BM Certification
Apmācības

Apmācības

BM Certification piedāvā apmācību kursus un seminārus par standartu prasībām, iekšējiem auditiem un citām tēmām. Apmācības tiek organizētas gan klātienē, BM Certification birojā, gan attālināti.

Apmācības

Mācības pēc pieprasījuma/ e-learning

Sadarbībā ar PECB piedāvājam e-apmācības, jums ērtā laikā un vietā.
Piedāvājam sekojošus e-apmācību kursus, angļu valodā: ISO 27001, ISO 22301, ISO 31000, ISO37001

Lai noskaidrotu cenu, aicinām pieteikties
Reģistrēties

Pieteikums e-apmācībām

Kontaktpersona

Dalībnieki

Izvēlaties interesējošās apmācības

PECB piedāvājums

Vai vēlaties aizvērt formu?
Dati netiks saglabāti un nosūtīti.