ISCC CORSIA

Ilgtspējīgas aviācijas degvielas izmantošana ir būtiska aviācijas nozarei, lai ievērojami samazinātu oglekļa dioksīda emisijas un mazinātu tās ietekmi uz klimata pārmaiņām. Pārejot uz atjaunojamām un alternatīvām degvielām ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni, piemēram, biodegvielu, nozare var samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, uzlabot vides ilgtspējību un veicināt videi draudzīgāku gaisa transporta nākotni.

ISCC CORSIA

Sazinieties ar mums!

E-pasts: info@bmcertification.com

Tālrunis: +371 67772135

Ja vēlaties saņemt cenas piedāvājumu, aicinām aizpildīt pieteikuma anketu:

Saņemt piedāvājumu

Kas ir ISCC Corsia?

ISCC Corsia – Starptautiskā ilgtspējīgas aviācijas degvielas oglekļa emisiju kompensēšanas un samazināšanas shēma starptautiskajai aviācijai – ir būtiska globāla iniciatīva, kuras mērķis ir novērst starptautisko gaisa pārvadājumu ietekmi uz vidi. ISCC Corsia, kas izveidota Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) ietvaros, pilnvaro iesaistītās aviosabiedrības kompensēt oglekļa emisijas no starptautiskajiem lidojumiem, iegādājoties oglekļa kredītus, kas atbilst to emisijām. Šī shēma ir būtiska, jo starptautiskā aviācija ievērojami palielina oglekļa emisijas pasaulē, un bez vienotiem centieniem mazināt šīs emisijas aviācijas nozares ietekme uz vidi turpinās nekontrolēti pieaugt. ISCC Corsia nodrošina aviokompānijām iespēju ieguldīt līdzekļus ilgtspējīgās aviācijas degvielās un citās oglekļa emisiju samazināšanas iniciatīvās, tādējādi veicinot inovācijas un progresu ceļā uz ilgtspējīgāku gaisa transporta nākotni.

Kāpēc sertificēties saskaņā ar ISCC Corsia?

 ISCC Corsia sertifikācijas iegūšana aviokompānijām un citām aviācijas nozares ieinteresētajām personām sniedz vairākas būtiskas priekšrocības. Pirmkārt un galvenokārt, sertifikācija apliecina apņemšanos ievērot vides aizsardzību un ilgtspēju, kas var uzlabot organizācijas reputāciju un veicināt attiecības ar klientiem, investoriem un regulatoriem. Ievērojot ISCC Corsia noteiktos stingros standartus, aviosabiedrības var nodrošināt, ka to oglekļa emisiju kompensēšanas un samazināšanas pasākumi ir patiesi, pārredzami un atbilst starptautiskajai vislabākajai praksei.

Sertifikācija ļauj aviosabiedrībām piekļūt arī jauniem tirgiem un biznesa iespējām, jo daudzi patērētāji un biznesa partneri arvien vairāk priekšroku dod videi draudzīgiem produktiem un pakalpojumiem. Turklāt ISCC Corsia sertifikācija palīdz aviokompānijām pārvarēt sarežģītās regulatīvās prasības un apliecina atbilstību starptautiskajiem aviācijas emisiju standartiem, tādējādi samazinot sodu un regulatīvās kontroles risku.

ISCC Corsia sertifikācijas priekšrocības:

  • Uzlabota reputācija un uzticamība: Sertifikācija apliecina apņemšanos uzņemties atbildību par vidi un ilgtspēju, tādējādi uzlabojot organizācijas reputāciju klientu, investoru un regulatoru vidū.
  • Piekļuve jauniem tirgiem un uzņēmējdarbības iespējām: Sertifikācija paver durvis uz tirgiem, kuros videi draudzīgi produkti un pakalpojumi tiek novērtēti arvien vairāk, tādējādi paplašinot organizācijas izaugsmes un rentabilitātes potenciālu.
  • Atbilstība tiesību aktiem: Sertifikācija nodrošina, ka organizācija atbilst starptautiskajiem aviācijas emisiju standartiem, tādējādi samazinot sodu un regulatīvo uzraudzību riskus.
  • Uzlabotas attiecības ar ieinteresētajām pusēm: Apliecinot atbilstību ISCC Corsia standartiem, tiek veicināta uzticēšanās un caurskatāmība ar ieinteresētajām personām, tostarp klientiem, piegādātājiem un sabiedrību.
  • Ieguldījums starptautisko ilgtspējības mērķu sasniegšanā: ISCC Corsia, sertificētās organizācijas aktīvi veicina globālos centienus samazināt starptautiskās aviācijas ietekmi uz vidi, tādējādi sekmējot plašāku ilgtspējības mērķu sasniegšanu.

Kā sertificēties? 

Lūdzu, sazinieties ar BM Certification, lai uzzinātu, kā jūs, piedāvājot savus produktus, varat vairot tirgus uzticību un nodrošināt atbilstību ISCC Corsia prasībām.

Izmantojot mūsu pakalpojumus, organizācijas var pārliecinoši iegūt sertifikāciju, demonstrējot savu apņemšanos ievērot vides atbildību un ilgtspēju aviācijas nozarē.

Saņemt piedāvājumu

Saņemt piedāvājumu

Juridiskā adrese

Kontaktpersona

Pēc kura standarta Jūs vēlaties sertificēt uzņēmumu?

Būvizstrādājumu sertifikācija
Piegādes ķēdes sertifikācija
Atbilstība RED II direktīvas prasībām
Mežu apsaimniekošanas sertifikācija
Kokmateriālu regula (Eiropas Savienība un Lielbritānija)
Kvalitāte, darba drošība un vide
Informācijas drošība un datu drošība
Ilgtspējīga attīstība
Pārtikas drošības sertifikācija
Koka māju būvkomplektu sertifikācija
Termiskās apstrādes procesa sertifikācija

Lūdzu aprakstiet ar ko uzņēmums nodarbojas un kurus procesus un/vai produktus/pakalpojumus vēlaties sertificēt.

Papildus komentārs

Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Vai vēlaties aizvērt formu?
Dati netiks saglabāti un nosūtīti.

Nosūtiet mums ziņu

Nosūtiet mums ziņu

Paldies, Jūsu ziņa ir saņemta!