BM CertificationIlgtspējas verifikācija un sertifikācija
Ilgtspējības pārskata pārbaude (GRI standarts)

Ilgtspējības pārskata pārbaude (GRI standarts)

Ilgtspējības pārskata pārbaude (GRI standarts)

Sazinieties ar mums!

E-pasts: info@bmcertification.com

Tālrunis: +371 67772135

Ja vēlaties saņemt cenas piedāvājumu, aicinām aizpildīt pieteikuma anketu:

Saņemt piedāvājumu

Kas ir ilgtspējības ziņojums?

Tas ir oficiāls dokuments, kas sagatavots, lai mērītu, novērtētu un ziņotu par uzņēmuma vides, sociālo un vadības darbību. Ilgtspējības pārskats parāda uzņēmuma ilgtspējas stratēģiju efektivitāti un veiktspēju. Ilgtspējas ziņojumā aplūkota uzņēmumu ietekme uz vidi, oglekļa pēdas nospiedums, ūdens izmantošana, atkritumu apsaimniekošana, vides pārvaldība, energoefektivitāte, produktu pārstrāde, cilvēktiesības, darba tiesības, ieguldījums sabiedrībā, arodveselība un drošība, ētika un caurskatāmība.

Kāpēc jums vajadzētu veikt ilgtspējības ziņojuma pārbaudi? 

Ilgtspējas pārskata pārbaude ietver uzņēmuma ilgtspējības darbību pārskatīšanu un pārbaudi, ko veic neatkarīga trešā puse. Šajos pārskatos bieži ir iekļauti vides, sociālie un pārvaldības (ESG) faktori, un tos izmanto, lai novērtētu, kā uzņēmums gūst panākumus un sasniedz savus ilgtspējības mērķus.

Ilgtspējības ziņojuma pārbaude uzlabo uzņēmumu ilgtspējības paziņojumu precizitāti un uzticamību un nodrošina stabilu sistēmu uzņēmumu darbības pārraudzībai un uzlabošanai. To pieprasa arī investori, klienti un citas ieinteresētās puses, un tā pārskatu pārbaude liecina par uzņēmuma apņemšanos nodrošināt caurspīdīgumu, atbildību un ilgtspējības rādītāju uzlabošanu.

Ilgtspējas pārskata pārbaude tiek veikta, pamatojoties uz starptautiski pieņemtajām verifikācijas standarta GRI (Global Reporting Initiative) vadlīnijām vai citu neatkarīgu verifikācijas uzņēmumu noteiktajiem kritērijiem. Pārbaudes process ietver uzņēmuma ilgtspējas pārskata izskatīšanu, datu un pārvaldības sistēmu pārbaudi, precizitātes un integritātes novērtēšanu, kā arī pārskatu sniegšanas procesa caurspīdīguma un kvalitātes novērtēšanu.

Ilgtspējības pārskata verifikācijas process var ietvert šādas darbības:

  • Sagatavošana: uzņēmums norāda, ka vēlas pārbaudīt ilgtspējības ziņojumu, un uzsāk verifikācijas procesu. Šajā procesā tiek noteikts verifikācijas apjoms, mērķi, datumi un avoti.
  • Novērtēšana: verifikācijas uzņēmums novērtē uzņēmuma ilgtspējības ziņojumu un pārbauda, vai ziņojumā ietvertie dati, metodes un analīzes ir pareizas, uzticamas un visaptverošas. Šajā posmā verifikācijas uzņēmums novērtē arī metodes un ziņošanas standartus, ko uzņēmums izmanto, lai novērtētu ilgtspējības rādītājus.
  • Pārskati: verifikācijas uzņēmums pārbauda uzņēmuma ilgtspējības ziņojumu un sagatavo ziņojumu par paziņošanas procesu. Šis ziņojums apliecina, ka ilgtspējības rādītāji ir precīzi un uzticami, kā arī identificē visas problēmas vai nepilnības.
  • Pēcpārskati: izmantojot pārbaudes ziņojumu, uzņēmums nodrošina pārskatāmāku un uzticamāku komunikāciju par savu ilgtspējības darbību. Pārbaudes ziņojums ieinteresētajām personām parāda uzņēmuma ilgtspējības darbību precizitāti un uzticamību. Tas arī sniedz iespēju veikt uzlabojumus turpmākajos ziņošanas procesos, identificējot problēmas tajos.
Saņemt piedāvājumu

Saņemt piedāvājumu

Juridiskā adrese

Kontaktpersona

Pēc kura standarta Jūs vēlaties sertificēt uzņēmumu?

Būvizstrādājumu sertifikācija
Piegādes ķēdes sertifikācija
Atbilstība RED II direktīvas prasībām
Mežu apsaimniekošanas sertifikācija
Kokmateriālu regula (Eiropas Savienība un Lielbritānija)
Kvalitāte, darba drošība un vide
Informācijas drošība un datu drošība
Ilgtspējīga attīstība
Pārtikas drošības sertifikācija
Koka māju būvkomplektu sertifikācija
Termiskās apstrādes procesa sertifikācija

Lūdzu aprakstiet ar ko uzņēmums nodarbojas un kurus procesus un/vai produktus/pakalpojumus vēlaties sertificēt.

Papildus komentārs

Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Vai vēlaties aizvērt formu?
Dati netiks saglabāti un nosūtīti.

Nosūtiet mums ziņu

Nosūtiet mums ziņu

Paldies, Jūsu ziņa ir saņemta!