BM CertificationPakalpojumi
BRCGS globālais standarts drošai pārtikai

BRCGS globālais standarts drošai pārtikai

Patērētāju drošības un aizsardzības jautājumiem mūsdienās tiek piešķirta aizvien lielāka prioritāte. Pārliecība, ka pārtikas ražošanā iesaistītie darbinieki visos piegādes ķēdes posmos strādā pēc stingrākajiem standartiem, ir kļuvusi par priekšnoteikumu veiksmīgai pārtikas nozares attīstībai.

Lielbritānijas mazumtirdzniecības apvienība (BRC) ir vadošā starptautiski atzītā tirdzniecības organizācija, kura ir izstrādājusi un apstiprinājusi BRCGS standarta prasību kopumu, kas ir daļa no starptautiskās produktu drošības un kvalitātes sertifikācijas programmas.

BRCGS globālais standarts drošai pārtikai

Sazinieties ar mums!

E-pasts: info@bmcertification.com

Tālrunis: +371 67772135

Ja vēlaties saņemt cenas piedāvājumu, aicinām aizpildīt pieteikuma anketu:

Saņemt piedāvājumu

Kas ir BRCGS globālais standarts drošai pārtikai?

BRCGS standarts ir Starptautiskās Pārtikas Drošības Iniciatīvas grupas (GFSI) atzīts un  attiecas uz uzņēmumiem, kas piedalās pārtikas produktu apritē pasaules tirgū neatkarīgi no produkta izcelsmes valsts. GFSI ir salīdzinošas novērtēšanas un apstiprināšanas shēma, kas nosaka pamatu pasaules pārtikas rūpniecībai attiecībā uz pārtikas drošības  vadības sistēmām un produktu sertifikāciju.

Kā iegūt BRCGS drošas pārtikas sertifikātu?

Lai sertificētos, uzņēmumā ir nepieciešams ieviest pārtikas drošības sistēmu, kas atbilst BRCGS drošas pārtikas globālā standarta prasībām.  BM Certification, akreditēta sertifikācijas iestāde, var sniegt sertifikācijas pakalpojumus un nodrošināt mācības par BRCGS standarta prasībām.

Sazinieties ar mums, lai saņemtu sīkāku informāciju.

Kāpēc sertificēties pēc BRCGS globālā standarta drošai pārtikai?

BRCGS standartu ir atzinuši pārtikas ražotāji  visā pasaulē. Sertifikācija atbilstoši šim standartam apliecina Jūsu uzņēmuma atbilstību šādām kvalitātes sistēmām: HACCP (bīstamību analīzes un kritisko kontrolpunktu sistēma), labas ražošanas praksei, labas higiēnas praksei, labai laboratoriskai praksei. Tāpat tā palīdz pārtikas mazumtirgotājiem, ražotājiem un zīmolu īpašniekiem izpildīt likumdošanas saistības.

Izvēloties BRCGS drošas pārtikas sertifikāciju, tiks:

  • sniegts kopīgu prasību pamats pārtikas ražotāju un mazumtirgotāju sertificēšanai;
  • nodrošināta produktu reputācijas aizsardzība zīmolu īpašniekiem;
  • uzlabota pārtikas drošības vadības sistēmas;
  • palielināta uzticība Jūsu produktam;
  • nodrošināta nepārtraukta Jūsu sistēmu uzlabošana un palielinātas jaunas uzņēmējdarbības iespējas;
  • veicināta produktu atkritumu samazināšana, produktu pārstrāde un produktu izņemšana no apgrozības;
  • demonstrēta Jūsu apņemšanās garantēt klientiem drošu pārtiku;
  • veicināta biznesa attīstība, jo BRC sertifikāts ir GFSI atzīts, kā arī to atzīst lielākie mazumtirgotāji un pārtikas ražotāji.

BM Certification šo pakalpojumu piedāvā ar sadarbības partnera starpniecību.

Saņemt piedāvājumu

Saņemt piedāvājumu

Juridiskā adrese

Kontaktpersona

Pēc kura standarta Jūs vēlaties sertificēt uzņēmumu?

Būvizstrādājumu sertifikācija
Piegādes ķēdes sertifikācija
Atbilstība RED II direktīvas prasībām
Mežu apsaimniekošanas sertifikācija
Kokmateriālu regula (Eiropas Savienība un Lielbritānija)
Kvalitāte, darba drošība un vide
Informācijas drošība un datu drošība
Ilgtspējīga attīstība
Pārtikas drošības sertifikācija
Koka māju būvkomplektu sertifikācija
Termiskās apstrādes procesa sertifikācija

Lūdzu aprakstiet ar ko uzņēmums nodarbojas un kurus procesus un/vai produktus/pakalpojumus vēlaties sertificēt.

Papildus komentārs

Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Vai vēlaties aizvērt formu?
Dati netiks saglabāti un nosūtīti.

Nosūtiet mums ziņu

Nosūtiet mums ziņu

Paldies, Jūsu ziņa ir saņemta!