BM CertificationInformācijas drošība un datu drošība
ISO 27001 Informācijas drošības vadības sistēma

ISO 27001 Informācijas drošības vadības sistēma

Pieaugot informācijas apjomam un tās apstrādes nozīmei, visas organizācijas arvien vairāk tiek pakļautas datu zādzību, izpaušanas un nozaudēšanas riskiem, kas var iestāties vīrusu, hakeru, tiešsaistes krāpnieku uzbrukumu darbību vai cilvēciskas kļūdas rezultātā.

Bieži vien informācijas drošībai uzmanība tiek pievērsta tikai tad, kad sastopamies ar informācijas noplūdi vai pat tās pilnīgu zaudēšanu, ko var izraisīt, piemēram, neprofesionāli darbinieki, kļūme datorsistēmā vai pārmērīga taupība atbilstošu datorprogrammu iegādē. Informācijas klasificēšana, kārtošana un pareiza saglabāšana padara uzņēmuma darbību efektīvāku un samazina iespējamos riskus.

ISO 27001 Informācijas drošības vadības sistēma

Sazinieties ar mums!

E-pasts: info@bmcertification.com

Tālrunis: +371 67772135

Ja vēlaties saņemt cenas piedāvājumu, aicinām aizpildīt pieteikuma anketu:

Saņemt piedāvājumu

Kas ir ISO 27001:2013?

ISO 27001:2013 ir starptautisks standarts, kura ieviešana sniegs stabilu informācijas drošības pārvaldības ietvaru, identificējot esošos informācijas drošības riskus un nodrošinot nepieciešamos pasākumus to novēršanai un ietekmes mazināšanai nākotnē.

Informācijas drošības vadības sistēmas sertifikācija atbilstoši ISO 27001 standarta prasībām ļaus demonstrēt Jūsu klientiem, uzraugošajām institūcijām un sadarbības partneriem apņemšanos nodrošināt kompānijas rīcībā esošās informācijas drošību, kuru raksturos tās konfidencialitāte, integritāte un pieejamība.

ISO 27001 standarts var tikt piemērots jebkura izmēra organizācijā, un tas ir īpaši svarīgs nozarēs, kas apstrādā sensitīvus un kritiskus klientu datus. Šādas ir, piemēram, telekomunikāciju, finanšu, veselības aprūpes un publisko pakalpojumu nozares, kā arī organizācijas, kuras apstrādā datus vai sniedz ārpakalpojumus citām organizācijām.

ISO 27001 sertifikācija nodrošinās atbilstību iepirkuma kvalifikācijas prasībām gadījumos, kad informācijas drošības vadības sistēmas esamība ir pretendentu atlases kritērijs.

Kā iegūt ISO 27001 sertifikātu?

Lai sertificētos, uzņēmumā ir nepieciešams ieviest informācijas drošības vadības sistēmu, kas atbilst ISO 27001 standarta prasībām. BM Certification ir akreditēta sertifikācijas iestāde, kas var nodrošināt mācības par ISO 27001 standarta prasībām, veikt priekšauditus, sniegt sertifikācijas pakalpojumus.

Lai pārbaudītu gatavi ISO 27001 standarta prasībām, aicinām izmantot standartā pieejamā Annex A 114 kontroļu sarakstu. To var iegādāties šeit.

Sazinieties ar mums, lai saņemtu sīkāku informāciju.

 

Kāpēc sertificēties pēc ISO 27001 standarta?

Sertificējot un uzturot informācijas drošības vadības sistēmu atbilstoši ISO 27001 standarta prasībām, Jūs demonstrējat sadarbības partneriem apņemšanos nepārtraukti uzlabot Jūsu rīcībā esošās informācijas drošību, kā arī sniedzat pārliecību, ka nodrošināsiet klientu datu aizsardzību.

Izvēloties ISO 27001 sertifikāciju, tiks:

  • ieviesti drošības pasākumi, kas Jūsu organizāciju aizsargās pret iespējamiem kiberuzbrukumu apdraudējumiem;
  • sniegta pārliecība, ka informācijas drošības riski Jūsu organizācijā ir identificēti, atbilstoši novērtēti un vadīti;
  • demonstrēta atbilstība likumdošanas prasībām, kā arī industriālajiem un nozares standartiem;
  • sniegta pārliecība, ka tiek nodrošināta klientu datu aizsardzība;
  • sniegta pārliecība, ka tiek nodrošinātas korporatīvās vadības un biznesa nepārtrauktības prasības;
  • palielinātas jaunu uzņēmējdarbības virzienu iespējas.
Saņemt piedāvājumu

Saņemt piedāvājumu

Juridiskā adrese

Kontaktpersona

Pēc kura standarta Jūs vēlaties sertificēt uzņēmumu?

Būvizstrādājumu sertifikācija
Piegādes ķēdes sertifikācija
Atbilstība RED II direktīvas prasībām
Mežu apsaimniekošanas sertifikācija
Kokmateriālu regula (Eiropas Savienība un Lielbritānija)
Kvalitāte, darba drošība un vide
Informācijas drošība un datu drošība
Ilgtspējīga attīstība
Pārtikas drošības sertifikācija
Koka māju būvkomplektu sertifikācija
Termiskās apstrādes procesa sertifikācija

Lūdzu aprakstiet ar ko uzņēmums nodarbojas un kurus procesus un/vai produktus/pakalpojumus vēlaties sertificēt.

Papildus komentārs

Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Vai vēlaties aizvērt formu?
Dati netiks saglabāti un nosūtīti.

Nosūtiet mums ziņu

Nosūtiet mums ziņu

Paldies, Jūsu ziņa ir saņemta!