BM CertificationJaunumi
UKTR Lielbritānijas kokmateriālu regula

UKTR Lielbritānijas kokmateriālu regula

Līdz ar augošo pieprasījumu pēc kokmateriāliem un koka izstrādājumiem, nelikumīga mežizstrāde un ar to saistītā tirdzniecība ir kļuvušas par problēmu, kas ietekmē vidi un rada sociālas, politiskas un ekonomiskas sekas. Nelikumīga mežizstrāde apdraud arī nozares uzņēmējus, kuri darbojas saskaņā ar spēkā esošiem tiesību aktiem.

Kokmateriālu piegādes ķēdes tiek regulētas, lai nodrošinātu, ka mežizstrādes prakse ir likumīga, veicina ilgtspējīgas mežizstrādes praksi un atbalsta globālo mežu pārvaldību.

Uzņēmumiem, kas Lielbritānijā tirgo kokmateriālus un koka izstrādājumus, ir jāveic pasākumi, kas apliecina to izcelsmi no likumīgiem avotiem.

(UKTR) noteikumi par kokmateriālu un koka izstrādājumu laišanas tirgū noteikumi un AK FLEGT noteikumi Lielbritānijā tiek piemēroti no 2021. gada 1. janvāra, taču šīs prasības paliek tādas pašas kā saskaņā ar EUTR.

UKTR Lielbritānijas kokmateriālu regula

Sazinieties ar mums, lai iegūtu sīkāku informāciju!

E-pasts: info@bmcertification.com

Tālrunis: +371 67772135

 

Kas ir UKTR?

UKTR ir atsevišķu noteikumu kopums, tostarp:

  • Kokmateriālu un koka izstrādājumu (laišanas tirgū) 2013. gada noteikumi
  • 2012. gada Meža likumu izpildes, pārvaldības un tirdzniecības noteikumi (ar grozījumiem)
  • Kokmateriāli un koka izstrādājumi un FLEGT (Pārejas no ES) 2018. gada noteikumi
  • Kokmateriāli un koka izstrādājumi un FLEGT (grozījumi) (Pārejas no ES) 2020. gada noteikumi

Lielbritānijas koksnes regulas mērķis ir slēgt tirgu nekontrolētai/nelikumīgai koksnes un koka izstrādājumu plūsmai, nodrošinot, ka Lielbritānijā importē kokmateriālus, kas iegūti saskaņā ar izcelsmes valsts tiesību aktiem.

Prasības attiecināmas uz tiem tirgus dalībniekiem un tirgotājiem, kas strādā ar apaļkoku, papīrmalku un koksnes produktiem, piemēram, saplāksni, papīru, mēbelēm u.c. Tas, kā UKTR prasības ietekmē Jūsu uzņēmumu, atkarīgs no Jūsu pozīcijas piegādes ķēdē, kā arī produkta tipa, ko Jūs pērkat vai pārdodat. Prasības attiecas gan uz tirgus dalībniekiem jeb operatoriem, gan uz tirgotājiem.

Operatori ir pirmie, kas Lielbritānijas tirgū laiž kokmateriālus un koka izstrādājumus. Operatoru galvenais pienākums ir veikt likumības pārbaudes, minimizējot iespēju tirgū laist nelikumīgi iegūtus kokmateriālus vai no tiem izgatavotus koksnes izstrādājumus. Lai šo procesu nodrošinātu, jāievieš riska pārvaldības sistēma: Likumības pārbaužu sistēma (Due Diligence System; DDS).

Tirgotāji pērk un pārdod kokmateriālus vai koksnes izstrādājumus, kas jau ir ielaisti Lielbritānijas tirgū. Tirgotāju pienākums ir nodrošināt produktu izsekojamību, saglabājot informāciju par piegādātājiem un klientiem, kā arī nodrošinot tai pieeju.

Kā veikt UKTR atbilstības pārbaudi?

Lai apliecinātu atbilstību UKTR Lielbritānijas kokmateriālu regulas prasībām, uzņēmumam ir nepieciešams nodrošināt kvalitatīvu un funkcionējošu Lielbritānijas Kokmateriālu regulas prasību izpildi, ieskaitot Likumības pārbaužu sistēmas ieviešanu un uzraudzīšanu.

BM Certification, akreditēta sertifikācijas iestāde, var veikt pārbaudi par Jūsu uzņēmuma atbilstību Lielbritānijas Kokmateriālu regulas prasībām un sniegt apmācības par regulu.

Kam ir saistoša UKTR Kokmateriālu regula?

Principā pašiem operatoriem ir jāievēro vairākas padziļinātas prasības saskaņā ar UKTR, ieskaitot Likumības pārbaudes sistēmas ieviešanu visiem kokmateriāliem un koka produktiem. DDS ietvaros ir jānovērtē kokmateriālu vai koka produktu nelikumīgas izcelsmes risks, turklāt sistēma jāuztur un regulāri jāizvērtē atbilstoši UKTR regulas prasībām.

Neatkarīga Lielbritānijas Kokmateriālu regulas pārbaude apstiprina un nodrošina, ka Jūsu uzņēmums ieviesis Likumības pārbaudes sistēmu un regulāri uzrauga tās izmantošanu. Veiksmīga pārbaudes iziešana apliecina Jūsu ilgtspējīgo darbību, produktu legalitāti un konkurētspēju.

Izvēloties veikt UKTR atbilstības pārbaudi, tiks:

  • analizēta informācija par operatora tirgū laistajiem kokmateriāliem vai koka izstrādājumiem;
  • veikts riska novērtējums, analizējot un izvērtējot iespēju, ka tirgū tiek ielaisti nelegāli iegūti kokmateriāli vai koka izstrādājumi;
  • mazināts kokmateriālu vai koka izstrādājumu nelikumīgas izcelsmes risks;
  • nodrošināta produktu un to izejmateriālu izsekojamība;
  • veikta Likumības pārbaudes sistēmas (DDS) ieviešana un regulāra uzraudzīšana;
  • sniegts neatkarīgs trešās puses izvērtējums par Jūsu produktu un to izejmateriālu legalitāti un atbilstību Lielbritānijas Kokmateriālu regulai.

Sazinieties ar mums, lai saņemtu sīkāku informāciju.

Ja vēlaties saņemt cenas piedāvājumu, aicinām aizpildīt pieteikuma anketu tiešsaistē.

Saņemt piedāvājumu

Saņemt piedāvājumu

Juridiskā adrese

Kontaktpersona

Pēc kura standarta Jūs vēlaties sertificēt uzņēmumu?

Būvizstrādājumu sertifikācija
Piegādes ķēdes sertifikācija
Atbilstība RED II direktīvas prasībām
Mežu apsaimniekošanas sertifikācija
Kokmateriālu regula (Eiropas Savienība un Lielbritānija)
Kvalitāte, darba drošība un vide
Informācijas drošība un datu drošība
Ilgtspējīga attīstība
Pārtikas drošības sertifikācija
Koka māju būvkomplektu sertifikācija
Termiskās apstrādes procesa sertifikācija

Lūdzu aprakstiet ar ko uzņēmums nodarbojas un kurus procesus un/vai produktus/pakalpojumus vēlaties sertificēt.

Papildus komentārs

Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Vai vēlaties aizvērt formu?
Dati netiks saglabāti un nosūtīti.

Nosūtiet mums ziņu

Nosūtiet mums ziņu

Paldies, Jūsu ziņa ir saņemta!