BM CertificationKvalitāte, darba drošība un vide
ISO 45001 Arodveselības un darba drošības vadības sistēma

ISO 45001 Arodveselības un darba drošības vadības sistēma

Darba drošības jautājumi var likties pārspīlēti līdz pirmajam negadījumam, kas uzņēmumam sagādā materiālus un morālus zaudējumus, kā arī negatīvu publicitāti. Darba drošības sistēma ir ļoti svarīga uzņēmuma vadības sastāvdaļa, kas atmaksāsies īsā laika periodā.

Saprotamas un pārbaudāmas darba drošības sistēmas īstenošana, kura atbilst ne tikai minimālajām likumdošanas prasībām, ļauj uzlabot uzņēmuma darbinieku darba apstākļus un drošību, kontrolējot un samazinot iespējamos riskus un kaitējumu.

ISO 45001 Arodveselības un darba drošības vadības sistēma

Sazinieties ar mums!

E-pasts: info@bmcertification.com

Tālrunis: +371 67772135

Ja vēlaties saņemt cenas piedāvājumu, aicinām aizpildīt pieteikuma anketu:

Saņemt piedāvājumu

Kas ir ISO 45001:2018?

ISO 45001:2018 ir starptautisks arodveselības un darba drošības vadības sistēmas standarts, kas izstrādāts, izmantojot ISO augstākā līmeņa struktūru (HLS). Tā ir kopīga visiem jaunajiem ISO standartiem un nodrošina ISO 45001 standarta labāko saderību ar citiem standartiem, tādējādi atvieglojot pārvaldības sistēmas ieviešanu un integrēšanu, sniedzot lietotājiem lielāku vērtību.

Sertifikācija atbilstoši ISO 45001 apliecina izcilu sniegumu arodveselības un darba drošības jomā, kā arī demonstrē efektīvu risku vadību, vienlaikus veicinot darbinieku labklājību un garantējot drošu darba vidi. ISO 45001 neskar tikai darbinieku aizsardzību. Tas ietekmē arī darba devējus, samazinot iespējamo finansiālo, kriminālo un civiltiesisko sankciju atbildības risku, kas var iestāties nopietnu incidentu gadījumā.

Kā iegūt ISO 45001 sertifikātu?

Lai sertificētos, uzņēmumā ir nepieciešams ieviest arodveselības un darba drošības vadības sistēmu, kas atbilst ISO 45001 standarta prasībām. BM Certification, akreditēta sertifikācijas iestāde, var nodrošināt mācības par ISO 45001 standarta prasībām, veikt priekšauditu, kā arī sniegt sertifikācijas pakalpojumus.

Sazinieties ar mums, lai saņemtu sīkāku informāciju.

Kāpēc sertificēties pēc ISO 45001 standarta?

Neatkarīga ISO 45001 sertifikācija visām iesaistītajām pusēm sniegs pārliecību par uzņēmuma konkurētspēju un nopietno attieksmi pret korporatīvo atbildību. Jaunais standarts uzņēmumam dod iespēju uzlabot savu sniegumu, paaugstinot darba drošības, arodveselības un labklājības līmeni darbavietā.

ISO 45001 sertifikācija nodrošinās atbilstību iepirkuma kvalifikācijas prasībām gadījumos, kad arodveselības un darba drošības vadības sistēmas esamība ir pretendentu atlases kritērijs.

Izvēloties ISO 45001 sertifikāciju, tiks:

  • samazināts nelaimes gadījumu un arodslimību skaits;
  • uzlabota darbinieku pašsajūta un darba ražīgums, kā arī samazināts stresa līmenis;
  • identificētas un izprastas likumdošanas prasības;
  • izvirzīti izmērāmi mērķi uzņēmuma attīstībai un veikti strukturēti riska izvērtējumi;
  • sniegts apliecinājums regulējošajām institūcijām, klientiem un citām ieinteresētajām pusēm par Jūsu apņemšanos īstenot vislabāko praksi darba drošības un arodveselības jomā;
  • uzlabota Jūsu kā darba devēja reputācija;
  • iegūts neatkarīgs apliecinājums par darba aizsardzības sistēmas atbilstību noteiktajām prasībām.

 

Saņemt piedāvājumu

Saņemt piedāvājumu

Juridiskā adrese

Kontaktpersona

Pēc kura standarta Jūs vēlaties sertificēt uzņēmumu?

Būvizstrādājumu sertifikācija
Piegādes ķēdes sertifikācija
Atbilstība RED II direktīvas prasībām
Mežu apsaimniekošanas sertifikācija
Kokmateriālu regula (Eiropas Savienība un Lielbritānija)
Kvalitāte, darba drošība un vide
Informācijas drošība un datu drošība
Ilgtspējīga attīstība
Pārtikas drošības sertifikācija
Koka māju būvkomplektu sertifikācija
Termiskās apstrādes procesa sertifikācija

Lūdzu aprakstiet ar ko uzņēmums nodarbojas un kurus procesus un/vai produktus/pakalpojumus vēlaties sertificēt.

Papildus komentārs

Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Vai vēlaties aizvērt formu?
Dati netiks saglabāti un nosūtīti.

Nosūtiet mums ziņu

Nosūtiet mums ziņu

Paldies, Jūsu ziņa ir saņemta!