BM CertificationIlgtspējas novērtējumi
Dzīves cikla novērtējums (LCA)/ Produkta vides deklarācija (EPD)

Dzīves cikla novērtējums (LCA)/ Produkta vides deklarācija (EPD)

Klimata pārmaiņas un vides degradācija ir eksistenciāls drauds pasaulei. Lai pārvarētu šīs problēmas, Eiropas Komisija ir izvirzījusi ambiciozu mērķi līdz 2050. gadam kļūt par pirmo klimatneitrālo kontinentu pasaulē. Šis mērķis ir Eiropas zaļā kursa (European Green Deal)  pamatā.  Virzība uz klimatneitrālu sabiedrību skars visas ekonomikas nozares – no enerģētikas līdz rūpniecības sektoram. Kā vieni no būtiskākajiem tautsaimniecības sektoriem ir minēti transports, ēku būvniecība, lauksaimniecība un mežsaimniecība.

Iespēja zinātniski pamatoti novērtēt ietekmi uz vidi ir viens no būtiskākajiem aspektiem klimatu pārmaiņu menedžmentā, Produkta dzīves cikla novērtējums (Life cycle assessment  – LCA ) un produktu vides deklarācija (Environmental Product Declaration – EPD) ir  instrumenti ilgtspējības atbilstības informācijas sniegšanai.

Dzīves cikla novērtējums (LCA)/ Produkta vides deklarācija (EPD)

Sazinieties ar mums!

E-pasts: info@bmcertification.com

Tālrunis: +371 67772135

Ja vēlaties saņemt cenas piedāvājumu, aicinām aizpildīt pieteikuma anketu:

Saņemt piedāvājumu

Kas ir dzīves cikla novērtējums (LCA)?

Dzīves cikla novērtējums (LCA) ir sistemātiska produktu vai pakalpojumu ietekmes uz vidi analīze visa produkta dzīves cikla laikā sākot ar resursu ieguvi, beidzot ar atkritumu apsaimniekošanu. Tas ietver piegādātājus un pakārtotos procesus, kas saistīti ar ražošanu (piemēram, izejvielu, palīgmateriālu un ekspluatācijas materiālu ražošanu), lietošanas fāzi un atkritumu apsaimniekošanu (piemēram, atkritumu otreizējo pārstrādi vai  deponēšanu).

Izmantojot dzīves cikla novērtējumu ražotājam ir iespēja labāk analizēt un optimizēt ražošanas tehnoloģiju un izmantojamās izejvielas ar mērķi mazināt produkta ietekmi uz vidi, uzlabojot ilgtspējību un konkurētspēju.

LCA rezultātus izmanto, lai sagatavotu Vides produkta deklarāciju (EPD).

Kas ir EPD (vides produktu deklarācija)?

Produkta vides deklarācija jeb EPD ir dokuments, kas pārskatāmi informē par jebkura produkta vai materiāla ietekmi uz vidi tā kalpošanas laikā. EPD ir ziņojums par produkta ekoloģiskajiem raksturlielumiem. Deklarācija ir trešās puses pārbaudīta un reģistrēta EPD sistēmā.

EPD parasti ir derīga piecus gadus un balstīta uz starptautiskiem standartiem (ISO 14040, ISO14044, ISO 14025). Būvniecības produktu ražošanās nozarē EPD pamatā ir EN 15804. EPD un LCA kalpo kā pamats arī ēkas ilgtspējības novērtošai piemēram  LEED, BREEAM un citām novērtēšanas shēmām.

BM Certification piedāvā saviem klientiem:

  • Produkta dzīves cikla novērtēšanu (LCA)
  • Produkta EPD izstrādi un konsultācijas
  • Palīdzību uzņēmumam nepieciešamo datu sagatavošanai un analīzei
  • Sadarbību EPD sagatavošanā, trešās puses verifikācijai un publicēšanai

Sazinieties ar BM Certification, lai uzzinātu papildus informāciju.

Saņemt piedāvājumu

Saņemt piedāvājumu

Juridiskā adrese

Kontaktpersona

Pēc kura standarta Jūs vēlaties sertificēt uzņēmumu?

Būvizstrādājumu sertifikācija
Piegādes ķēdes sertifikācija
Atbilstība RED II direktīvas prasībām
Mežu apsaimniekošanas sertifikācija
Kokmateriālu regula (Eiropas Savienība un Lielbritānija)
Kvalitāte, darba drošība un vide
Informācijas drošība un datu drošība
Ilgtspējīga attīstība
Pārtikas drošības sertifikācija
Koka māju būvkomplektu sertifikācija
Termiskās apstrādes procesa sertifikācija

Lūdzu aprakstiet ar ko uzņēmums nodarbojas un kurus procesus un/vai produktus/pakalpojumus vēlaties sertificēt.

Papildus komentārs

Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Vai vēlaties aizvērt formu?
Dati netiks saglabāti un nosūtīti.

Nosūtiet mums ziņu

Nosūtiet mums ziņu

Paldies, Jūsu ziņa ir saņemta!