BM CertificationJaunumi
SBP saņem oficiālu atzīšanu saskaņā ar REDII direktīvu

SBP saņem oficiālu atzīšanu saskaņā ar REDII direktīvu

26. septembrī Eiropas Komisija publicēja paziņojumu par SBP atzīšanu saskaņā ar 2018. gada Atjaunojamās enerģijas direktīvu (Renewable Energy Directive – REDII). Lēmums stājās spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (Official Journal of the European Union – OJEU), un tādējādi tas stājās spēkā 27. septembrī.

 

Avots: https://sbp-cert.org/sbp-receives-formal-recognition-as-a-voluntary-scheme-under-redii/

SBP saņem oficiālu atzīšanu saskaņā ar REDII direktīvu

Citu enerģijas avotu starpā REDII nosaka prasības biomasai, lai nodrošinātu, ka to var ieskaitīt direktīvā noteikto mērķu sasniegšanā, tikai tad, ja tā ir ražota ilgtspējīgi un ievērojami samazina siltumnīcefekta gāzu emisijas salīdzinājumā ar fosilo kurināmo.

SBP ir Eiropā lielākā neatkarīgā koksnes biomasas sertifikācijas shēma liela mēroga rūpnieciskā siltuma un elektroenerģijas ražošanā. Tagad tiks veikti pasākumi, lai aktivizētu SBP sistēmas, lai shēmu varētu izmantot REDII atbilstības pierādīšanai.

SBP shēmas atzīšana nenozīmē, ka biomasa, kurai ir SBP atbilstība, automātiski atbilst REDII. Sertifikātu īpašniekiem ir jāveic darbības, lai nodrošinātu atbilstību SBP īpašajām REDII prasībām, lai tie būtu saderīgi ar REDII.

SBP 2022. gada 25. oktobrī rīkos vebināru sertifikātu turētājiem un sertifikācijas iestādēm, lai izklāstītu REDII prasības un darbības, kas jāveic, lai nodrošinātu atbilstību REDII. Sertifikātu turētāji un sertifikācijas iestādes tiek aicinātas reģistrēties vebināram šeit.

Saņemt piedāvājumu

Saņemt piedāvājumu

Juridiskā adrese

Kontaktpersona

Pēc kura standarta Jūs vēlaties sertificēt uzņēmumu?

Būvizstrādājumu sertifikācija
Piegādes ķēdes sertifikācija
Atbilstība RED II direktīvas prasībām
Mežu apsaimniekošanas sertifikācija
Kokmateriālu regula (Eiropas Savienība un Lielbritānija)
Kvalitāte, darba drošība un vide
Informācijas drošība un datu drošība
Ilgtspējīga attīstība
Pārtikas drošības sertifikācija
Koka māju būvkomplektu sertifikācija
Termiskās apstrādes procesa sertifikācija

Lūdzu aprakstiet ar ko uzņēmums nodarbojas un kurus procesus un/vai produktus/pakalpojumus vēlaties sertificēt.

Papildus komentārs

Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Vai vēlaties aizvērt formu?
Dati netiks saglabāti un nosūtīti.

Nosūtiet mums ziņu

Nosūtiet mums ziņu

Paldies, Jūsu ziņa ir saņemta!