BM CertificationBūvizstrādājumu sertifikācija
CE marķējums slodzi nesošām tērauda un alumīnija konstrukcijām

CE marķējums slodzi nesošām tērauda un alumīnija konstrukcijām

No 2013. gada 1. jūlija, saskaņā ar EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULU (ES) Nr.305/2011 (Būvizstrādājumu regula), CE marķējums atbilstoši saskaņotajam standartam EN1090-1:1:2009+A12011 “Tērauda un alumīnija konstrukciju izgatavošana.

1.daļa: Atbilstības novērtēšanas prasības nesošo konstrukciju elementiem” (turpmāk tekstā EN1090-1) ir obligāts Eiropas Savienības (ES) būvniecības tirgū laistajiem izstrādājumiem.

Tas nozīmē, ka ikvienam, kas projektē un/vai ražo tērauda un alumīnija nesošās konstrukcijas vai to detaļas ES būvniecības tirgum, ir jāievēro šī standarta prasības. Ja tas netiek ievērots, ražotājam nav tiesību piedāvāt šos izstrādājumus tirgū.

CE marķējums slodzi nesošām tērauda un alumīnija konstrukcijām

Sazinieties ar mums!

E-pasts: info@bmcertification.com

Tālrunis: +371 67772135

Ja vēlaties saņemt cenas piedāvājumu, aicinām aizpildīt pieteikuma anketu:

Saņemt piedāvājumu

Kas ir EN 1090?

Lai laistu tirgū būvizstrādājumus ar CE marķējumu, ražotājiem vispirms jāapliecina būvizstrādājuma un tā Ražošanas procesa kontroles atbilstība standarta EN1090-1 prasībām. Tā kā slodzi nesošās tērauda un alumīnija konstrukcijas un to elementi ir bīstamas drošībai, standarts EN1090-1 nosaka, ka visam ražošanas procesam jābūt kontrolētam. Tas nozīmē, ka ražotājam ir jāapraksta un jāīsteno Ražošanas procesa kontroles sistēmas un jāiegūst Ražošanas procesa kontroles atbilstības sertifikāts (Certificate of comformity of the Factory production control), ko izsniedz Paziņotā ražošanas kontroles sertifikācijas iestāde (NB- Notified body).

Tikai pēc sertifikāta iegūšanas Ražotājs ir tiesīgs sagatavot Ekspluatācijas īpašību Deklarāciju (DoP – Declaration of Performance) un uzlikt CE marķējumu slodzi nesošām tērauda un alumīnija konstrukcijām un to elementiem. Ekspluatācijas īpašību deklarācija ir juridisks dokuments, kuru ražotājs piegādā kopā ar būvizstrādājumu, laižot to ES tirgū.

Savukārt izstrādājuma standarts EN1090-2:2008 “tērauda un alumīnija konstrukciju izpildījums. 2.daļa: Tehniskās prasības tērauda konstrukcijām” nosaka, kas ir nepieciešams, lai tērauda konstrukcijas un to elementi atbilstu noteiktajām mehāniskās stiprības, stabilitātes, lietojamības un izturīguma prasībām.

Standarts definē četras izpildes klases (EXC – Execution Classes):

  • EXC1 – piem., laumsaimniecības būves
  • EXC2 – piem., dzīvojamās un komerciālās būves
  • EXC3 – piem., tilti
  • EXC4 – piem., specifiskas konstrukcijas (gara laiduma tilti, stadioni utt.)

Šīs klases noteiktas, ņemot vērā konstrukcijas paredzēto izmantojumu un iespējamās tās sabrukuma sekas. Izpildījuma klasēm EXC2, EXC3 un EXC4 visas ar metināšanu saistītas aktivitātes jākontrolē atbildīgajam Metināšanas darbu koordinatoram (RWC – Responsible Welding Coordinator).

Kā iegūt CE marķējumu slodzi nesošām tērauda un alumīnija konstrukcijām?

Paziņotā iestāde (Notified Body) veic ražoršanas procesa kontroles sistēmas sākotnējo auditu uzņēmumā. Audita mērķis ir izvērtēt ražotnes, ražošanas kontroles sistēmas un tās dokumentācijas atbilstību standarta EN1090-1 prasībām. Pozitīva vērtējuma gadījumā ražotājs iegūst Ražošanas procesa kontroles atbilstības sertifikātu (Certificate of conformity of the Factory production control).

Turpmāk Paziņotā iestāde reizi gadā veic ražošanas procesa kontroles sistēmas uzraudzības auditus, lai pārliecinātos, ka ražošanas kontroles sistēma nodrošina ražoto būvizstrādājumu deklarētos ekspluatācijas īpašību rakstuelielumus.

Kāpēc nepieciešama CE sertifikācija?

Līdzko izstrādājums ir marķēts ar CE zīmi, patērētājs var būt pārliecināts, ka piegādātie izstrādājumi vismaz minimālajā apjomā atbilst saskaņotajā tehniskajā specifikācijā norādītajām veiktspējas prasībām.

CE sertifikācija nepieciešama, lai apliecinātu produkta atbilstību Eiropas Savienības likumdošanai un saskaņoto Eiropas standartu prasībām. Sertifikācija ir obligāta prasība lielākajai daļai būvizstrādājumu, lai tos varētu pārdot Eiropas Savienības un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (EBTA) valstu iekšējā tirgū.

Izvēloties CE sertifikāciju, tiks:

  • nodrošināta ražošanas procesu kontroles sistēmas uzraudzība;
  • apliecināta produkta atbilstība būtiskajām prasībām (veselības, drošuma, vides prasībām u.c.), kas izvirzītas tiesību aktos;
  • palielināta uzņēmuma konkurētspēja tirgū, marķējot produktu ar CE un ļaujot to izplatīt ES un EBTA valstu iekšējā tirgū;
  • apliecināts, ka uzņēmuma ražošana atbilst ES likumdošanai un atbilstošā hEN standarta prasībām;
  • saņemts neatkarīgs trešās puses novērtējums.

BM Certification, akreditēta sertifikācijas iestāde, var sniegt CE sertifikācijas pakalpojumus un nodrošināt mācības par atbilstošā standarta prasībām.

Sazinieties ar mums, lai saņemtu sīkāku informāciju.

Saņemt piedāvājumu

Saņemt piedāvājumu

Juridiskā adrese

Kontaktpersona

Pēc kura standarta Jūs vēlaties sertificēt uzņēmumu?

Būvizstrādājumu sertifikācija
Piegādes ķēdes sertifikācija
Atbilstība RED II direktīvas prasībām
Mežu apsaimniekošanas sertifikācija
Kokmateriālu regula (Eiropas Savienība un Lielbritānija)
Kvalitāte, darba drošība un vide
Informācijas drošība un datu drošība
Ilgtspējīga attīstība
Pārtikas drošības sertifikācija
Koka māju būvkomplektu sertifikācija
Termiskās apstrādes procesa sertifikācija

Lūdzu aprakstiet ar ko uzņēmums nodarbojas un kurus procesus un/vai produktus/pakalpojumus vēlaties sertificēt.

Papildus komentārs

Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Vai vēlaties aizvērt formu?
Dati netiks saglabāti un nosūtīti.

Nosūtiet mums ziņu

Nosūtiet mums ziņu

Paldies, Jūsu ziņa ir saņemta!