BM CertificationKvalitāte, darba drošība un vide
ISO 50001 Energopārvaldības sistēma

ISO 50001 Energopārvaldības sistēma

Ņemot vērā aizvien pieaugošās enerģijas izmaksas visā pasaulē, kā arī sabiedrības spiedienu samazināt siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju apjomu, efektīva energopārvaldība kļūst par prioritāti ikvienam uzņēmumam.

ISO 50001 Energopārvaldības sistēma

Sazinieties ar mums!

E-pasts: info@bmcertification.com

Tālrunis: +371 67772135

Ja vēlaties saņemt cenas piedāvājumu, aicinām aizpildīt pieteikuma anketu:

Saņemt piedāvājumu

Kas ir ISO 50001:2018?

ISO 50001:2018 ir starptautisks energopārvaldības standarts, kas izstrādāts, izmantojot ISO augstākā līmeņa struktūru (HLS). Tā ir kopīga visiem jaunajiem ISO standartiem un nodrošina ISO 50001 standarta labāko saderību ar citiem standartiem, atvieglojot pārvaldības sistēmas ieviešanu un integrēšanu un sniedzot lietotājiem lielāku vērtību.

ISO 50001 standarts iezīmē pamatnostādnes enerģijas patēriņa optimizēšanai un veicina pastāvīgu energopārvaldības sistēmas pilnveidošanu. Arvien vairāk uzņēmumu, kuri vēlas izprast būtiskākos enerģijas patēriņa cēloņus un palielināt energoefektivitāti, uzlabojot rezultātus energopārvaldības jomā, izvēlas sertificēties atbilstoši ISO 50001.

ISO 50001 sertifikācija nodrošinās atbilstību iepirkuma kvalifikācijas prasībām gadījumos, kad energopārvaldības sistēmas esamība ir pretendentu atlases kritērijs.

Kā iegūt ISO 50001 sertifikātu?

Lai sertificētos, uzņēmumā ir nepieciešams ieviest efektīvu energopārvaldības sistēmu, kas atbilst ISO 50001 standarta prasībām. Mēs, kā akreditēta sertifikācijas iestāde, varam Jums nodrošināt mācības par ISO 50001 standarta prasībām, veikt priekšauditu, kā arī sniegt sertifikācijas pakalpojumus.

Sazinieties ar mums, lai saņemtu sīkāku informāciju.

Kāpēc sertificēties pēc ISO 50001 standarta?

Sertificējot un uzturot vadības sistēmu atbilstoši ISO 50001 standarta prasībām, Jūs sadarbības partneriem demonstrējat apņemšanos samazināt enerģijas patēriņu un apliecināt atbildību pret apkārtējo vidi. Uzlabota uzņēmuma energopārvaldība var sniegt tūlītējus ieguvumus.

Izvēloties ISO 50001 sertifikāciju, tiks:

  • samazinātas enerģijas izmaksas, pateicoties mērījumu veikšanai un enerģijas patēriņa efektīvai vadībai;
  • paaugstināta energoefektivitāte visā piegādes ķēdē;
  • veikta jaunu energoefektīvu tehnoloģiju izvērtēšana;
  • paplašinātas biznesa iespējas;
  • palielināta biznesa partneru uzticība, kā arī uzlabota reputācija;
  • nodrošināta vieglāka šī standarta integrēšana esošajās pārvaldības sistēmās, piemēram, ISO 9001 un ISO 14001.

Kāda ir atšķirība starp ISO 14001 un ISO 50001 pārvaldības sistēmām?

ISO 50001 sistēma var tikt lietota atsevišķi vai savienojumā ar vides pārvaldības sistēmu ISO 14001. Vides pārvaldības sistēma ļauj identficēt un vadīt vispārējos vides aspektus, savukārt energopārvaldības sistēmas pamatā ir enerģijas avotu pārskats un monitorings jeb patēriņa vadības sistēma, kas ļauj izsekot uzņēmuma iespējām samazināt energoresursu patēriņu ikdienā, tādējādi samazinot arī izmaksas.

Ja maksa par enerģiju veido būtisku daļu Jūsu uzņēmējdarbības izmaksu, ISO 50001 sertifikācija Jūsu uzņēmumā būs vai nu pirmais solis šī jautājuma efektīvā risināšanā, vai vērtīgs papildinājums jau esošai vides pārvaldības sistēmai. Ieviešot ISO 50001, uzņēmums demonstrē arī atbilstību “Energoefektivitātes likuma” nosacījumiem.

Saņemt piedāvājumu

Saņemt piedāvājumu

Juridiskā adrese

Kontaktpersona

Pēc kura standarta Jūs vēlaties sertificēt uzņēmumu?

Būvizstrādājumu sertifikācija
Piegādes ķēdes sertifikācija
Atbilstība RED II direktīvas prasībām
Mežu apsaimniekošanas sertifikācija
Kokmateriālu regula (Eiropas Savienība un Lielbritānija)
Kvalitāte, darba drošība un vide
Informācijas drošība un datu drošība
Ilgtspējīga attīstība
Pārtikas drošības sertifikācija
Koka māju būvkomplektu sertifikācija
Termiskās apstrādes procesa sertifikācija

Lūdzu aprakstiet ar ko uzņēmums nodarbojas un kurus procesus un/vai produktus/pakalpojumus vēlaties sertificēt.

Papildus komentārs

Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Vai vēlaties aizvērt formu?
Dati netiks saglabāti un nosūtīti.

Nosūtiet mums ziņu

Nosūtiet mums ziņu

Paldies, Jūsu ziņa ir saņemta!