BM CertificationPar mums
Neietekmējamības politika

Neietekmējamības politika

BM Certification ir neatkarīga sertifikācijas iestāde, kas darbojas pēc neietekmējamības principiem, ievērojot neietekmējamības politiku. Tā nodrošina objektivitāti, pārredzamību un neatkarību visās mūsu darbībās. Neietekmējamības politika ir kā apliecinājums, ka
BM Certification lēmumus pieņem neatkarīgi un godīgi, tādējādi sniedzot pārliecību ieinteresētām personām, ka tās var paļauties uz BM Certification darbību godīgumu.

Neietekmējamības politika

BM Certification Neietekmējamības politika

BM Certification misija ir sniegt sertifikācijas un citus saistošos pakalpojumus saskaņā ar sekojošiem principiem:

  • Neietekmējamība
  • Neatkarība
  • Atbildība pret uzdoto darbu
  • Kompetence
  • Objektivitāte
  • Atklātība
  • Konfidencialitāte
  • Atsaucība

BM Certification mērķis ir izveidot, popularizēt un uzturēt sertifikācijas procesu, kas apliecina, ka klientu sistēmas, produkti, darbības, pakalpojumi vai personāls atbilst attiecīgajiem nacionālajiem, starptautiskajiem vai citiem standartiem un noteikumiem.

BM Certification apņemas nodrošināt un uzturēt augstas kvalitātes, profesionālu, objektīvu un rentablu pakalpojumu, kas atbilst visu attiecīgo standartu, specifikāciju un citu piemērojamām prasībām, kā to pieprasa akreditācijas iestādes.

BM Certification pārvalda interešu konfliktus un potenciālos interešu konfliktus, un nodrošina pakalpojumos iesaistīto personu neatkarību un objektivitāti.

Šīs politikas ievērošana un mērķa sasniegšana radīs pārliecību visām ieinteresētajām pusēm par BM Certification izsniegto sertifikātu vērtību, integritāti un uzticamību.

Uzņēmuma vadība ir apņēmusies nodrošināt visus nepieciešamos resursus, atbalstīt iesaistītos un pati iesaistīties uzņēmuma vadības sistēmas efektīvā darbībā un nepārtrauktā uzlabošanā.

BM Certification personāls un citas iesaistītās puses ir apņēmušās izprast šo politiku, ievērot principus un dokumentāciju, uzturēt pastāvīgu kompetenci.

Saņemt piedāvājumu

Saņemt piedāvājumu

Juridiskā adrese

Faktiskā adrese

Kontaktpersona

Vai uzņēmums jau ir sertificēts vai ir bijis sertificēts?

Pēc kura standarta Jūs vēlaties sertificēt uzņēmumu?

Lūdzu aprakstiet ar ko uzņēmums nodarbojas un kurus procesus un/vai produktus/pakalpojumus vēlaties sertificēt.

Vai Jūsu uzņēmuma darbība ir saistīta ar pakalpojuma sniegšanu vai produkta nogādāšanu/ apkalpošanu klienta teritorijā?

Cik uzņēmumam ir atrašanās vietas (teritorijas, adreses)?

Uzņēmuma kopējais darbinieku skaits

Papildus komentārs

Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Nosūtiet mums ziņu

Nosūtiet mums ziņu

Paldies, Jūsu ziņa ir saņemta!