BM CertificationJaunumi
Uzziniet vairāk par GLOBALG.A.P.

Uzziniet vairāk par GLOBALG.A.P.

GLOBALG.A.P. (Global Good Agricultural Practices) ir lauksaimniecības produktu sertifikācijas programma, kuras mērķis ir nodrošināt, lai pārtika un lauksaimniecības produkti tiktu ražoti, videi draudzīgi un sociāli atbildīgi. Programma nodrošina standartizētu, visā pasaulē atzītu labas lauksaimniecības prakses sistēmu, kas ir izstrādāta, lai veicinātu patērētāju, darbinieku un vides labklājību.

Uzziniet vairāk par GLOBALG.A.P.

GLOBALG.A.P. nodrošina sertifikāciju plašam lauksaimniecības produktu klāstam, tostarp:

 • augļiem,
 • dārzeņiem,
 • garšaugiem,
 • garšvielām,
 • u.c.

GLOBALG.A.P. Riska novērtēšana sociālās prakses jomā (GRASP) ir brīvprātīgs papildinājums un lietošanai gatavs modulis, kas izstrādāts, lai novērtētu sociālo praksi saimniecībā, pievēršoties konkrētiem darbinieku veselības, drošības un labklājības aspektiem.

GLOBALG.A.P. (CoC) Piegādes ķēdes standarts nodrošina, ka jebkurš produkts, uz kura ir GGN etiķetes logotips vai tas tiek pārdots ar GLOBALG.A.P. apliecinājumu, prasība patiešām ir iegūta no GLOBALG.A.P. sertificēta ražošanas procesa.

Sertifikācijas programma aptver plašu ražošanas sistēmu klāstu, tostarp konvencionālo, integrēto un bioloģisko lauksaimniecību. GLOBALG.A.P. nodrošina arī sertifikāciju konkrētiem pārtikas piegādes ķēdes segmentiem, piemēram, siltumnīcu ražošanai un iepakojuma novietnēm. Sertifikācija ir atzīta visā pasaulē, un mazumtirgotāji, pārtikas pārstrādātāji un patērētāji to plaši atzīst kā augstas kvalitātes, drošas un ilgtspējīgi ražotas pārtikas garantiju.

Ir vairāki iemesli, kāpēc lauksaimnieki un pārtikas ražotāji izvēlas sertificēt savus produktus saskaņā ar GLOBALG.A.P.:

 • Patērētāju pieprasījums: pieaug patērētāju pieprasījums pēc produktiem, kas ražoti videi ilgtspējīgā un sociāli atbildīgā veidā. GLOBALG.A.P. sertifikācija sniedz pārliecību patērētājiem, ka viņu iegādātie produkti ir ražoti atbilstoši augstiem standartiem.
 • Piekļuve tirgum: GLOBALG.A.P. sertifikācija var nodrošināt lauksaimniekiem un pārtikas ražotājiem piekļuvi jauniem tirgiem gan vietējā, gan starptautiskā mērogā, kā tas ir atzīts visā pasaulē.
 • Uzlabota lauksaimniecības prakse: GLOBALG.A.P. sertifikācijas process mudina lauksaimniekus un pārtikas ražotājus pieņemt labāku lauksaimniecības praksi un nepārtraukti uzlabot savu darbību.
 • Labāka produktivitāte: GLOBALG.A.P. standarts var nodrošināt labāku produktivitāti, kā arī samazināt izmaksas, mazināt ietekmi uz vidi un uzlabo darba apstākļus.
 • Uzlabota pārtikas drošība: GLOBALG.A.P. sertifikācija ir vērsta uz pārtikas nekaitīgumu, un lauksaimniekiem un pārtikas ražotājiem ir jāpierāda, ka viņi ir ieviesuši pasākumus, lai samazinātu pārtikas piesārņojuma risku.
 • Reputācija un uzticamība: GLOBALG.A.P. sertifikācija var uzlabot uzņēmuma reputāciju un uzticamību, palīdzot tam izcelties pārpildītajā tirgū.

Kopumā GLOBALG.A.P. sertifikācija sniedz priekšrocības gan lauksaimniekiem, gan patērētājiem, veicinot vides labklājību un sociāli atbildīgu lauksaimniecības praksi un nodrošinot augstas kvalitātes, drošu un ilgtspējīgu pārtikas produktu ražošanu.

Ja jūs plānojat ieviest GLOBALG.A.P. sertifikāciju, lūdzu sazinaties ar mums: https://lv.bmcertification.com/kontakti/

BM Certification ir vietējie GLOBALG.A.P. auditori, kas ļaus auditus veikt latviešu valodā.

Saņemt piedāvājumu

Saņemt piedāvājumu

Juridiskā adrese

Kontaktpersona

Pēc kura standarta Jūs vēlaties sertificēt uzņēmumu?

Būvizstrādājumu sertifikācija
Piegādes ķēdes sertifikācija
Mežu apsaimniekošanas sertifikācija
Kokmateriālu regula (Eiropas Savienība un Lielbritānija)
Kvalitāte, darba drošība un vide
Informācijas drošība un datu drošība
Ilgtspējīga attīstība
Pārtikas drošības sertifikācija
Koka māju būvkomplektu sertifikācija
Termiskās apstrādes procesa sertifikācija

Lūdzu aprakstiet ar ko uzņēmums nodarbojas un kurus procesus un/vai produktus/pakalpojumus vēlaties sertificēt.

Papildus komentārs

Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Vai vēlaties aizvērt formu?
Dati netiks saglabāti un nosūtīti.

Nosūtiet mums ziņu

Nosūtiet mums ziņu

Paldies, Jūsu ziņa ir saņemta!

Autors
bmc_author_img
Ina Benta
Pārtikas sertifikācijas departamenta vadītāja