Gold Standard (GS)

Gold Standard (GS)

Sazinieties ar mums!

E-pasts: info@bmcertification.com

Tālrunis: +371 67772135

Ja vēlaties saņemt cenas piedāvājumu, aicinām aizpildīt pieteikuma anketu:

Saņemt piedāvājumu

Kas ir Gold Standard (GS)?

Gold Standard (GS) ir sertifikācijas standarts oglekļa kompensāciju projektiem un oglekļa kredītiem, kas pārsniedz Kioto protokola un citu starptautisko oglekļa uzskaites mehānismu pamatprasības. Zelta standartu ir izstrādājusi bezpeļņas organizācija ” The Gold Standard Foundation”, un tā mērķis ir nodrošināt, lai oglekļa kompensēšanas projekti ne tikai samazinātu vai likvidētu siltumnīcefekta gāzu emisijas, bet arī sniegtu papildu ieguvumus ilgtspējīgai attīstībai.

Projektiem, kas vēlas iegūt Gold Standard sertifikātu, ir jāveic stingra uzraudzība un trešās puses pārbaude, lai nodrošinātu, ka deklarētais emisiju samazinājums un ilgtspējīga attīstība ir precīzi izmērīti un paziņoti. Gold Standard risina “noturības” jautājumu, pieprasot, lai projektos tiktu īstenoti pasākumi, kas novērš emisiju samazinājuma atgriezenisko apriti. Piemēram, mežsaimniecības projektos tiek ieviesti drošības pasākumi, lai pasargātu no mežu izciršanas vai degradācijas.

Pēc veiksmīgas validācijas un verifikācijas Gold Standard sertificētie projekti var izsniegt Gold Standard VER (Verified Emission Reductions), kas ir oglekļa kredīti. Katrs Gold Standard VER atbilst vienai metriskajai tonnai oglekļa dioksīda ekvivalenta (CO2e) emisiju, ko projekts ir samazinājis vai likvidējis.

Kāpēc jūsu uzņēmumam vajadzētu ieviest Gold Standard (GS)? 

Īstenojot Gold Standard (GS) savā uzņēmumā, varat gūt vairākas priekšrocības, jo īpaši, ja jūsu organizācija vēlas demonstrēt savu apņemšanos ievērot ilgtspējības, vides atbildības un sociālās attīstības principus. Šeit ir daži iemesli, kāpēc jūsu uzņēmums varētu apsvērt Gold Standard ieviešanu:

  • Uzticamas oglekļa dioksīda kompensācijas: Gold Standard nodrošina, ka oglekļa kompensāciju projekti pārsniedz pamata emisiju samazināšanu, nodrošinot ticamus un videi nekaitīgus oglekļa kredītus (Gold Standard VER). Tas var uzlabot jūsu uzņēmuma reputāciju saistībā ar atbildību vides jomā.
  • Atbalsts ilgtspējīgai praksei: Atbalstot GS projektus, jūsu uzņēmums var veicināt ilgtspējīgu zemes izmantošanu, mežsaimniecību, atjaunojamo enerģiju un citas prakses, kas veicina ilgtermiņa vides un sociālo labklājību.
  • Ilgtspējas saistības: GS var būt jūsu uzņēmuma ilgtspējības stratēģijas galvenā sastāvdaļa, palīdzot tam sasniegt oglekļa neitralitāti, emisiju samazināšanas mērķus un citus vides mērķus.
  • Uzticamība: GS sertificēti oglekļa kredīti ir plaši atzīti un respektēti brīvprātīgajā oglekļa tirgū, kas padara tos pievilcīgus klientiem, investoriem un partneriem.
  • Piekļuve tirgum: GS sertificēti oglekļa kredīti var atvieglot piekļuvi zaļajiem tirgiem un ļaut jūsu uzņēmumam piedalīties oglekļa tirdzniecībā, tirgus atbilstības nodrošināšanā un brīvprātīgās kompensāciju programmās.
Saņemt piedāvājumu

Saņemt piedāvājumu

Juridiskā adrese

Kontaktpersona

Pēc kura standarta Jūs vēlaties sertificēt uzņēmumu?

Būvizstrādājumu sertifikācija
Piegādes ķēdes sertifikācija
Atbilstība RED II direktīvas prasībām
Mežu apsaimniekošanas sertifikācija
Kokmateriālu regula (Eiropas Savienība un Lielbritānija)
Kvalitāte, darba drošība un vide
Informācijas drošība un datu drošība
Ilgtspējīga attīstība
Pārtikas drošības sertifikācija
Koka māju būvkomplektu sertifikācija
Termiskās apstrādes procesa sertifikācija

Lūdzu aprakstiet ar ko uzņēmums nodarbojas un kurus procesus un/vai produktus/pakalpojumus vēlaties sertificēt.

Papildus komentārs

Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Vai vēlaties aizvērt formu?
Dati netiks saglabāti un nosūtīti.

Nosūtiet mums ziņu

Nosūtiet mums ziņu

Paldies, Jūsu ziņa ir saņemta!