtspējīga uzņēmējdarbība kļūst arvien aktuālāka. Uzņēmumi un valstu valdības pievienojas iniciatīvai Net Zero 2050. Arī Jūsu uzņēmums var būt daļa no šīs iniciatīvas!

PAS 2060 Oglekļa neitralitāte

Sazinieties ar mums!

E-pasts: info@bmcertification.com

Tālrunis: +371 67772135

 

Kas ir PAS 2060?

PAS 2060 ir starptautiski atzīts oglekļa neitralitātes standarts, ko izstrādājusi un publicējusi Lielbritānijas Standartu institūcija (BSI). Dokumenta pamatā ir tādi standarti kā ISO 14001 (apraksta vidi) un PAS 2050. Standartos  ir noteiktas prasības siltumnīcefekta gāzu emisiju (SEG) kvantitatīvai noteikšanai (aprēķināšanai), samazināšanai un kompensēšanai organizācijām, produktiem un darbībām.

Kā iegūt PAS 2060 sertifikātu?

Lai iegūtu sertifikātu, organizācijai ir jānosaka mērķi oglekļa izmešu mērīšanā un to samazināšanā. Standarts sastāv no 4 galvenajiem posmiem:

 • Izmērīt
  Oglekļa izmešu aprēķins. Ieteicamās aprēķinu metodikas ir ISO 14064-1 vai GHG Corporate Protocol.
 • Samazināt
  Samaziniet emisijas, izstrādājot oglekļa emisiju pārvaldības plānu, kurā ietverta publiska apņemšanās ievērot oglekļa neitralitāti.
 • Kompensēt
  PAS 2060 nosaka, ka kopējās atlikušās oglekļa emisijas jākompensē ar augstas kvalitātes sertificētiem oglekļa kredītiem (punktiem bilancē).
 • Dokumentēt un pierādīt
  Lai veicinātu uzņēmuma pārskatāmību oglekļa neitralitātes procesā, standarts norāda uzrādīt dokumentāciju, kas pamato paziņojumus par oglekļa neitralitāti.

Kāpēc sertificēt atbilstoši PAS 2060 standartam?

Sertificējoties saskaņā ar PAS 2060, uzņēmums var apliecināt apņemšanos virzīties uz ilgtspējību, reaģējot uz klimata pārmaiņu radītajām problēmām.

Izvēloties PAS2060, Jūs:

 • Demonstrējat dekarbonizācijas apņemšanos un gatavību virzīties uz ilgtspējību uzņēmējdarbību
 • Parādiet savu uzņēmumu kā videi draudzīgu un atbildīgu
 • Atbalstāt globālos vides projektus, dekarbonizācijas centienus
 • Iegūstiet konkurences priekšrocības, piedāvājot klientiem ilgtspējīgus produktus un pakalpojumus
 • Uzlabojiet uzņēmējdarbības efektivitāti, samazinot enerģijas izmaksas.

Lūdzu, sazinieties ar mums, lai iegūtu vairāk informācijas par sertifikācijas procesu atbilstoši standartam PAS 2060.

Saņemt piedāvājumu

Saņemt piedāvājumu

Juridiskā adrese

Kontaktpersona

Pēc kura standarta Jūs vēlaties sertificēt uzņēmumu?

Būvizstrādājumu sertifikācija
Piegādes ķēdes sertifikācija
Mežu apsaimniekošanas sertifikācija
Kokmateriālu regula (Eiropas Savienība un Lielbritānija)
Kvalitāte, darba drošība un vide
Informācijas drošība un datu drošība
Ilgtspējīga attīstība
Pārtikas drošības sertifikācija
Koka māju būvkomplektu sertifikācija
Termiskās apstrādes procesa sertifikācija

Lūdzu aprakstiet ar ko uzņēmums nodarbojas un kurus procesus un/vai produktus/pakalpojumus vēlaties sertificēt.

Papildus komentārs

Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Vai vēlaties aizvērt formu?
Dati netiks saglabāti un nosūtīti.

Nosūtiet mums ziņu

Nosūtiet mums ziņu

Paldies, Jūsu ziņa ir saņemta!