BM CertificationJaunumi
Vai uzņēmumā būtu jāievieš darbības nepārtrauktības vadības sistēma?

Vai uzņēmumā būtu jāievieš darbības nepārtrauktības vadības sistēma?

Mūsdienu strauji mainīgajā un nenoteiktajā pasaulē uzņēmumi, kas darbojas tādās kritiskās nozarēs kā veselības aprūpe, finanses, enerģētika un transports, saskaras ar arvien lielākiem riskiem, kas var traucēt to darbību un apdraudēt spēju apkalpot savus klientus. Šādi traucējumi var būtiski ietekmēt reputāciju, finansiālo stabilitāti un juridiskās saistības. Lai mazinātu šos riskus, daudzas organizācijas izvēlas ieviest ISO 22301.

Vai uzņēmumā būtu jāievieš darbības nepārtrauktības vadības sistēma?

ISO 22301 nodrošina ietvaru organizācijām, lai izstrādātu, ieviestu, uzturētu un nepārtraukti uzlabotu darbības nepārtrauktības vadības sistēmu. Standarts nosaka prasības darbības nepārtrauktības vadības sistēmas izveidei, identificējot iespējamos draudus un riskus organizācijas kritiskajiem biznesa procesiem un izstrādājot atbilstošus pasākumus, lai novērstu, mazinātu un reaģētu uz šādiem incidentiem.

Daži no ieguvumiem, ko uzņēmumi, kas darbojas kritiskās nozarēs, var gūt, ieviešot ISO 22301:

 • Kritisko darbību nepārtrauktības nodrošināšana
  ISO 22301 ļauj organizācijām identificēt un noteikt prioritātes kritiskajiem biznesa procesiem un izstrādāt pasākumus, lai nodrošinātu to nepārtrauktību neparedzētu incidentu gadījumā. Identificējot un mazinot iespējamos riskus, uzņēmumi ir labāk sagatavoti tam, lai saglabātu darbības nepārtrauktību un samazinātu jebkādu traucējumu ietekmi.
 • Klientu uzticības un apmierinātības veicināšana
  Uzņēmumiem, kas darbojas kritiskās nozarēs, ir liela atbildība pret saviem klientiem, kuri ir atkarīgi no viņu pakalpojumiem. Ieviešot darbības nepārtrauktības vadības sistēmu atbilstoši ISO 22301 standartam, organizācijas apliecina savu apņemšanos nodrošināt savu pakalpojumu bez pārrāvumiem, tādā veidā vairojot klientu uzticību un apmierinātību.
 • Atbilstība tiesību aktu un normatīvo aktu prasībām
  Uz organizācijām, kas darbojas kritiskās nozarēs, attiecas plašs juridisko un normatīvo prasību klāsts. Šo prasību ievērošana ir būtiska, lai izvairītos no juridiskām saistībām un reputācijas kaitējuma. ISO 22301 var palīdzēt organizācijām izpildīt šīs prasības, nodrošinot sistēmu risku identificēšanai un mazināšanai, kā arī nodrošinot to kritisko biznesa procesu nepārtrauktību.
  Piemēram, organizācijām, kas darbojas kādā no valstī noteiktajām kritiskajām nozarēm (kritiskās infrastruktūras īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem) atbilstoši 2021. gada 6. jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 508 “Kritiskās infrastruktūras, tajā skaitā Eiropas kritiskās infrastruktūras, apzināšanas, drošības pasākumu un darbības nepārtrauktības plānošanas un īstenošanas kārtība” noteikumiem ir pienākums norīkot par infrastruktūras drošību atbildīgo personu, plānot kritiskās infrastruktūras drošības pasākumus, izstrādāt un regulāri aktualizēt darbības nepārtrauktības plānu. Šāds plāns ir jāizstrādā līdz 2023. gada 1. jūnijam.
  Tajā pašā laikā, ja kritiskās infrastruktūras darbības nepārtrauktības nodrošināšanas sistēma ir ārējā audita sertificēta un starptautiskajiem standartiem (piemēram, ISO 22301) atbilstoša, jauna plāna izstrāde nav obligāta. Ministru kabineta noteikumi akceptē esošo plānu, pieļaujot to pildināšanu, ja tas ir nepieciešams. 
 • Uzlabota risku vadība
  ISO 22301 palīdz organizācijām izstrādāt sistemātisku pieeju riska pārvaldībai, ļaujot tām identificēt un novērtēt iespējamos riskus un izstrādāt atbilstošus pasākumus to novēršanai vai mazināšanai. Šādi rīkojoties, uzņēmumi uzlabo savas vispārējās riska pārvaldības iespējas un ir labāk sagatavot, lai nekavējoties reaģētu uz negaidītiem incidentiem.
 • Konkurences priekšrocības
  Ieviešot darbības nepārtrauktības vadības sistēmu atbilstoši ISO 22301 standartam, organizācijas var pierādīt savu apņemšanos nodrošināt kvalitāti un noturību, kas var palīdzēt tām iegūt konkurences priekšrocības tirgū. Mūsdienu straujajā biznesa vidē klienti arvien vairāk meklē uzņēmumus, kas spēj nodrošināt augstas kvalitātes pakalpojumus un ir noturīgi pret negaidītiem notikumiem.

BM Certification sadarbībā ar TDL SCHOOL piedāvā bezmaksas informatīvo semināru par Darbības nepārtrauktību, aicinām pieteikties mūsu mājaslapā:  https://lv.bmcertification.com/apmacibas/#14298

 

Saņemt piedāvājumu

Saņemt piedāvājumu

Juridiskā adrese

Kontaktpersona

Pēc kura standarta Jūs vēlaties sertificēt uzņēmumu?

Būvizstrādājumu sertifikācija
Piegādes ķēdes sertifikācija
Atbilstība RED II direktīvas prasībām
Mežu apsaimniekošanas sertifikācija
Kokmateriālu regula (Eiropas Savienība un Lielbritānija)
Kvalitāte, darba drošība un vide
Informācijas drošība un datu drošība
Ilgtspējīga attīstība
Pārtikas drošības sertifikācija
Koka māju būvkomplektu sertifikācija
Termiskās apstrādes procesa sertifikācija

Lūdzu aprakstiet ar ko uzņēmums nodarbojas un kurus procesus un/vai produktus/pakalpojumus vēlaties sertificēt.

Papildus komentārs

Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Vai vēlaties aizvērt formu?
Dati netiks saglabāti un nosūtīti.

Nosūtiet mums ziņu

Nosūtiet mums ziņu

Paldies, Jūsu ziņa ir saņemta!

Autors
Sņežana Skudrova
Pārvaldības sistēmu sertifikācijas departamenta vadītāja