BM CertificationKvalitāte, darba drošība un vide
ISO 37001 Kukuļošanas apkarošanas pārvaldības sistēmas

ISO 37001 Kukuļošanas apkarošanas pārvaldības sistēmas

Kukuļošanas risks ir nopietna problēma privātpersonu un dažādu uzņēmumu vidū, kas rada pārliecības, uzticības un caurskatāmības trūkumu gan publiskajā, gan privātajā sektorā. Veicot uzņēmējdarbību pārskatāmi un godīgi, uzņēmums nevar pieļaut pat mazāko kukuļošanas risku. Investoriem, biznesa partneriem, darbiniekiem un akcionāriem ir jābūt pārliecinātiem, ka vadība ir darījusi visu iespējamo, lai novērstu kukuļošanas iespēju visos organizācijas līmeņos. ISO 37001 ieviešana un neatkarīgas trešās puses sertifikācija palielina pārliecību par caurspīdīgu pārvaldību bez kukuļošanas riska.

ISO 37001 Kukuļošanas apkarošanas pārvaldības sistēmas

Sazinieties ar mums!

E-pasts: info@bmcertification.com

Tālrunis: +371 67772135

Ja vēlaties saņemt cenas piedāvājumu, aicinām aizpildīt pieteikuma anketu:

Saņemt piedāvājumu

Kas ir ISO 37001?

ISO 37001:2016 ir starptautisks kukuļošanas apkarošanas pārvaldības standarts, kas izstrādāts, izmantojot ISO augsta līmeņa ietvaru (HLS). ISO 37001 standarts ir izstrādāts, lai palīdzētu organizācijai ieviest un uzturēt proaktīvu pretkukuļošanas sistēmu, kas ir piemērojama visu veidu organizācijām (vai organizācijas daļām) neatkarīgi no darbības veida un lieluma, kā arī no tā, vai tā darbojas publiskajā, privātajā vai bezpeļņas sektorā.

ISO 37001:2016 nosaka prasības un sniedz norādījumus pretkorupcijas vadības sistēmas izveidošanai, ieviešanai, uzturēšanai, pārskatīšanai un uzlabošanai.

ISO 37001:2016 ir piemērojams tikai pret kukuļošanas riskiem, tas neattiecas uz tādām darbībām kā krāpšana, karteļi un citi pretmonopola/konkurences kropļošanas pārkāpumi, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana vai citas darbības, kas saistītas ar koruptīvām darbībām. Taču organizācija var izvēlēties paplašināt vadības sistēmas darbības tvērumu iekļaujot šādas darbības.

Kā iegūt ISO 37001 sertifikātu?

Lai iegūtu sertifikātu, organizācijai ir jāievieš Kukuļošanas apkarošanas pārvaldības sistēma, kas atbilst ISO 37001 standarta prasībām. BM Certification var nodrošināt apmācības par ISO 37001 standarta prasībām, veikt priekšauditus, kā arī sniegt sertifikācijas pakalpojumus.

Sazinieties ar mums, lai iegūtu sīkāku informāciju.

Kāpēc sertificēties pēc ISO 37001 standarta?

Sertificējot un uzturot pretkorupcijas vadības sistēmu atbilstoši ISO 37001 standarta prasībām, jūs demonstrējat apņemšanos veikt caurspīdīgu un godīgu uzņēmējdarbību. Tajā pašā laikā ieinteresētās puses, piemēram, klienti, investori, sabiedrība, ir pārliecinātas, ka jūsu organizācija ir uzticama un neatbalsta kukuļošanu.

Izvēloties ISO 37001 sertifikātu, jūs:

  • Izvairieties no kaitējuma reputācijai, kas rastos saistībā ar kukuļņemšanu;
  • Samazināt iespējamās tiesāšanās izmaksas;
  • Sniedzat pārliecību vadībai, personālam un citām ieinteresētajām personām, ka organizācija ir veikusi atbilstošus pasākumus, lai novērstu kukuļošanu.
Saņemt piedāvājumu

Saņemt piedāvājumu

Juridiskā adrese

Kontaktpersona

Pēc kura standarta Jūs vēlaties sertificēt uzņēmumu?

Būvizstrādājumu sertifikācija
Piegādes ķēdes sertifikācija
Atbilstība RED II direktīvas prasībām
Mežu apsaimniekošanas sertifikācija
Kokmateriālu regula (Eiropas Savienība un Lielbritānija)
Kvalitāte, darba drošība un vide
Informācijas drošība un datu drošība
Ilgtspējīga attīstība
Pārtikas drošības sertifikācija
Koka māju būvkomplektu sertifikācija
Termiskās apstrādes procesa sertifikācija

Lūdzu aprakstiet ar ko uzņēmums nodarbojas un kurus procesus un/vai produktus/pakalpojumus vēlaties sertificēt.

Papildus komentārs

Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Vai vēlaties aizvērt formu?
Dati netiks saglabāti un nosūtīti.

Nosūtiet mums ziņu

Nosūtiet mums ziņu

Paldies, Jūsu ziņa ir saņemta!