BM CertificationIlgtspējīga attīstība
CDP ūdens un oglekļa verifikācija — oglekļa emisiju verifikācija

CDP ūdens un oglekļa verifikācija — oglekļa emisiju verifikācija

Carbon Disclosure Project (CDP) ir starptautiska bezpeļņas organizācija, kas uzņēmumiem, pilsētām, novadiem un reģioniem nodrošina platformu, lai atklātu un pārvaldītu savu ietekmi uz vidi, tostarp oglekļa emisijas. Ar verifikācijas pakalpojumu starpniecību CDP ļauj nodrošināt arī atklāto datu precizitāti un uzticamību.

CDP ūdens un oglekļa verifikācija — oglekļa emisiju verifikācija

Sazinieties ar mums!

E-pasts: info@bmcertification.com

Tālrunis: +371 67772135

Ja vēlaties saņemt cenas piedāvājumu, aicinām aizpildīt pieteikuma anketu:

Saņemt piedāvājumu

Kāpēc uzņēmumiem nepieciešama CDP verifikācija?

Verifikācijas process parasti ietver emisiju datu pārskatīšanu, dokumentācijas, kas apstiprina datus, izvērtēšanu un intervijas ar galvenajiem darbiniekiem, kas ir atbildīgi par datiem. Pārbaudes ziņojums sniedz ieskatu par emisiju datu precizitāti un pilnīgumu, kā arī identificē jomas, kurās jāveic uzlabojumi.

Organizācijas, kas izvēlas CDP verifikāciju, demonstrē apņemšanos ievērot pārredzamību un atbildību par savu ietekmi uz vidi. Ieinteresētajām personām, tostarp investoriem, klientiem un regulatoriem, verificēti dati parasti ir uzticamāki nekā nepārbaudīti dati.

CDP verifikācija var būt vērtīgs rīks organizācijām, kas vēlas uzlabot savus ekoloģiskos raksturlielumus, demonstrēt savas ilgtspējības spējas un izpildīt normatīvās prasības.

Kā jūs varat iegūt CDP Paziņojumu savam uzņēmumam?

 Lai saņemtu CDP paziņojumu savam uzņēmumam, nepieciešams veikt šādas darbības:

  • Reģistrējieties CDP tīmekļa vietnē: pirmais solis ir reģistrēt savu uzņēmumu CDP tīmekļa vietnē https://www.cdp.net. Tādējādi varēsiet piekļūt CDP informācijas platformai, kurā varēsiet prezentēt sava uzņēmuma vides datus.
  • Aizpildiet CDP anketu: pēc reģistrēšanās CDP tīmekļa vietnē jums būs jāaizpilda CDP anketa. Aptaujā tiek lūgta informācija par jūsu uzņēmuma oglekļa emisijām, klimata riskiem un iespējām, kā arī ilgtspējības iniciatīvām. Jums būs jāsniedz detalizēti dati un informācija, kas var prasīt dažādu jūsu uzņēmuma nodaļu iesaisti. Turklāt verifikācija ļaus iegūt augstākus rezultātus CDP.
  • Iesniedziet savu paziņojumu: kad esat aizpildījis aptauju, varat iesniegt savu paziņojumu CDP izskatīšanai. Pēc tam CDP pārskatīs jūsu datus un piešķirs jums vērtējumu par jūsu uzņēmuma veikumu vides jomā.
  • Izmantojiet CDP pārskatu un vērtēšanas priekšrocības. Kad esat saņēmis CDP pārskatu un punktu skaitu, varat to izmantot, lai ieinteresētajām personām, tostarp investoriem, klientiem un regulatoriem, parādītu sava uzņēmuma veikumu vides jomā. Varat arī izmantot aprakstu, lai noteiktu jomas, kurās jūsu uzņēmums var uzlabot savus vides rādītājus un izstrādāt ilgtspējības stratēģiju.

Kāpēc ir nepieciešama CDP un verifikācija?

Saskaņā ar CDP (Carbon Disclosure Project) paziņojuma un rezultāta iegūšana jūsu uzņēmumam var sniegt daudz priekšrocību, tostarp:

  • Paaugstinātu pārredzamību un uzticamību: atklājot sava uzņēmuma vides datus, izmantojot CDP, jūs demonstrējat savu apņemšanos nodrošināt pārredzamību un atbildību attiecībā uz ietekmi uz vidi. Tas var palielināt jūsu reputāciju un uzticamību starp ieinteresētajām personām, tostarp investoriem, klientiem un regulatoriem.
  • Risku un iespēju identificēšanu: CDP aptaujā tiek prasīta informācija par klimata riskiem un iespējām, kas var palīdzēt identificēt iespējamos riskus un iespējas saistībā ar klimata pārmaiņām. Šī informācija var paust jūsu biznesa stratēģiju un palīdzēt sagatavoties mainīgajiem klimatiskajiem apstākļiem.
  • Uzlabotu ilgtspējības sniegumu: CDP aptaujā tiek prasīta arī informācija par jūsu uzņēmuma ilgtspējības iniciatīvām; tas var palīdzēt jums noteikt jomas, kurās varat uzlabot savu ilgtspējības sniegumu. Tas var radīt izmaksu ietaupījumu, paaugstinātu produktivitāti un uzlabot reputāciju.
  • Piekļuvi salīdzinošās novērtēšanas datiem: CDP nodrošina salīdzinošās novērtēšanas datus, kas ļauj salīdzināt jūsu uzņēmuma veiktspēju vides jomā ar citiem. Tas var palīdzēt jums noteikt jomas, kurās esat izcils, un jomas, kuras varat uzlabot, kā arī noteikt mērķus un uzdevumus turpmākiem uzlabojumiem.
Saņemt piedāvājumu

Saņemt piedāvājumu

Juridiskā adrese

Kontaktpersona

Pēc kura standarta Jūs vēlaties sertificēt uzņēmumu?

Būvizstrādājumu sertifikācija
Piegādes ķēdes sertifikācija
Atbilstība RED II direktīvas prasībām
Mežu apsaimniekošanas sertifikācija
Kokmateriālu regula (Eiropas Savienība un Lielbritānija)
Kvalitāte, darba drošība un vide
Informācijas drošība un datu drošība
Ilgtspējīga attīstība
Pārtikas drošības sertifikācija
Koka māju būvkomplektu sertifikācija
Termiskās apstrādes procesa sertifikācija

Lūdzu aprakstiet ar ko uzņēmums nodarbojas un kurus procesus un/vai produktus/pakalpojumus vēlaties sertificēt.

Papildus komentārs

Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Vai vēlaties aizvērt formu?
Dati netiks saglabāti un nosūtīti.

Nosūtiet mums ziņu

Nosūtiet mums ziņu

Paldies, Jūsu ziņa ir saņemta!