BM CertificationPiegādes ķēdes sertifikācija
Green Gold Label (GGL) sertifikācija

Green Gold Label (GGL) sertifikācija

Green Gold Label (GGL) sertifikācija

Sazinieties ar mums!

E-pasts: info@bmcertification.com

Tālrunis: +371 67772135

Ja vēlaties saņemt cenas piedāvājumu, aicinām aizpildīt pieteikuma anketu:

Saņemt piedāvājumu

Green Gold Label (GGL) sertifikācija

Green Gold Label (GGL) ir pasaulē atzīta sertifikācijas programma, kuras mērķis ir nodrošināt biomasas ilgtspēju. GGL sertifikācija attiecas uz visu piegādes ķēdi, ietverot ražošanu, apstrādi, transportēšanu un galīgo izmantošanu bioenerģijai un bioloģiskiem lietojumiem. Šī sertifikācija attiecas uz dažāda veida biomasu, tostarp koksnes biomasu, lauksaimniecības atliekām, koksnes atkritumu biomasu un bioloģisko šķidro kurināmo.

GGL galvenokārt koncentrējas uz diviem tirgus segmentiem:

  • Biomasa bioķīmisko vielu un citu produktu ražošana.
  • Biomasa elektroenerģijas un siltuma ražošana.
BM Certification ir ceļā uz Green Gold Label (GGL) akreditāciju.

Kāpēc sertificēties saskaņā ar Green Gold Label (GGL) standartu?

Sertifikācija saskaņā ar Green Gold Label (GGL) standartu piedāvā vairākas priekšrocības, kas saistīti ar ilgtspējību un atbildīgu biomasas ražošanu.

Ieguvumi, izvēloties Green Gold Label (GGL) sertifikātu:

  • Ilgtspējības garantija: GGL sertifikācija nodrošina pārliecību, ka biomasas produkti atbilst stingriem ilgtspējības kritērijiem. Tas nodrošina, ka biomasa tiek iegūta un ražota videi atbildīgā veidā, veicinot bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, zemes pārvaldību un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu.
  • Piekļuve tirgum: GGL sertifikācija uzlabo biomasas ražotāju un piegādātāju piekļuvi tirgum. Daudzi pircēji, jo īpaši bioenerģijas un bioloģiskās rūpniecības nozarēs, par prioritāti uzskata ilgtspējīgu ieguvi un pieprasa sertifikāciju kā iepirkuma priekšnoteikumu. GGL sertifikācija var palīdzēt uzņēmumiem iekļūt šajos tirgos un parādīt savu apņemšanos ievērot ilgtspējīgu praksi.
  • Atbilstība noteikumiem: GGL sertifikācija nodrošina atbilstību attiecīgajiem nacionālajiem un starptautiskajiem noteikumiem, kas regulē biomasas ražošanu un izmantošanu. Atbilstība šiem standartiem palīdz uzņēmumiem izvairīties no juridiskiem riskiem un iespējamiem sodiem, kas saistīti ar neatbilstību.
  • Pozitīva reputācija: sertifikācija saskaņā ar GGL standartu var uzlabot uzņēmuma reputāciju, demonstrējot tā centību ievērot atbildību par vidi un ilgtspējīgu praksi. Tas var piesaistīt videi draudzīgus investorus, partnerus un klientus, kuri novērtē ilgtspējīgas iniciatīvas un piešķir tām prioritāti.
Saņemt piedāvājumu

Saņemt piedāvājumu

Juridiskā adrese

Kontaktpersona

Pēc kura standarta Jūs vēlaties sertificēt uzņēmumu?

Būvizstrādājumu sertifikācija
Piegādes ķēdes sertifikācija
Atbilstība RED II direktīvas prasībām
Mežu apsaimniekošanas sertifikācija
Kokmateriālu regula (Eiropas Savienība un Lielbritānija)
Kvalitāte, darba drošība un vide
Informācijas drošība un datu drošība
Ilgtspējīga attīstība
Pārtikas drošības sertifikācija
Koka māju būvkomplektu sertifikācija
Termiskās apstrādes procesa sertifikācija

Lūdzu aprakstiet ar ko uzņēmums nodarbojas un kurus procesus un/vai produktus/pakalpojumus vēlaties sertificēt.

Papildus komentārs

Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Vai vēlaties aizvērt formu?
Dati netiks saglabāti un nosūtīti.

Nosūtiet mums ziņu

Nosūtiet mums ziņu

Paldies, Jūsu ziņa ir saņemta!