BM Certification
Sertifikācijas process

Sertifikācijas process

Aicinām iepazīties ar BM Certification sertifikācijas procesu, lai labāk izprastu sertikāta iegūšanas norisi, tā uzturēšanu, kā arī sertifikāta apturēšanu procesu.

Sertifikācijas process

Pieteikšanās

Lai pieteiktos sertifikācijai ir jāaizpilda pieteikuma anketa. Pieteikumu var aizpildīt uzņēmuma pārstāvis, kā arī to var palīdzēt aizpildīt BM Certification pārstāvis. Pamatojoties uz aizpildīto pieteikumu, BM Certification  sagatavo sertifikācijas piedāvājumu.
Sertifikācijas līgums standarta gadījumā tiek slēgts uz 3 gadiem, aptverot visu sertifikācijas ciklu.

Sertifikācijas audita 1. posms

Sertifikācijas 1.posma audits tiek veikts, lai pārliecinātos, ka klientam ir visa nepieciešamā pārvaldības sistēmas dokumentētā informācija, kā arī tiek izvērtēti klienta uzņēmuma apstākļi un noskaidrota personāla gatavību sertifikācijas audita otrajam posmam. Audita laikā auditoram jāpārliecinās par klienta gatavību sertifikācijas otrā posma auditam. Visas konstatētās nepilnības jānovērš līdz 2. posma auditam.
Laika posms starp Sertifikācijas 1. posma un 2. posma auditu nedrīkst pārsniegt 6 mēnešus. Ja šis periods ir garāks, tad 1. poms audits ir jāatkārto.

Sertifikācijas audita 2. posms

2. posma auditā tiek vērtēta sistēmas praktiskā izpilde. Otrā posma audits ir pilns sistēmas audits.
Ja otrā posma auditā ir konstatētas būtiskās neatbilstības, tās ir jānovērš, lai pieņemtu sertifikācijas lēmumu, savukārt nebūtiskajām neatbilstībām ir jāsaskaņo plānotās darbības, to novēršanai.

Uzraudzības audits

Uzraudzības audits ir jāveic ne vēlāk kā 12 mēnešus pēc sertifikāta izdošanas datuma, vēlams to veikt 9 mēnešus pēc sertifikāta izdošanas. Uzraudzības audits var nebūt pilns sistēmas audits.
Turpmākos uzraudzības un pārsertifikācijas auditus vēlams veikt 12 mēnešus pēc iepriekšējā audita.

Pārsertifikācijas audits

Pārsertifikācijas audits ir pilns sistēmas audits. Pārsertifikācijas audits tiek veikts, lai pārliecinātos par nepārtrauktu pārvaldības sistēmas atbilstību un efektivitāti, kā arī tās nepārtrauktu atbilstību un piemērojamību sertifikācijas jomā.

Citi auditu veidi

Nepilnību analīze jeb GAP

Iespējams veikt  GAP analīzi, ko veic pirms sertifikācijas audita, lai identificētu jebkādas nepilnības, kas varētu aizkavēt vai neļaut veikt sertifikāciju. Parasti nepilnību analīzi iespējams veikt vienas dienas ietvaros.

Īpašais audits

Īpašais audits tiek veikts gadījumā, ja:

 • sertifikācijas audita 2. posms ir noritējis neveiksmīgi;
 • nav laikā noslēgtas neatbilstības;
 • paplašinās vai samazinās klienta uzņēmuma filiāles;
 • paplašinās darbības sfēra;
 • saņemtas sūdzības;

Integrētais audits

BM Certification var veikt integrētu auditu – viena audita laikā ietverot vairākus pārvadības sistēmas standartus dažādās kombinācijās. Dažus standartus ir vieglāk integrēt nekā citus, un klienti lielākoties izvēlas ISO 9001, ISO 14001 un ISO 45001 pārvadības sistēmu integrēšanu.

Sertifikācijas apturēšana (Suspension)

BM Certification ir tiesības apturēt klienta sertifikāciju gadījumā, ja:

 • Klienta sertificētā sistēma pastāvīgi neatbilst sertifikācijas prasībām;
 • Uzraudzības audits nav veikts noteiktajā laikā;
 • Sertificētais klients nenoslēdz būtiskās neatbilstības paredzētajā laika posmā;
 • Sertificētais klients brīvprātīgi ierosina sertifikācijas apturēšanu;
 • Sertificēts klients pārkāpj līguma nosacījumus, piem., neveic audita rēķina apmaksu.

Sertifikācijas apturēšanas gadījumā:

 • Klientam jāveic korektīvās darbības, lai novērstu sertifikācijas apturēšanas cēloni dotajā laika posmā;
 • Klientam jāinformē sava uzņēmuma klienti par sertifikācijas apturēšanu;
 • Nedrīkst veikt biznesa darījumus balstoties uz sertifikāciju;
 • Jāpārtrauc jebkādu reklāmas materiālu lietošanu, kam ir atsauce uz apturēto sertifikāciju, tai skaitā jāpārtrauc sertifikācijas zīmju lietošana.

Sertifikācijas apturēšanas nedrīkst pārsniegt 6 mēnešus. Šis periods var tikt pārsniegts, ja tam tiek dots pamatojums. Pēc šī perioda sertifikācija tiek anulēta (withdrawal).

Sertifikācijas anulēšana (Withdrawal)

Sertifikācija tiek anulēta gadījumā, ja klients nav atrisinājis sertifikācijas apturēšanas iemeslus.
Sertifikācijas anulēšanas gadījumā:

 • Klientam jāinformē sava uzņēmuma klienti par sertifikācijas anulēšanu;
 • Klientam ir aizliegts veikt biznesa darījumus balstoties uz sertifikāciju;
 • Nekavējoties jāpārtrauc sertifikācijas zīmju lietošana un reklāmas priekšmetu lietošana, kam ir atsauce uz sertifikāciju.

Sertifikācijas atcelšana (Cancellation)

Klients var atcelt sertifikāciju jebkurā brīdī sertifikācijas cikla laikā. Lai sertifikācija tiktu atcelta, klientam ir jānosūta pieprasījums BM Certification.

Neatbilstības

Neatbilstības iedalās 2 veidos: Būtiskās neatbilstības un Nebūtiskās neatbilstības
Neskatoties uz neatbilstību būtiskumu, klientam ir jāizanalizē neatbilstības cēloni, kā arī jāievieš labojumi un jānovērš cēloņi.
Būtiskās neatbilstības ir jānovērš 3 mēnešu laikā.
Nebūtiskās neatbilstības ir jānovērš 12 mēnešu laikā (auditors var noteikt īsāku termiņu).

Saņemt piedāvājumu

Saņemt piedāvājumu

Juridiskā adrese

Kontaktpersona

Pēc kura standarta Jūs vēlaties sertificēt uzņēmumu?

Būvizstrādājumu sertifikācija
Piegādes ķēdes sertifikācija
Mežu apsaimniekošanas sertifikācija
Kokmateriālu regula (Eiropas Savienība un Lielbritānija)
Kvalitāte, darba drošība un vide
Informācijas drošība un datu drošība
Ilgtspējīga attīstība
Pārtikas drošības sertifikācija
Koka māju būvkomplektu sertifikācija
Termiskās apstrādes procesa sertifikācija

Lūdzu aprakstiet ar ko uzņēmums nodarbojas un kurus procesus un/vai produktus/pakalpojumus vēlaties sertificēt.

Papildus komentārs

Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Vai vēlaties aizvērt formu?
Dati netiks saglabāti un nosūtīti.

Nosūtiet mums ziņu

Nosūtiet mums ziņu

Paldies, Jūsu ziņa ir saņemta!