BM CertificationJaunumi
Starptautiskā Mežu diena

Starptautiskā Mežu diena

Katru gadu 21. martā tiek atzīmēta Starptautiskā Mežu diena. Šo dienu Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālā Asambleja ieviesa 2012. gadā, lai veicinātu izpratni par mežu un koku nozīmi un popularizētu ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu.

Starptautiskā Mežu diena

Meži aizņem aptuveni trešdaļu no Zemes sauszemes platības un ir ārkārtīgi svarīga ekosistēma, kas nodrošina plašu ieguvumu spektru planētai un tās iedzīvotājiem. Tie nodrošina bioloģisko daudzveidību, kā arī  dzīvesvietu daudzām augu un dzīvnieku sugām; meži ir mājas 80% pasaules sauszemes bioloģiskajai daudzveidībai, un tie palīdz regulēt Zemes klimatu un ūdens ciklu, absorbējot un uzglabājot oglekļa dioksīdu un ūdeni. Meži nodrošina arī plašu ekonomisko labumu klāstu, piemēram, koksni un koksni nesaturošus meža produktus, tūrisma un atpūtas iespējas. Mežu aizsardzība un atjaunošana ir būtiska, lai nodrošinātu ilgtspējīgu nākotni planētai un visiem tās iedzīvotājiem.

Tomēr meži saskaras ar daudziem draudiem, tai skaitā ar mežu atmežošanu, noplicināšanu  un klimata pārmaiņām. Atmežošana notiek, kad meži tiek izcirsti vai sadedzināti lauksaimniecības,  koksnes iegūšanas vai citiem nolūkiem. Šis process noved pie bioloģiskās daudzveidības zuduma, augsnes erozijas un ogļskābās gāzes emisijām, kas veicina klimata pārmaiņas. Savukārt meža noplicināšana ir meža ekosistēmas kvalitātes pazemināšanās process, piemēram, biomasas un oglekļa uzglabāšanas zudums meža ugunsgrēku vai invazīvu sugu dēļ.

Pasaulē ir vairākas programmas, kas iestājas pret  atmežošanu un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, kā arī strādnieku tiesībām un taisnīgām algām šajā nozarē. Ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas sertifikācija ir brīvprātīga trešo pušu sertifikācija, kas atzīst konkrētiem vides, sociālajiem un ekonomiskajiem kritērijiem atbilstošu meža apsaimniekošanas praksi. Šī sertifikācija ir izstrādāta, lai veicinātu atbildīgu meža apsaimniekošanu un nodrošinātu, ka koksne un meža produkti tiek iegūti videi draudzīgā un sociāli atbildīgā veidā. Daži no vispazīstamākajiem ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas sertifikācijas veidiem  ir Forest Stewardship Council® (FSC®), the Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC), kā arī citi, piemēram, Rainforest Alliance programma un Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

Ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas sertifikācija ir nozīmīgs instruments, lai veicinātu atbildīgu meža apsaimniekošanu un nodrošinātu, ka meži arī turpmāk sniedz svarīgus ekoloģiskos, ekonomiskos un kultūras ieguvumus nākamajām paaudzēm.

BM Certification piedāvā sertifikācijas pakalpojumus šīm un daudzām citām sertifikācijas programmām.

Licences kods FSC-A000521

Saņemt piedāvājumu

Saņemt piedāvājumu

Juridiskā adrese

Kontaktpersona

Pēc kura standarta Jūs vēlaties sertificēt uzņēmumu?

Būvizstrādājumu sertifikācija
Piegādes ķēdes sertifikācija
Mežu apsaimniekošanas sertifikācija
Kokmateriālu regula (Eiropas Savienība un Lielbritānija)
Kvalitāte, darba drošība un vide
Informācijas drošība un datu drošība
Ilgtspējīga attīstība
Pārtikas drošības sertifikācija
Koka māju būvkomplektu sertifikācija
Termiskās apstrādes procesa sertifikācija

Lūdzu aprakstiet ar ko uzņēmums nodarbojas un kurus procesus un/vai produktus/pakalpojumus vēlaties sertificēt.

Papildus komentārs

Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Vai vēlaties aizvērt formu?
Dati netiks saglabāti un nosūtīti.

Nosūtiet mums ziņu

Nosūtiet mums ziņu

Paldies, Jūsu ziņa ir saņemta!