BM CertificationPakalpojumi
PEFC Koksnes piegādes ķēdes sertifikācija

PEFC Koksnes piegādes ķēdes sertifikācija

Koksnes piegādes ķēdes sertifikācija apliecina, ka ražošanā izmantota koksne no atbildīgi apsaimniekotiem mežiem un šis materiāls ir izsekojams visos ražošanas un tirdzniecības procesos – no meža apsaimniekotāja līdz gala produkta ražotājam.

PEFC Koksnes piegādes ķēdes sertifikācija

Sazinieties ar mums!

E-pasts: info@bmcertification.com

Tālrunis: +371 67772135

Ja vēlaties saņemt cenas piedāvājumu, aicinām aizpildīt pieteikuma anketu:

Saņemt piedāvājumu

Kas ir koksnes piegādes ķēde?

Koksnes piegādes ķēdes sertifikācija paredzēta uzņēmumiem, kas ražo vai tirgo koksnes produktus, tai skaitā papīra ražotājiem, tirgotājiem un tipogrāfijām. Piegādes ķēdes sertifikācija ļauj uzņēmumiem apliecināt, ka ražošanā izmantotā koksne iegūta no labi apsaimniekotiem mežiem, ievērojot ekonomiskos, ekoloģiskos un sociālos aspektus.

Lai produktu varētu uzskatīt par PEFC sertificētu, visiem uzņēmumiem, kas iesaistīti konkrētā produkta ražošanā, pārstrādē, pārpakošanā un tirdzniecībā jābūt sertificētiem saskaņā ar koksnes piegādes ķēdes standartiem. Tikai šādā gadījumā uzņēmumi ir tiesīgi lietot sertifikācijas paziņojumus un marķēt produktus ar PEFC preču zīmi, tā identificējot materiālus, kas iegūti no atbildīgiem avotiem.

Kas ir PEFC?

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) jeb Meža sertifikācijas shēmu novērtēšanas programma ir starptautiska meža sertifikācijas sistēma, kas veicina ilgtspējīgu mežsaimniecību, kuras pamatā ir visaptveroša pieeja, kurā tiek ņemti vērā ekoloģiskie, sociālie un ekonomiskie kritēriji. Meža sertifikācija pārbauda meža ilgtspējīgu apsaimniekošanu un izmantošanu. Produkts ar PEFC sertificēta materiāla preču zīmi un/vai marķējumu sniedz pārliecību uzņēmējiem un patērētājiem, ka šī produkta ražošanā izmantotie izejmateriāli ir iegūti ilgtspējīgi apsaimniekotā mežā. Meža sertifikācijas globālais mērķis ir samazināt meža nekontrolētu izmantošanu trešajās pasaules valstīs.

Biedrība „PEFC Latvijas Padome” ir dibināta 1999.‌gadā un ir starptautiskās PEFC organizācijas biedrs.

Kāpēc sertificēt PEFC Koksnes piegādes ķēdes?

Sertificējot piegādes ķēdes saskaņā ar PEFC standartiem, Jūs saviem sadarbības partneriem ne tikai demonstrējat apņemšanos būt atbildīgam par piegādes ķēdes veiksmīgu pārvaldīšanu un uzturēšanu, bet arī nodrošināt:

  • papildu pievienoto vērtību Jūsu produktiem;
  • paaugstinātu konkurētspēju un piekļuvi jauniem tirgiem;
  • atbilstību likumdošanai;
  • pierādāmu izsekojamību materiālu izcelsmes avotiem;
  • iespēju lietot PEFC preču zīmes;
  • garantiju, ka Jūsu piedāvātie sertificētie produkti ir cēlušies no vides prasībām atbilstošas, sociāli labvēlīgas un ekonomiski dzīvotspējīgas pasaules meža apsaimniekošanas;
  • iespēju saviem klientiem dot ieguldījumu vides saglabāšanā un ekonomiskās stabilitātes veicināšanā.

Kā iegūt PEFC Koksnes piegādes ķēdes sertifikātu?

Lai sertificētos, uzņēmumā ir nepieciešams ieviest PEFC Koksnes piegādes ķēdes standarta prasības. Mēs varam Jums nodrošināt publiskus informatīvus seminārus par standarta prasībām, kā arī sniegt sertifikācijas pakalpojumus.

Sazinieties ar mums, lai saņemtu sīkāku informāciju.

Licences kods: PEFC/12-44-001

Saņemt piedāvājumu

Saņemt piedāvājumu

Juridiskā adrese

Kontaktpersona

Pēc kura standarta Jūs vēlaties sertificēt uzņēmumu?

Būvizstrādājumu sertifikācija
Piegādes ķēdes sertifikācija
Atbilstība RED II direktīvas prasībām
Mežu apsaimniekošanas sertifikācija
Kokmateriālu regula (Eiropas Savienība un Lielbritānija)
Kvalitāte, darba drošība un vide
Informācijas drošība un datu drošība
Ilgtspējīga attīstība
Pārtikas drošības sertifikācija
Koka māju būvkomplektu sertifikācija
Termiskās apstrādes procesa sertifikācija

Lūdzu aprakstiet ar ko uzņēmums nodarbojas un kurus procesus un/vai produktus/pakalpojumus vēlaties sertificēt.

Papildus komentārs

Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Vai vēlaties aizvērt formu?
Dati netiks saglabāti un nosūtīti.

Nosūtiet mums ziņu

Nosūtiet mums ziņu

Paldies, Jūsu ziņa ir saņemta!