BM Certification
Produktu sertifikācijas zīmes

Produktu sertifikācijas zīmes

Produktu sertifikācijas zīmes

CE zīme

CE zīmes marķējums ir obligāts visiem būvizstrādājumiem, kuriem izstrādāti saskaņotie Eiropas standarti (hEN) vai izdots Eiropas tehniskais novērtējums (ETA) un kuri tiek piedāvāti ES tirgū. Ražotājam jānodrošina, ka tiek ievērots CE zīmes minimālais augstums (5mm), un, zīmi palielinot vai samazinot, jāievēro proporcionalitāte. Jānorāda arī tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits izstrādājumu identificējošs elements.

Koksnes iepakojamā materiāla termiskās apstrādes (HT) marķējums

Koksnes iepakojamā materiāla termiskās apstrādes  (HT) marķējums apliecina, ka koksnes iepakojamais materiāls  ir izgatavots saskaņā ar ISPM 15 prasībām (no nomizotas koksnes un ir atbilstoši apstrādāts).

Koksnes iepakojamā materiāla marķēšanu drīkst veikt uzņēmumi, kuri ir reģistrēti VAAD „Koksnes iepakojamā materiāla marķētāju reģistrā”. Marķēšanu drīkst veikt tikai pēc termiskās apstrādes veikšanas.

 

Marķējumam ir jābūt:

  • skaidri salasāmam un noturīgam (nedrīkst lietot krāsu, kas lietus laikā izplūst vai notek);
  • nepārvietojamam (marķējums nedrīkst būt uz papīra, uzlīmes vai pienaglota dēlīša);
  • labi redzamā vietā un vismaz uz divām pretējām marķējamā materiāla pusēm;
  • taisnstūra vai kvadrātveida formas, ar norobežojošām malām.

Izstrādājot marķējumu, aizliegts:

  • lietot sarkanu vai oranžu krāsu, jo šīs krāsas daudzās valstīs izmanto bīstamu preču marķēšanai;
  • to zīmēt ar rokām.

Plašāka informācija par koksnes iepakojamā materiāla termiskās apstrādes (HT) marķējumu pieejama šeit.

Saņemt piedāvājumu

Saņemt piedāvājumu

Juridiskā adrese

Kontaktpersona

Pēc kura standarta Jūs vēlaties sertificēt uzņēmumu?

Būvizstrādājumu sertifikācija
Piegādes ķēdes sertifikācija
Mežu apsaimniekošanas sertifikācija
Kokmateriālu regula (Eiropas Savienība un Lielbritānija)
Kvalitāte, darba drošība un vide
Informācijas drošība un datu drošība
Ilgtspējīga attīstība
Pārtikas drošības sertifikācija
Koka māju būvkomplektu sertifikācija
Termiskās apstrādes procesa sertifikācija

Lūdzu aprakstiet ar ko uzņēmums nodarbojas un kurus procesus un/vai produktus/pakalpojumus vēlaties sertificēt.

Papildus komentārs

Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Vai vēlaties aizvērt formu?
Dati netiks saglabāti un nosūtīti.

Nosūtiet mums ziņu

Nosūtiet mums ziņu

Paldies, Jūsu ziņa ir saņemta!