Par mums

Par mums

Uzticams sadarbības partneris sertifikācijas jomā!

BM Certification ir neatkarīga sertifikācijas iestāde, kas veic auditēšanas, sertifikācijas, inspekcijas un mācību pakalpojumus Vācijas, Somijas, Baltijas valstīs, kā arī citur pasaulē.

Kopš 2006.gada pakalpojumus sniedzam dažādu nozaru un lieluma uzņēmumiem, pielāgojoties katra klienta vajadzībām. Auditus veic kompetenti un pieredzējuši auditori BM Certification grupas līmenī, gūstot pieredzi dažādās valstīs un nozarēs.

Uzņēmums ir saņēmis akreditāciju vadības sistēmu, produktu sertifikācijas un inspekciju jomās. Lai paplašinātu auditēšanas un sertifikācijas pakalpojumus, sadarbojamies ar partneriem SCS Global Services, Q-check, Eurofins, Global Quality, u.c.

Mūsu spēks – kompetence un profesionalitāte savienojumā ar pasaules uzņēmējdarbības apstākļu, vajadzību un problēmu pārzināšanu.

 

Misija

BM Certification misija – palīdzēt klientiem un sabiedrībai pārliecināties, ka materiāli, produkti un procesi, kurus mēs auditējam un sertificējam, ir droši, kvalitatīvi, ilgtspējīgi un atbilstoši standartu prasībām.

Vīzija

BM Certification tiecās kļūt par uzticamāko sertifikācijas uzņēmumu pasaulē.

Vērtības

BM Certification vērtības ir:

  • atbalstoša un uz izaugsmi vērsta organizācijas kultūra;
  • profesionālisms, sniedzot pakalpojumus;
  • pastāvīga konkurētspējas paaugstināšana.
Saņemt piedāvājumu

Saņemt piedāvājumu

Juridiskā adrese

Faktiskā adrese

Kontaktpersona

Vai uzņēmums jau ir sertificēts vai ir bijis sertificēts?

Pēc kura standarta Jūs vēlaties sertificēt uzņēmumu?

Lūdzu aprakstiet ar ko uzņēmums nodarbojas un kurus procesus un/vai produktus/pakalpojumus vēlaties sertificēt.

Vai Jūsu uzņēmuma darbība ir saistīta ar pakalpojuma sniegšanu vai produkta nogādāšanu/ apkalpošanu klienta teritorijā?

Cik uzņēmumam ir atrašanās vietas (teritorijas, adreses)?

Uzņēmuma kopējais darbinieku skaits

Papildus komentārs

Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Nosūtiet mums ziņu

Nosūtiet mums ziņu

Paldies, Jūsu ziņa ir saņemta!