BM Certification
Kvalitāte, darba drošība un vide

Kvalitāte, darba drošība un vide

Lai organizācijas veiksmīgi konkurētu, sniedzot pakalpojumus vai ražojot produktus, pastāvīga uzņēmuma darbības procesu pilnveide un uzlabošana, riskos balstīts izvērtējums par organizācijas  darbības ietekmi uz vidi, kā arī drošas darba vides radīšana, ir priekšnoteikums ilgtermiņa sadarbībai ar esošajiem un potenciālajiem klientiem. Sertifikācija apliecina Jūsu organizācijas atbilstību starptautiskiem standartiem un sertifikāts rada uzticamību sadarbības partneriem.
A.I.S.E. Ilgtspējīgu tīrīšanas līdzekļu hartas atbilstības zīme
Saņemt piedāvājumu

Saņemt piedāvājumu

Juridiskā adrese

Faktiskā adrese

Kontaktpersona

Vai uzņēmums jau ir sertificēts vai ir bijis sertificēts?

Pēc kura standarta Jūs vēlaties sertificēt uzņēmumu?

Lūdzu aprakstiet ar ko uzņēmums nodarbojas un kurus procesus un/vai produktus/pakalpojumus vēlaties sertificēt.

Vai Jūsu uzņēmuma darbība ir saistīta ar pakalpojuma sniegšanu vai produkta nogādāšanu/ apkalpošanu klienta teritorijā?

Cik uzņēmumam ir atrašanās vietas (teritorijas, adreses)?

Uzņēmuma kopējais darbinieku skaits

Papildus komentārs

Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Nosūtiet mums ziņu

Nosūtiet mums ziņu

Paldies, Jūsu ziņa ir saņemta!