HACCP & GMP

Riska analīze un kritisko kontrolpunktu noteikšana (HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Points) un labas ražošanas prakses (GMP – Good Manufacturing Practices) sertifikācija ir divas būtiskas sistēmas, kurām ir izšķiroša nozīme pārtikas, farmācijas un dažādu citu produktu drošības un kvalitātes nodrošināšanā. Šīs sistēmas nav saistītas tikai ar atbilstību normatīvajiem aktiem, bet kalpo arī kā pamats patērētāju drošībai, produktu kvalitātes uzturēšanai un uzņēmējdarbības izaugsmes un ilgtspējas veicināšanai. Uzņēmumi, kas par prioritāti izvirza šo sertifikātu nozīmi, var labāk attīstīties tirgū, kurā valda konkurence un kurā tiek ievērotas šīs drošības prasības.

HACCP & GMP

Sazinieties ar mums!

E-pasts: info@bmcertification.com

Tālrunis: +371 67772135

Ja vēlaties saņemt cenas piedāvājumu, aicinām aizpildīt pieteikuma anketu:

Saņemt piedāvājumu

Kas ir HACCP?

Risku analīze un kritisko kontrolpunktu noteikšana (HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Points) ir sistemātiska un zinātniski pamatota pieeja pārtikas drošībai. Tā ir preventīva sistēma, kas ļauj identificēt, novērtēt un kontrolēt iespējamos pārtikas nekaitīguma apdraudējumus visā ražošanas procesā. HACCP sistēma ir izstrādāta, lai nodrošinātu pārtikas produktu nekaitīgumu, samazinot tādu apdraudējumu risku kā bioloģiskie, ķīmiskie un fiziskie piesārņotāji.

HACCP plaši izmanto pārtikas rūpniecībā, lai nodrošinātu pārtikas produktu nekaitīgumu. Tā ir kļuvusi par obligātu prasību pārtikas ražošanas uzņēmumiem, un daudzās valstīs to bieži pieprasa arī valsts uzraudzības iestādes. Ievērojot HACCP principus, pārtikas ražotāji var sistemātiski identificēt un novērst iespējamos apdraudējumus, samazināt pārtikas izraisītu slimību risku un nodrošināt patērētājiem drošus un augstas kvalitātes pārtikas produktus.

Kas ir GMP?

Laba ražošanas prakse (GMP- Good Manufacturing Practices) ir kvalitātes nodrošināšanas un kvalitātes kontroles vadlīniju un prakses kopums, ko piemēro dažādās nozarēs, tostarp farmācijas, pārtikas, kosmētikas un medicīnas ierīču nozarē. GMP ietver virkni principu un noteikumu, kas izstrādāti, lai nodrošinātu konsekventu drošu, efektīvu un augstas kvalitātes produktu ražošanu. Konkrētās prasības un noteikumi attiecībā uz GMP var atšķirties dažādās nozarēs, taču pamatprincipi lielākoties ir vienādi.

GMP ir ļoti svarīga nozarēs, kurās produktu kvalitāte, drošība un konsekvence ir sevišķi svarīga, piemēram, farmācijas un pārtikas ražošanā. GMP vadlīniju ievērošana ne tikai palīdz aizsargāt patērētājus no standartiem neatbilstošiem vai nedrošiem produktiem, bet arī atvieglo starptautisko tirdzniecību, nodrošinot, ka produkti atbilst pasaulē atzītiem kvalitātes standartiem. Atbilstība GMP noteikumiem bieži vien ir juridiska prasība, un daudzās valstīs to ievērošanu pieprasa uzraugošās iestādes.

Kā sertificēties atbilstoši HACCP un GMP?

(HACCP) Riska analīzes un kritisko kontrolpunktu un GMP(labas ražošanas prakses) sertifikācijas iegūšana ietver vairākus posmus un konkrētais process var atšķirties atkarībā no nozares un uzņēmuma atrašanās vietas.

  • Izstrādāt un ieviest HACCP uzraudzības plānu (HACCP sertifikācijai): Izveidojiet risku analīzi un kritiskos kontrolpunktus (HACCP) plānu savam konkrētajam produktam vai procesam. Šis plāns ietver apdraudējumu identificēšanu, kritisko kontrolpunktu noteikšanu, kritisko robežu noteikšanu un uzraudzību, kā arī korektīvo darbību izstrādi.
  • Izstrādāt un ieviest GMP (GMP sertifikācijai): Pārliecinieties, ka jūsu ražošanas prakse atbilst labas ražošanas prakses (GMP) principiem. Tas ietver īpašu ražošanas, kvalitātes kontroles un uzskaites procedūru un procesu ieviešanu uzņēmumā.

Veiciet detalizētu uzskaiti par visiem attiecīgajiem procesiem, procedūrām un dokumentāciju, kas saistīta ar jūsu HACCP plānu un GMP praksi.

Saņemt piedāvājumu

Saņemt piedāvājumu

Juridiskā adrese

Kontaktpersona

Pēc kura standarta Jūs vēlaties sertificēt uzņēmumu?

Būvizstrādājumu sertifikācija
Piegādes ķēdes sertifikācija
Atbilstība RED II direktīvas prasībām
Mežu apsaimniekošanas sertifikācija
Kokmateriālu regula (Eiropas Savienība un Lielbritānija)
Kvalitāte, darba drošība un vide
Informācijas drošība un datu drošība
Ilgtspējīga attīstība
Pārtikas drošības sertifikācija
Koka māju būvkomplektu sertifikācija
Termiskās apstrādes procesa sertifikācija

Lūdzu aprakstiet ar ko uzņēmums nodarbojas un kurus procesus un/vai produktus/pakalpojumus vēlaties sertificēt.

Papildus komentārs

Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Vai vēlaties aizvērt formu?
Dati netiks saglabāti un nosūtīti.

Nosūtiet mums ziņu

Nosūtiet mums ziņu

Paldies, Jūsu ziņa ir saņemta!