BM CertificationPar mums
Neietekmējamības politika

Neietekmējamības politika

BM Certification ir neatkarīga sertifikācijas/ validēšanas/ verificēšanas institūcija iestāde, kas darbojas pēc neietekmējamības principiem, ievērojot neietekmējamības politiku. Tā nodrošina objektivitāti, pārredzamību un neatkarību visās mūsu darbībās. Neietekmējamības politika ir kā apliecinājums, ka BM Certification lēmumus un paziņojumus pieņem neatkarīgi un godīgi, tādējādi sniedzot pārliecību ieinteresētām personām, ka tās var paļauties uz BM Certification darbību godīgumu.

Neietekmējamības politika

BM Certification Neietekmējamības politika

BM Certification misija ir sniegt sertifikācijas/ validēšanas/ verificēšanas un citus saistošos pakalpojumus saskaņā ar sekojošiem principiem:

  • Neietekmējamība
  • Neatkarība
  • Atbildība pret uzdoto darbu
  • Kompetence
  • Objektivitāte
  • Atklātība
  • Konfidencialitāte
  • Atsaucība

BM Certification mērķis ir izveidot, popularizēt un uzturēt sertifikācijas / validēšanas/ verificēšanas procesu, kas apliecina, ka klientu sistēmas, produkti, darbības, pakalpojumi vai personāls atbilst attiecīgajiem nacionālajiem, starptautiskajiem vai citiem standartiem un noteikumiem.

BM Certification apņemas nodrošināt un uzturēt augstas kvalitātes, profesionālu, objektīvu un rentablu pakalpojumu, kas atbilst visu attiecīgo standartu, specifikāciju un citu piemērojamām prasībām, kā to pieprasa akreditācijas iestādes.

BM Certification pārvalda interešu konfliktus un potenciālos interešu konfliktus, un nodrošina pakalpojumos iesaistīto personu neatkarību un objektivitāti.

Šīs politikas ievērošana un mērķa sasniegšana radīs pārliecību visām ieinteresētajām pusēm par BM Certification izsniegto sertifikātu vērtību, integritāti un uzticamību.

Uzņēmuma vadība ir apņēmusies nodrošināt visus nepieciešamos resursus, atbalstīt iesaistītos un pati iesaistīties uzņēmuma vadības sistēmas efektīvā darbībā un nepārtrauktā uzlabošanā.

BM Certification personāls un citas iesaistītās puses ir apņēmušās izprast šo politiku, ievērot principus un dokumentāciju, uzturēt pastāvīgu kompetenci.

BM Certification savā uzņēmējdarbībā ir apņēmusies veicināt dzimumu līdztiesību un izvairīties no jebkāda veida diskriminācijas (rases, dzimuma, seksuālās orientācijas, funkcionālo traucējumu, vecuma, sociālā statusa, kastas, reliģiskās vai etniskās piederības dēļ).

Saņemt piedāvājumu

Saņemt piedāvājumu

Juridiskā adrese

Kontaktpersona

Pēc kura standarta Jūs vēlaties sertificēt uzņēmumu?

Būvizstrādājumu sertifikācija
Piegādes ķēdes sertifikācija
Atbilstība RED II direktīvas prasībām
Mežu apsaimniekošanas sertifikācija
Kokmateriālu regula (Eiropas Savienība un Lielbritānija)
Kvalitāte, darba drošība un vide
Informācijas drošība un datu drošība
Ilgtspējīga attīstība
Pārtikas drošības sertifikācija
Koka māju būvkomplektu sertifikācija
Termiskās apstrādes procesa sertifikācija

Lūdzu aprakstiet ar ko uzņēmums nodarbojas un kurus procesus un/vai produktus/pakalpojumus vēlaties sertificēt.

Papildus komentārs

Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Vai vēlaties aizvērt formu?
Dati netiks saglabāti un nosūtīti.

Nosūtiet mums ziņu

Nosūtiet mums ziņu

Paldies, Jūsu ziņa ir saņemta!