BM Certification
Kvalitāte, darba drošība un vide

Kvalitāte, darba drošība un vide

Lai organizācijas veiksmīgi konkurētu, sniedzot pakalpojumus vai ražojot produktus, pastāvīga uzņēmuma darbības procesu pilnveide un uzlabošana, riskos balstīts izvērtējums par organizācijas  darbības ietekmi uz vidi, kā arī drošas darba vides radīšana, ir priekšnoteikums ilgtermiņa sadarbībai ar esošajiem un potenciālajiem klientiem. Sertifikācija apliecina Jūsu organizācijas atbilstību starptautiskiem standartiem un sertifikāts rada uzticamību sadarbības partneriem.
ISO 37001 Kukuļošanas apkarošanas pārvaldības sistēmas
Saņemt piedāvājumu

Saņemt piedāvājumu

Juridiskā adrese

Kontaktpersona

Pēc kura standarta Jūs vēlaties sertificēt uzņēmumu?

Būvizstrādājumu sertifikācija
Piegādes ķēdes sertifikācija
Atbilstība RED II direktīvas prasībām
Mežu apsaimniekošanas sertifikācija
Kokmateriālu regula (Eiropas Savienība un Lielbritānija)
Kvalitāte, darba drošība un vide
Informācijas drošība un datu drošība
Ilgtspējīga attīstība
Pārtikas drošības sertifikācija
Koka māju būvkomplektu sertifikācija
Termiskās apstrādes procesa sertifikācija

Lūdzu aprakstiet ar ko uzņēmums nodarbojas un kurus procesus un/vai produktus/pakalpojumus vēlaties sertificēt.

Papildus komentārs

Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Vai vēlaties aizvērt formu?
Dati netiks saglabāti un nosūtīti.

Nosūtiet mums ziņu

Nosūtiet mums ziņu

Paldies, Jūsu ziņa ir saņemta!