BM CertificationJaunumi
Verificēšanas sistēma ilgtspējīgi iegūtas šķeldas sertifikācijai – SURE EU

Verificēšanas sistēma ilgtspējīgi iegūtas šķeldas sertifikācijai – SURE EU

Jau pavisam drīz tuvojas termiņš, kad katlumājās drīkstēs kurināt ar šķeldu, kas ir sertificēta kā ilgtspējīgi iegūta. Šāda prasība atbilstoši ES Atjaunojamo energoresursu direktīvas pārstrādātās redakcijas (RED II) prasībām stāsies spēkā jau 2023. gada 1. janvārī.

Verificēšanas sistēma ilgtspējīgi iegūtas šķeldas sertifikācijai – SURE EU

ES Atjaunojamo energoresursu direktīva pieņemta 2018. gadā un Latvija attiecīgo noteikumu pieņēma šī gada 2. novembrī ar Ministru kabineta (MK) noteikumiem Nr. 686.

MK noteikumi nosaka prasības konkrēta veida degvielai un kurināmajam, kā arī no meža biomasas ražotai elektroenerģijai – ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijus un specifiskos kritērijus elektroenerģijai, kā arī mehānismu to ieviešanas un ievērošanas uzraudzībai un pārbaudei attiecībā uz atbilstību prasībām.

MK noteikumos noteikto prasību ievērošana attiecas uz ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijiem, ja to izmanto elektroenerģijas, siltumenerģijas, dzesēšanai vai saldēšanai nepieciešamās enerģijas ražošanas iekārtās vai degvielu ražošanas iekārtās, kuru kopējā nominālā ievadītā siltuma jauda ir 20 megavati (MW) vai lielāka cietā biomasas kurināmā gadījumā vai 2 MW vai lielāka gāzveida biomasas kurināmā gadījumā.

Atbilstība direktīvas un Ministu kabineta noteikumos notaikatjām prasībām ir jāpamato visā piegādes ķēdes posmā iesaistītajiem, no izejvielu ieguves līdz pat biodegvielai, bioloģiskā šķidrā kurināmā, biomasas degvielai, biomasas kurināmajam.

Viens no veidiem atbilstības apliecināšani un uzraudzībai ir brīvprātīgas shēmas ieviešana. Shēmas, kas ir atzītas saskaņā ar RED II prasībām ir, piemēram, Sustainable Biomass Program (SBP) un SUstainable REsources Verification Scheme (SURE-EU).

BM Certification piedāvā sertifikācijas pakalpojumus gan Sustainable Biomass Program (SBP), gan SUstainable REsources Verification Scheme (SURE-EU). Lūdzu sazināties ar mums, lai noskaidrotu, kura shēma vislabāk atbilst jūsu uzņēmējdarbības prasībām.

Saņemt piedāvājumu

Saņemt piedāvājumu

Juridiskā adrese

Kontaktpersona

Pēc kura standarta Jūs vēlaties sertificēt uzņēmumu?

Būvizstrādājumu sertifikācija
Piegādes ķēdes sertifikācija
Atbilstība RED II direktīvas prasībām
Mežu apsaimniekošanas sertifikācija
Kokmateriālu regula (Eiropas Savienība un Lielbritānija)
Kvalitāte, darba drošība un vide
Informācijas drošība un datu drošība
Ilgtspējīga attīstība
Pārtikas drošības sertifikācija
Koka māju būvkomplektu sertifikācija
Termiskās apstrādes procesa sertifikācija

Lūdzu aprakstiet ar ko uzņēmums nodarbojas un kurus procesus un/vai produktus/pakalpojumus vēlaties sertificēt.

Papildus komentārs

Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Vai vēlaties aizvērt formu?
Dati netiks saglabāti un nosūtīti.

Nosūtiet mums ziņu

Nosūtiet mums ziņu

Paldies, Jūsu ziņa ir saņemta!

Autors
Agnese Leite
Oglekļa sertifikācijas programmas vadītāja