BM CertificationKvalitāte, darba drošība un vide
ISO 22301 Biznesa nepārtrauktības vadības sistēma

ISO 22301 Biznesa nepārtrauktības vadības sistēma

Kiberuzbrukumi, dabas katastrofas, krīze un citi apstākļi var ļoti nopietni ietekmēt uzņēmējdarbību līdz pat tādam iznākumam, ka uzņēmējdarbība ir jāpārtrauc. Lai mazinātu šādu faktoru ietekmi, saglabātu uzņēmuma reputāciju, uzņēmumā vajadzētu ieviest (BCMS- business continuity management system ) “Biznesa nepārtrauktīvas vadības sistēmu”.

ISO 22301 Biznesa nepārtrauktības vadības sistēma

Sazinieties ar mums!

E-pasts: info@bmcertification.com

Tālrunis: +371 67772135

Ja vēlaties saņemt cenas piedāvājumu, aicinām aizpildīt pieteikuma anketu:

Saņemt piedāvājumu

Kas ir ISO 22301?

ISO 22301 ir starptautiskais darbības nepārtrauktības pārvaldības (BCM- Business Continuity Management) standarts. Standartu izstrādāja Starptautiskā standartizācijas organizācija (Organization for Standardization), un tas ir izstrādāts, lai palīdzētu organizācijām aizsargāties pret incidentiem, sagatavoties tiem, reaģēt uz tiem un atgūties no tiem, ja tādi ir radušies.

ISO 22301 nodrošina ietvaru biznesa nepārtrauktības pārvaldības sistēmas (BCMS- business continuity management system) plānošanai, izveidei, ieviešanai, darbībai, uzraudzībai, pārskatīšanai, uzturēšanai un nepārtrauktai uzlabošanai.

Kā iegūt ISO 22301 sertifikātu?

Lai iegūtu sertifikātu, organizācijai ir jāievieš darbības nepārtrauktības vadības sistēma, kas atbilst ISO 22301 standarta prasībām. Kā akreditēta sertifikācijas iestāde varam nodrošināt apmācību par ISO 22301 standarta prasībām, veikt priekšauditus, kā arī sniegt sertifikācijas pakalpojumus.

Kāpēc sertificēties atbilstoši ISO 22301 standartam?

Sertificējot un uzturot darbības nepārtrauktības sistēmu atbilstoši ISO 22301 standarta prasībām, jūs demonstrējat apņemšanos sasniegt vislabāko iespējamo darbības nepārtrauktības pārvaldību.

Izvēloties ISO 22301 sertifikātu, jūs:

  • Nodrošināt saimnieciskās darbības nepārtrauktību
  • Apliecināt atbilstību juridiskajām un normatīvajām prasībām
  • Samaziniet uzņēmējdarbības dīkstāves izmaksas
  • Palieliniet konkurences priekšrocības un uzlabojiet korporatīvo reputāciju
  • Iegūstiet neatkarīgu viedokli par uzņēmuma drošību
Saņemt piedāvājumu

Saņemt piedāvājumu

Juridiskā adrese

Kontaktpersona

Pēc kura standarta Jūs vēlaties sertificēt uzņēmumu?

Būvizstrādājumu sertifikācija
Piegādes ķēdes sertifikācija
Atbilstība RED II direktīvas prasībām
Mežu apsaimniekošanas sertifikācija
Kokmateriālu regula (Eiropas Savienība un Lielbritānija)
Kvalitāte, darba drošība un vide
Informācijas drošība un datu drošība
Ilgtspējīga attīstība
Pārtikas drošības sertifikācija
Koka māju būvkomplektu sertifikācija
Termiskās apstrādes procesa sertifikācija

Lūdzu aprakstiet ar ko uzņēmums nodarbojas un kurus procesus un/vai produktus/pakalpojumus vēlaties sertificēt.

Papildus komentārs

Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Vai vēlaties aizvērt formu?
Dati netiks saglabāti un nosūtīti.

Nosūtiet mums ziņu

Nosūtiet mums ziņu

Paldies, Jūsu ziņa ir saņemta!