BM CertificationKvalitāte, darba drošība un vide
ISO 14001 Vides vadības sistēma

ISO 14001 Vides vadības sistēma

Ņemot vērā, ka pasaule arvien vairāk apzinās klimata pārmaiņu un vides jautājumu aktualitāti, organizācijām ir nepieciešama efektīva vides pārvaldības sistēma, kas laika gaitā nodrošinās lielāku konkurētspēju.

Vides vadība ir uzņēmuma spēja pierādīt, ka ražošanas un preču vai pakalpojumu izplatīšanas procesā tas plāno un kontrolē savu ietekmi uz apkārtējo vidi. Uzņēmuma rūpes par vidi parādās izejvielu patēriņā, enerģijas avotu izvēlē un izmantošanā, tehnoloģiju pielietojumā, izmešu un ražošanas atkritumu apsaimniekošanā, kā arī komunikācijas risinājumos un produktu transportēšanā un izplatīšanā.

ISO 14001 Vides vadības sistēma

Sazinieties ar mums!

E-pasts: info@bmcertification.com

Tālrunis: +371 67772135

Ja vēlaties saņemt cenas piedāvājumu, aicinām aizpildīt pieteikuma anketu:

Saņemt piedāvājumu

Kas ir ISO 14001:2015?

ISO 14001:2015 ir starptautisks vides pārvaldības sistēmas standarts, kas izstrādāts, izmantojot ISO augstākā līmeņa struktūru (HLS). Tā ir kopīga visiem jaunajiem ISO standartiem un nodrošina ISO 14001 standarta labāko saderību ar citiem standartiem, tādējādi atvieglojot pārvaldības sistēmas ieviešanu un integrēšanu, sniedzot lietotājiem lielāku vērtību.

ISO 14001:2015 ir starptautisks standarts, kuru var pielietot lielos vai mazos uzņēmumos jebkurā nozarē. Tajā nav noteiktu konkrētu vides snieguma prasību, tādēļ to var izmantot jebkurā uzņēmuma vides pārvaldības posmā. Šis standarts labi iekļausies ISO 9001 kvalitātes vadības sistēmā, ja tā ir ieviesta.

Būtiskākie elementi, kas uzņēmumiem jāņem vērā ISO 14001 sertifikācijā, ir apņemšanās pastāvīgi pilnveidoties un nodrošināt atbilstību normatīvo aktu prasībām.

ISO 14001 sertifikācija nodrošinās atbilstību iepirkuma kvalifikācijas prasībām gadījumos, kad vides pārvaldības sistēmas esamība ir pretendentu atlases kritērijs.

Kā iegūt ISO 14001 sertifikātu?

Lai sertificētos, uzņēmumā ir nepieciešams ieviest efektīvu vides pārvaldības sistēmu, kas atbilst ISO 14001 standarta prasībām.

BM Certification, akreditēta sertifikācijas iestāde, var sniegt mācības par ISO 14001 standarta prasībām, veikt priekšausitu un sertifikācijas pakalpojumus.

Sazinieties ar mums, lai saņemtu sīkāku informāciju.

Kāpēc sertificēties pēc ISO 14001 standarta?

Sertificējot un uzturot vadības sistēmu atbilstoši ISO 14001 standarta prasībām, Jūs demonstrējat apņemšanos mazināt ietekmi uz vidi, izmantojot labāko starptautisko praksi. Tas sniegs pārliecību, ka Jūsu vides pārvaldības sistēma darbojas efektīvi, ietaupot izmaksas un ilgtermiņā saudzējot vidi.

Izvēloties ISO 14001 sertifikāciju, tiks:

  • sniegta pārliecība, ka vadība sistemātiski veic pasākumus, lai kontrolētu uzņēmuma radīto ietekmi uz vidi;
  • sniegta garantija uzņēmuma darbiniekiem, klientiem un sadarbības partneriem par uzņēmuma atbildību vides jautājumos;
  • demonstrēta uzņēmuma darbības atbilstība normatīvajiem aktiem;
  • uzlabota uzņēmuma reputācija vides aizsardzības jomā;
  • paaugstināta energoefektivitāte un ražīgums, vienlaikus samazinot izmaksas;
  • sniegta iespēja uzraudzīt un nepārtraukti uzlabot uzņēmuma vides ietekmes mazināšanas mērķus un noteiktos rādītājus.
Saņemt piedāvājumu

Saņemt piedāvājumu

Juridiskā adrese

Kontaktpersona

Pēc kura standarta Jūs vēlaties sertificēt uzņēmumu?

Būvizstrādājumu sertifikācija
Piegādes ķēdes sertifikācija
Atbilstība RED II direktīvas prasībām
Mežu apsaimniekošanas sertifikācija
Kokmateriālu regula (Eiropas Savienība un Lielbritānija)
Kvalitāte, darba drošība un vide
Informācijas drošība un datu drošība
Ilgtspējīga attīstība
Pārtikas drošības sertifikācija
Koka māju būvkomplektu sertifikācija
Termiskās apstrādes procesa sertifikācija

Lūdzu aprakstiet ar ko uzņēmums nodarbojas un kurus procesus un/vai produktus/pakalpojumus vēlaties sertificēt.

Papildus komentārs

Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Vai vēlaties aizvērt formu?
Dati netiks saglabāti un nosūtīti.

Nosūtiet mums ziņu

Nosūtiet mums ziņu

Paldies, Jūsu ziņa ir saņemta!