BM CertificationAtbilstība RED II direktīvas prasībām
SBP Ilgtspējīgas biomasas programma

SBP Ilgtspējīgas biomasas programma

Ilgtspējīgas biomasas programma (SBP) ir unikāla sertifikācijas sistēma koksnes biomasai, ko izmanto rūpnieciska, liela apjoma enerģijas ražošanā. SBP nodrošina pārliecību, ka koksnes biomasa tiek ražota saskaņā ar normatīvajām prasībām atbildīgai koksnes biomasai.

SBP Ilgtspējīgas biomasas programma

Sazinieties ar mums!

E-pasts: info@bmcertification.com

Tālrunis: +371 67772135

Ja vēlaties saņemt cenas piedāvājumu, aicinām aizpildīt pieteikuma anketu:

Saņemt piedāvājumu

Kas ir SBP?

SBP sertifikācija sniedz iespēju koksnes biomasas ražotājiem demonstrēt atbilstību Eiropas likumdošanai, normatīvajām un ilgtspējības prasībām attiecībā uz biomasu, kas nodrošina siltumu un enerģiju. Turklāt SBP sistēma palīdz garantēt precīzu oglekļa un enerģijas pārvades datus tās tiešajam lietotājam, tādējādi atbalstot Nacionālos centienus izsekot siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanos.

Sertifikācija ir piemērojama granulu ražotnēm, brokeriem, koksnes granulu un šķeldas tirgotājiem, kā arī citiem, kas ir iesaistīti koksnes biomasas ražošanā vai tirdzniecībā.

SBP sistēmu ir iespējams apvienot ar esošo Forest Stewardship Council® (FSC®) un Meža sertifikācijas shēmu novērtēšanas programmas (PEFC) sertifikāciju. Tomēr SBP sertifikāts neaizstāj FSC vai PEFC sertifikātu. Neskatoties uz to, ka daļa prasību pārklājas ar FSC un PEFC standarta prasībām, to sertifikācija neaptver visus SBP sertifikācijas kritērijus – un otrādi.

Licenses kods FSC-A000521

Kāpēc sertificēties pēc SBP  standarta?

SBP sertifikāts sniedz pārliecību, ka koksnes biomasa tiek iegūta un ražota atbildīgi. Sertifikāts ir uzņēmuma apliecinājums par atbilstību likumīgajām, normatīvajām un ilgtspējības prasībām attiecībā uz cieto biomasu.

Izvēloties SBP sertifikāciju, tiks:

  • demonstrēts, ka jūsu koksnes biomasas izejviela ir atbildīgi iegūta un to ir iespējams izsekot visos piegādes ķēdes posmos;
  • izsniegts sertifikāts, kas apliecinās, ka jūsu uzņēmums ir atbildīgas biomasas enerģijas ražošanas veicinātājs;
  • ģenerēti trešo personu pārbaudītus oglekļa un enerģijas datu profili par ko varēsiet tālāk informēt klientus;

Kā iegūt SBP sertifikātu?

Lai sertificētos, uzņēmumā ir nepieciešams ieviest efektīvu SBP sistēmu, kas atbilst SBP standarta prasībām. BM Certification sadarbībā ar SCS Global Services, kas ir akreditēta SBP sertifikācijas institūcija, var sniegt Jums sertifikācijas pakalpojumus.

Sazinieties ar mums, lai saņemtu sīkāku informāciju.

 

Saņemt piedāvājumu

Saņemt piedāvājumu

Juridiskā adrese

Kontaktpersona

Pēc kura standarta Jūs vēlaties sertificēt uzņēmumu?

Būvizstrādājumu sertifikācija
Piegādes ķēdes sertifikācija
Atbilstība RED II direktīvas prasībām
Mežu apsaimniekošanas sertifikācija
Kokmateriālu regula (Eiropas Savienība un Lielbritānija)
Kvalitāte, darba drošība un vide
Informācijas drošība un datu drošība
Ilgtspējīga attīstība
Pārtikas drošības sertifikācija
Koka māju būvkomplektu sertifikācija
Termiskās apstrādes procesa sertifikācija

Lūdzu aprakstiet ar ko uzņēmums nodarbojas un kurus procesus un/vai produktus/pakalpojumus vēlaties sertificēt.

Papildus komentārs

Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Vai vēlaties aizvērt formu?
Dati netiks saglabāti un nosūtīti.

Nosūtiet mums ziņu

Nosūtiet mums ziņu

Paldies, Jūsu ziņa ir saņemta!