BM CertificationIlgtspējas verifikācija un sertifikācija
Uzņēmuma oglekļa pēdas nospieduma verifikācija — ISO 14064-1 (SEG protokols, PAS 2060)

Uzņēmuma oglekļa pēdas nospieduma verifikācija — ISO 14064-1 (SEG protokols, PAS 2060)

Oglekļa pēdas nospieduma verifikācija organizācijas līmenī var palīdzēt uzņēmumiem identificēt uzlabojumās jomas, samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas un apliecināt savu apņemšanos nodrošināt vides ilgtspējību.  Verifikācijas process nodrošina, ka organizācijas siltumnīcefekta gāzu emisijas un oglekļa pēdas nospiedums ir izmērīts un par to ziņots precīzi un saskaņā ar starptautiskajiem standartiem.

Uzņēmuma oglekļa pēdas nospieduma verifikācija — ISO 14064-1 (SEG protokols, PAS 2060)

Sazinieties ar mums!

E-pasts: info@bmcertification.com

Tālrunis: +371 67772135

Ja vēlaties saņemt cenas piedāvājumu, aicinām aizpildīt pieteikuma anketu:

Saņemt piedāvājumu

Oglekļa pēdas nospieduma verifikācija organizācijas līmenī pēc ISO 14064-1

ISO 14064-1 ir standarts siltumnīcefekta gāzu emisiju mērīšanai, ziņošanai un pārbaudei. Šis standarts nosaka, ka organizācijām ir jāpārbauda siltumnīcefekta gāzu emisijas, tostarp oglekļa pēdas nospiedums. Oglekļa pēdas nospiedums ir organizācijas siltumnīcefekta gāzu emisiju mērs. Saskaņā ar ISO 14064-1 organizācijām ir jāpārbauda to oglekļa pēdas nospiedumi. Šī pārbaude jāveic neatkarīgai trešajai pusei. Verifikācija ietver organizācijas siltumnīcefekta gāzu mērīšanas, ziņošanas un verifikācijas procesu atbilstības pārbaudi ISO 14064-1 standartiem. Veicot verifikāciju, organizācijas pierāda savu siltumnīcefekta gāzu emisiju precizitāti un uzticamību.

Saskaņā ar ISO 14064-1 verifikācijas process sastāv no trim posmiem:

  • Sākotnējā pārbaude: verifikācijas procesa plānošana un prasību noteikšana.
  • Vietas pārbaude: siltumnīcefekta gāzu emisiju mērīšana un avotu identificēšana.
  • Ziņošana un pārbaude: datu ziņošana un pārbaudes ziņojuma sagatavošana.

Oglekļa pēdas nospieduma verifikācija var palīdzēt organizācijām noteikt politiku un stratēģijas siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai. Turklāt verifikācijas process ļauj organizācijām iegūt labāku izpratni par siltumnīcefekta gāzu emisijām un izstrādāt efektīvus oglekļa pārvaldības plānus.

Kā iegūt ISO 14064-1 pārbaudi?

Lai iegūtu ISO 14064-1 verifikāciju, organizācijām jāveic šādas darbības:

1- Iepazīstieties ar ISO 14064-1 standartu un tā prasībām.
2- Izstrādājiet un ieviesiet siltumnīcefekta gāzu pārvaldības sistēmu, kas atbilst ISO 14064-1 standarta prasībām.
3- Jāveic siltumnīcefekta gāzu pārvaldības sistēmas pašnovērtējums, lai pārliecinātos, ka tā atbilst ISO 14064-1 standarta prasībām.
4- Jāpiesaista neatkarīga trešās puses sertifikācijas iestāde, lai tā veiktu auditu un pārbaudītu, vai siltumnīcefekta gāzu pārvaldības sistēma atbilst ISO 14064-1 standarta prasībām.
5- Jānovērš visas neatbilstības, kas konstatētas audita laikā, un jāveic korektīvas darbības.
6- Jāsaņem paziņojumu no trešās puses sertifikācijas iestādes, kas izsniegs paziņojumu un logotipu, ko var izmantot uzņēmuma saziņā.

Lai gan ISO 14064-1 paziņojums var šķist vienreizējs, ir svarīgi neaizmirst nodrošināt nepārtrauktu atbilstību ISO 14064-1 standarta prasībām un turpināt pilnveidot savas sistēmas, turpinot šo procesu regulāri katru gadu, lai paplašinātu organizāciju izpratni un samazinātu emisiju apjomu.

Kāpēc sertificēties atbilstoši ISO 14064-1 standartam?

Ir vairāki iemesli, kāpēc organizācijas izvēlas sertificēties atbilstoši ISO 14064-1 standartam:

  • Uzticamība: ISO 14064-1 sertifikācija nodrošina uzticamību ziņošanu organizācijas siltumnīcefekta gāzu emisiju un oglekļa pēdas nospiedumam. Tas parāda ieinteresētajām personām, ka organizācija ir ieviesusi uzticamu siltumnīcefekta gāzu pārvaldības sistēmu un ka tās ziņotās emisijas ir precīzas un uzticamas.
  • Konkurences priekšrocības: sertifikācija saskaņā ar ISO 14064-1 standartu var nodrošināt konkurences priekšrocības tirgū, jo īpaši uzņēmumiem, kas vēlas apliecināt savu apņemšanos ievērot ilgtspēju un atbildību par vidi.
  • Atbilstība normatīvajiem aktiem: ISO 14064-1 sertifikācija var palīdzēt organizācijām ievērot normatīvos aktus, kas saistīti ar siltumnīcefekta gāzu emisijām un oglekļa ziņojumiem. Tas nodrošina sistēmu siltumnīcefekta gāzu emisiju mērīšanai, ziņošanai un pārbaudei, kas atbilst starptautiskajiem standartiem.
  • Uzlabota resursu pārvaldība: ISO 14064-1 standarts nodrošina ietvaru organizācijām, lai tās labāk izprastu siltumnīcefekta gāzu emisijas un identificētu resursu pārvaldības uzlabošanas iespējas. Tas var nodrošināt izmaksu ietaupījumu, uzlabot efektivitāti un samazināt ietekmi uz vidi.
  • Laba reputācija: sertifikācija saskaņā ar ISO 14064-1 standartu var palīdzēt uzlabot organizācijas kā par  vidi atbildīga un ilgtspējīga uzņēmuma reputāciju. Tas var uzlabot ieinteresēto pušu uzticēšanos un pārliecību par organizācijas veikumu vides jomā.
Saņemt piedāvājumu

Saņemt piedāvājumu

Juridiskā adrese

Kontaktpersona

Pēc kura standarta Jūs vēlaties sertificēt uzņēmumu?

Būvizstrādājumu sertifikācija
Piegādes ķēdes sertifikācija
Atbilstība RED II direktīvas prasībām
Mežu apsaimniekošanas sertifikācija
Kokmateriālu regula (Eiropas Savienība un Lielbritānija)
Kvalitāte, darba drošība un vide
Informācijas drošība un datu drošība
Ilgtspējīga attīstība
Pārtikas drošības sertifikācija
Koka māju būvkomplektu sertifikācija
Termiskās apstrādes procesa sertifikācija

Lūdzu aprakstiet ar ko uzņēmums nodarbojas un kurus procesus un/vai produktus/pakalpojumus vēlaties sertificēt.

Papildus komentārs

Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Vai vēlaties aizvērt formu?
Dati netiks saglabāti un nosūtīti.

Nosūtiet mums ziņu

Nosūtiet mums ziņu

Paldies, Jūsu ziņa ir saņemta!