BM CertificationMežu apsaimniekošanas sertifikācija
PEFC Meža apsaimniekošanas sertifikācija

PEFC Meža apsaimniekošanas sertifikācija

Meža apsaimniekošana ir ilglaicīgs process, kura kvalitātes un labās prakses rezultāti novērtējami vien pēc gadu desmitiem, taču PEFC Meža apsaimniekošanas sertifikācija  var apliecināt Jūsu atbildīgo apsaimniekošanas praksi jau šodien.

! Aicinājums sniegt atsauksmes (PEFC mežu apsaimniekošanas uzraudzības audits) 


>>> Lasīt vairāk>>>

PEFC Meža apsaimniekošanas sertifikācija

Sazinieties ar mums!

E-pasts: info@bmcertification.com

Tālrunis: +371 67772135

Ja vēlaties saņemt cenas piedāvājumu, aicinām aizpildīt pieteikuma anketu:

Saņemt piedāvājumu

Kas ir PEFC Meža apsaimniekošanas sertifikācija?

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) jeb Meža sertifikācijas shēmu novērtēšanas programma ir starptautiska meža sertifikācijas sistēma, kas veicina ilgtspējīgu mežsaimniecību, kuras pamatā ir visaptveroša pieeja, kurā tiek ņemti vērā ekoloģiskie, sociālie un ekonomiskie kritēriji. Meža sertifikācija pārbauda meža ilgtspējīgu apsaimniekošanu un izmantošanu. Produkts ar PEFC sertificēta materiāla preču zīmi un/vai marķējumu sniedz pārliecību uzņēmējiem un patērētājiem, ka šī produkta ražošanā izmantotie izejmateriāli ir iegūti ilgtspējīgi apsaimniekotā mežā. Meža sertifikācijas globālais mērķis ir samazināt meža nekontrolētu izmantošanu trešajās pasaules valstīs.

PEFC ir pasaules lielākā meža sertifikācijas sistēma, kuru izvēlas gan uzņēmumi, gan nelielu meža platību īpašnieki. Šī sertifikācija tiek veikta visā meža produktu piegādes ķēdē un palīdz ražotājiem virzīt savus produktus tirgū, jo arvien vairāk uzņēmumos tiek ieviesta atbildīga koksnes iepirkuma politika. Sertifikācija apliecina labas mežsaimniecības prakses ievērošanu mežā, kā arī koksnes un citu meža produktu ieguvi, ievērojot augstākos ekoloģiskos, sociālos un ētikas standartus.

Kāpēc sertificēties pēc PEFC Meža apsaimniekošanas sertifikācijas standarta

Neatkarīga PEFC Meža apsaimniekošanas sertifikācija, kas veikta, ievērojot Starptautiskās standartizācijas organizācijas (ISO) vadlīnijas, apstiprina, ka mežs tiek apsaimniekots atbilstoši starptautiski atzītajam standartam. Sertifikācijas iegūšana apliecina Jūsu ilgtspējīgo darbību un konkurenci meža apsaimniekošanas jomā.

Izvēloties PEFC Meža apsaimniekošanas sertifikāciju, tiks:

  • apliecināta ilgtspējīga un atbildīga meža apsaimniekošana klientiem un sadarbības partneriem;
  • nodrošināta piekļuve globālajam sertificēto produktu tirgum, potenciāli palielinot produkcijas cenu;
  • pierādīts, ka izmantotā koksne iegūta labi apsaimniekotos mežos;
  • saņemts trešās puses vērtējums, apstiprinot Jūsu meža apsaimniekošanas kvalitāti un atbilstību starptautiski atzītajiem PEFC ilgtspējības kritērijiem.

Kā iegūt PEFC Meža apsaimniekošanas sertifikātu?

Lai sertificētos, uzņēmumā ir nepieciešams ieviest videi draudzīgu, ekonomiski pamatotu un sociāli atbildīgu meža apsaimniekošanas sistēmu, kas atbilst PEFC Meža apsaimniekošanas sertifikācijas standarta prasībām.

BM Certification, akreditēta sertifikācijas iestāde, var Jums nodrošināt mācības par PEFC standarta prasībām, kā arī sniegt sertifikācijas pakalpojumus.

Sazinieties ar mums, lai saņemtu sīkāku informāciju.

 

Saņemt piedāvājumu

Saņemt piedāvājumu

Juridiskā adrese

Kontaktpersona

Pēc kura standarta Jūs vēlaties sertificēt uzņēmumu?

Būvizstrādājumu sertifikācija
Piegādes ķēdes sertifikācija
Atbilstība RED II direktīvas prasībām
Mežu apsaimniekošanas sertifikācija
Kokmateriālu regula (Eiropas Savienība un Lielbritānija)
Kvalitāte, darba drošība un vide
Informācijas drošība un datu drošība
Ilgtspējīga attīstība
Pārtikas drošības sertifikācija
Koka māju būvkomplektu sertifikācija
Termiskās apstrādes procesa sertifikācija

Lūdzu aprakstiet ar ko uzņēmums nodarbojas un kurus procesus un/vai produktus/pakalpojumus vēlaties sertificēt.

Papildus komentārs

Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Vai vēlaties aizvērt formu?
Dati netiks saglabāti un nosūtīti.

Nosūtiet mums ziņu

Nosūtiet mums ziņu

Paldies, Jūsu ziņa ir saņemta!