BM CertificationBūvizstrādājumu sertifikācija
CE marķējums koka būvizstrādājumiem

CE marķējums koka būvizstrādājumiem

Līdz ar Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā (ES) un Eiropas vienotā tirgus atvēršanos, būvizstrādājumu ražotājiem jāievēro ES prasības, ko šajā nozarē nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 305/2011. Vienīgais veids, kā apliecināt atbilstību šai Regulai, ir CE zīme.

CE marķējums koka būvizstrādājumiem

Sazinieties ar mums!

E-pasts: info@bmcertification.com

Tālrunis: +371 67772135

Ja vēlaties saņemt cenas piedāvājumu, aicinām aizpildīt pieteikuma anketu:

Saņemt piedāvājumu

Kas ir CE marķējums?

CE zīmes marķējums būvniecības nozarē tika ieviests ar Būvizstrādājumu direktīvu (CPD) 1989.gadā. No 2013. gada 1. jūlija tā aizstāta ar Būvizstrādājumu regulu (CPR), padarot CE zīmes marķējumu par obligātu nosacījumu visiem būvizstrādājumiem, kuriem ir izstrādāti saskaņotie Eiropas standarti (hEN) vai ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums (ETA) un kuri tiek piedāvāti ES tirgū, tai skaitā Latvijā.

Pienākumus, kurus jāveic, lai iegūtu CE marķējumu, nosaka atbilstības atestācija. Dažus no tiem jāveic ražotājam, dažus – atzītajām iestādēm, piemēram, testa laboratorijām vai sertifikācijas iestādēm. Pamatā pastāv četri atestācijas līmeņi jeb sistēmas, kur pirmā ir sarežģītākā (jāievēro vairāki kritiskie drošības punkti) un ceturtā ir vienkāršākā.

Kā iegūt CE sertifikātu?

Lai sertificētos CE marķējuma ieguvei, uzņēmumam nepieciešams nodrošināt būvizstrādājumu atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 305/2011 un atbilstošā Eiropas saskaņotā standarta (hEN) prasībām.

BM Certification, akreditēta sertifikācijas iestāde, var sniegt CE sertifikācijas pakalpojumus un nodrošināt mācības par atbilstošā standarta prasībām.

Sazinieties ar mums, lai saņemtu sīkāku informāciju.

 

Kāpēc nepieciešama CE sertifikācija?

Līdzko izstrādājums ir marķēts ar CE zīmi, patērētājs var būt pārliecināts, ka piegādātie izstrādājumi vismaz minimālajā apjomā atbilst saskaņotajā tehniskajā specifikācijā norādītajām veiktspējas prasībām.

CE sertifikācija nepieciešama, lai apliecinātu produkta atbilstību Eiropas Savienības likumdošanai un saskaņoto Eiropas standartu prasībām. Sertifikācija ir obligāta prasība lielākajai daļai būvizstrādājumu, lai tos varētu pārdot Eiropas Savienības un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (EBTA) valstu iekšējā tirgū.

 

Izvēloties CE sertifikāciju, tiks:

 • nodrošināta ražošanas procesu kontroles sistēmas uzraudzība;
 • apliecināta produkta atbilstība būtiskajām prasībām (veselības, drošuma, vides prasībām u.c.), kas izvirzītas tiesību aktos;
 • palielināta uzņēmuma konkurētspēja tirgū, marķējot produktu ar CE un ļaujot to izplatīt ES un EBTA valstu iekšējā tirgū;
 • apliecināts, ka uzņēmuma ražošana atbilst ES likumdošanai un atbilstošā hEN standarta prasībām;
 • saņemts neatkarīgs trešās puses novērtējums.

CE marķējuma sertifikācijas shēmas:

 • Rūpnieciski izgatavotu koka ēku sertifikācija
 • Zāģmateriālu sertifikācija
 • Līmēto kokmateriālu sertifikācija
 • Rūpnieciski izgatavotu jumta koka pārseguma kopņu sertifikācija
 • Koksnes celtniecības plākšņu sertifikācija
 • Logu un ārdurvju sertifikācija
 • Masīvkoka apdares materiālu sertifikācija
 • Kārtaini līmēto kokmateriālu sertifikācija
 • Metāla konstrukciju sertifikācija

Standarti, pēc kuriem veicam CE marķējuma sertifikāciju:

 • Zāģmateriāli EN 14081
 • Līmētās konstrukcijas EN 14080 / EN 15497
 • Koka konstrukcijas EN 14250
 • Koksnes paneļi EN 13986
 • Logi un durvis EN 16034 /EN 14351
 • Citi

BM Certification regulāri organizē  apmācības “pēc stiprības vizuāli šķiroti skuju koku zāģmeteriāli” atbilstoši standartiem:

 • BS4978
 • INSTA142
 • DIN4074
Saņemt piedāvājumu

Saņemt piedāvājumu

Juridiskā adrese

Kontaktpersona

Pēc kura standarta Jūs vēlaties sertificēt uzņēmumu?

Būvizstrādājumu sertifikācija
Piegādes ķēdes sertifikācija
Atbilstība RED II direktīvas prasībām
Mežu apsaimniekošanas sertifikācija
Kokmateriālu regula (Eiropas Savienība un Lielbritānija)
Kvalitāte, darba drošība un vide
Informācijas drošība un datu drošība
Ilgtspējīga attīstība
Pārtikas drošības sertifikācija
Koka māju būvkomplektu sertifikācija
Termiskās apstrādes procesa sertifikācija

Lūdzu aprakstiet ar ko uzņēmums nodarbojas un kurus procesus un/vai produktus/pakalpojumus vēlaties sertificēt.

Papildus komentārs

Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Vai vēlaties aizvērt formu?
Dati netiks saglabāti un nosūtīti.

Nosūtiet mums ziņu

Nosūtiet mums ziņu

Paldies, Jūsu ziņa ir saņemta!