BM CertificationJaunumi
WPA apstiprina BM Certification kvalitātes nodrošināšanas auditu veikšanai koksnes piesūcināšanas procesiem

WPA apstiprina BM Certification kvalitātes nodrošināšanas auditu veikšanai koksnes piesūcināšanas procesiem

The Wood Protection Association (WPA) apstiprina BM Certification  kvalitātes shēmas WPA Benchmark – piesūcinātai koksnei (WPA Benchmark quality scheme for treated wood)  attīstīšanai ES reģionā. Šis solis ir saistīts ar koksnes piesūcināšanas uzņēmumu ievērojamu interesi par trešās puses sertifikāciju, lai ražotāja produkcija atbilstu mainīgajām piegādes ķēdes prasībām Apvienotajā Karalistē.

WPA apstiprina BM Certification kvalitātes nodrošināšanas auditu veikšanai koksnes piesūcināšanas procesiem

Apvienotās Karalistes kokmateriālu piegādes ķēdē dominē Kokmateriālu tirdzniecības federācijas (TTF) biedri. 2019. gadā viņi apstiprināja “Rīcības plānu”, lai palielinātu pieprasījumu pēc piesūcinātas koksnes. Šis plāns sastāv no trim daļām. Pirmā un otrā daļa ir vērsta uz komunikācijas jeb saziņas kampaņām ar mērķi veicināt pircēju un piegādes ķēdē iesaistīto dalībnieku izpratni par to, kā piesūcinātā koksne ir jāraksturo un kā tā jāmarķē gala patēriņam. Plāna trešā daļa nosaka, ka no 2022. gada jūlija neatkarīgs trešās puses kvalitātes apliecinājums koksnes piesūcināšnasprocesam kļūs par obligātu prasību. Šī prasība šobrīd ir aktuāla TTF biedriem, kuri ražo vai pārdod piesūcinātus kokmateriālus. “TTF rīcības plāns ir radījis lielu interesi par WPA Benchmark kvalitātes shēmu piesūcinātai koksnei – īpaši no apstrādātājiem ES reģionā, kuri eksportē uz Apvienoto Karalisti,” saka WPA direktors, Gordons Evbanks (Gordon Ewbank). Viņš apliecina, ka Benchmark kvalitātes nodrošināšanas standarta audita pakalpojumu sniegšanas iespēju paplašināšana, lai apmierinātu koksnes apstrādātāju vajadzības, ir bijusi galvenā prioritāte un norāda ka, “BM Certification ir lieliskas iespējas auditu veikšanai un tas ir  ideāls partneris, kas spēs palīdzēt nodrošināt WPA Benchmark kvalitātes shēmas piesūcinātai koksnei  priekšrocības un vērtības Eiropā.”

Par WPA Benchmark kvalitātes shēmu

WPA Benchmark shēma tika uzsākta 2011. gadā, lai koksnes apstrādātājiem nodrošinātu uzticamu un neatkarīgu piesūcināšanas procesu un produktu kvalitātes shēmu. Lai gan Lielbritānijas standarts BS 8417 rūpnieciskai koksnes piesūcināšanai iesaka koksnes aizsardzības līdzekļa iespiešanās un piesātinājuma līmeni, tas nesniedz norādījumus par to, kā šīs būtiskās minimālās prasības ir jāsasniedz. Tā vietā tas atsaucas uz WPA darbības kodeksu: “Industrial Wood Preservation on how the performance benchmark for any application, indoors or out” (Rūpnieciskās koksnes piesūcināšanas prasības gan iekštelpu, gan ārtelpu lietojumam). WPA Benchmark shēma darbojas pēc principa, ka saskaņā ar WPA darbības kodeksu piesūcinātā koksne ir izturīgs materiāls un tas izpildīs minimālās iespiešanās un piesātinājuma prasības konkrētam pielietojumam.

Lūdzu sazinieties ar BM Certification, lai saņemtu plašāku informāciju.

 

Saņemt piedāvājumu

Saņemt piedāvājumu

Juridiskā adrese

Kontaktpersona

Pēc kura standarta Jūs vēlaties sertificēt uzņēmumu?

Būvizstrādājumu sertifikācija
Piegādes ķēdes sertifikācija
Mežu apsaimniekošanas sertifikācija
Kokmateriālu regula (Eiropas Savienība un Lielbritānija)
Kvalitāte, darba drošība un vide
Informācijas drošība un datu drošība
Ilgtspējīga attīstība
Pārtikas drošības sertifikācija
Koka māju būvkomplektu sertifikācija
Termiskās apstrādes procesa sertifikācija

Lūdzu aprakstiet ar ko uzņēmums nodarbojas un kurus procesus un/vai produktus/pakalpojumus vēlaties sertificēt.

Papildus komentārs

Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Vai vēlaties aizvērt formu?
Dati netiks saglabāti un nosūtīti.

Nosūtiet mums ziņu

Nosūtiet mums ziņu

Paldies, Jūsu ziņa ir saņemta!