BM CertificationIlgtspējīga attīstība
ISO 20121 ilgtspējīgu pasākumu verifikācija

ISO 20121 ilgtspējīgu pasākumu verifikācija

Paaugstinās sabiedrības izpratne par ilgtspējības jautājumiem, reputācijas un zīmola vērtības nozīmi, nepieciešamību ievērot normatīvās prasības un ieinteresēto pušu gaidas, kā arī iespējamo izmaksu ietaupījumu, kas saistīts ar ilgtspējīgu pasākumu rīkošanu. Ieviešot ISO 20121, pasākumu organizatori var demonstrēt savu apņemšanos ievērot ilgtspējību un atbildīgu pasākumu organizēšanu, atšķirties no konkurentiem un organizēt pasākumus, kas ir sociāli atbildīgi, videi draudzīgi un ekonomiski dzīvotspējīgi.

ISO 20121 ilgtspējīgu pasākumu verifikācija

Sazinieties ar mums!

E-pasts: info@bmcertification.com

Tālrunis: +371 67772135

Ja vēlaties saņemt cenas piedāvājumu, aicinām aizpildīt pieteikuma anketu:

Saņemt piedāvājumu

ISO 20121 Pasākumu ilgtspējības vadības sistēmas

ISO 20121 ir starptautisks standarts, kas nodrošina ietvaru pasākumu organizatoriem, lai pārvaldītu savu pasākumu ilgtspējību. Standarts iezīmē vadības sistēmas pieeju, kas integrē ilgtspējības principus visos pasākumu plānošanas un izpildes aspektos, tostarp vides, sociālajos un ekonomiskajos apsvērumos.

Kā iegūt ISO 20121 sertifikātu?

Lai iegūtu ISO 20121 sertifikātu, pasākumu organizatoriem ir jāveic nepilnību analīze, jāizstrādā un jāievieš ilgtspējības vadības sistēma, kas atbilst ISO 20121 prasībām, jāveic iekšējie auditi, jāsaņem sertifikāts no trešās puses sertifikācijas institūcijas un jāuztur sertifikācija, turpinot ieviest, kā arī uzlabot ilgtspējības vadības sistēmu.

Kāpēc sertificēties atbilstoši ISO 20121 standartam?

Sertificējoties atbilstoši ISO 20121 standartam, pasākumu organizatori var organizēt ilgtspējīgus pasākumus, kas ir sociāli atbildīgi, videi draudzīgi un ekonomiski dzīvotspējīgi, tādējādi apmierinot pieaugošo pieprasījumu pēc ilgtspējīgiem pasākumiem.

Sertifikācija saskaņā ar ISO 20121 standartu pasākumu organizatoriem var sniegt daudzas priekšrocības, tostarp:

  • Apņemšanās demonstrēt ilgtspējību: ISO 20121 sertifikācija nodrošina atzītu un uzticamu sistēmu, lai demonstrētu pasākuma organizatora apņemšanos nodrošināt ilgtspējību un atbildīgu pasākuma norisi.
  • Reputācijas un zīmola vērtības uzlabošana: Ilgtspējīgi pasākumi var uzlabot organizāciju reputāciju un zīmola vērtību, demonstrējot savu apņemšanos nodrošināt ilgtspējīgu un atbildīgu pasākumu organizēšanu. ISO 20121 sertifikācija var palīdzēt pasākumu rīkotājiem izcelties starp konkurentiem un piesaistīt videi un sociāli atbildīgus klientus un ieinteresētās puses.
  • Izmaksu ietaupījumi: ilgtspējīgas pasākumu vadības prakses ieviešana var radīt izmaksu ietaupījumu, piemēram, samazinātu enerģijas un resursu patēriņu, atkritumu apsaimniekošanu un transporta izmaksas.
Saņemt piedāvājumu

Saņemt piedāvājumu

Juridiskā adrese

Kontaktpersona

Pēc kura standarta Jūs vēlaties sertificēt uzņēmumu?

Būvizstrādājumu sertifikācija
Piegādes ķēdes sertifikācija
Mežu apsaimniekošanas sertifikācija
Kokmateriālu regula (Eiropas Savienība un Lielbritānija)
Kvalitāte, darba drošība un vide
Informācijas drošība un datu drošība
Ilgtspējīga attīstība
Pārtikas drošības sertifikācija
Koka māju būvkomplektu sertifikācija
Termiskās apstrādes procesa sertifikācija

Lūdzu aprakstiet ar ko uzņēmums nodarbojas un kurus procesus un/vai produktus/pakalpojumus vēlaties sertificēt.

Papildus komentārs

Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Vai vēlaties aizvērt formu?
Dati netiks saglabāti un nosūtīti.

Nosūtiet mums ziņu

Nosūtiet mums ziņu

Paldies, Jūsu ziņa ir saņemta!