BM CertificationJaunumi
Pašvaldības akciju sabiedrība “Daugavpils siltumtīkli” pirmie Latgales reģionā iegūst SURE-EU sertifikātu!

Pašvaldības akciju sabiedrība “Daugavpils siltumtīkli” pirmie Latgales reģionā iegūst SURE-EU sertifikātu!

PAS “Daugavpils siltumtīkli” darbības sfēra ir siltumenerģijas ražošana, pārvade, sadale un tirdzniecība, kā arī elektroenerģijas ražošana koģenerācijas stacijās. PAS “Daugavpils siltumtīkli” katlumājās tiek izmantota gan dabasgāze, gan koksnes granulas, gan arī šķelda. Iegūtais SURE-EU sertifikāts apliecina, ka Daugavpils katlumajās izmantotā šķelda ir ilgtspējīgi iegūta.

Pašvaldības akciju sabiedrība “Daugavpils siltumtīkli” pirmie Latgales reģionā iegūst SURE-EU sertifikātu!

Ar 2023. gada 1. janvāri stājās spēkā ES Atjaunojamo energoresursu direktīvas pārstrādātā redakcija (RED II), saskaņā ar kuru elektroenerģijas vai siltumenerģijas no biomasas ražošanas iekārtu operatoriem ir pienākums pierādīt biomasas ilgtspējīgu ražošanu un izmantošanu no noteiktas nominālās siltumjaudas. Iespējas, kā elektroenerģijas vai siltumenerģijas uzņēmumi ilgtspēju var pierādīt, ir definēti 2022. gada 2. novembra Ministru kabineta noteikumos Nr. 686, kur kā viens no veidiem ir minēts brīvprātīgas shēmas ieviešana. Piemēram, SURE- EU, kas ir starptautiski atzīta un atbilst RED II direktīvas prasībām.

Savlaicīga šķeldas ilgtspējas pierādīšana ar kādu no MK noteikumos Nr. 686 norādītajām iespējām, ļauj nākotnē nesadārdzinat siltumtarifus, un piedāvāt klientiem pakalpojumus par konkurētspējīgām cenām. Turpinot kurināt ar šķeldu, kas neatbilst RED II direktīvas prasībām, uzņēmējiem ir jārēķinās ar papildus izmaksām – emisiju kvotām, kuras ir jāiepērk, kas savukārt sadārdzinās tarifus iedzīvotājiem.

MK noteikumi Nr. 686 siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma apliecināšanai paredz arī iespēju ieviest komersantu izstrādātās shēmas, taču PAS “Daugavpils siltumtīkli” nolēma neiet šo ceļu. Skaidro PAS “Daugavpils siltumtīkli” valdes loceklis Aleksandrs Karpenko: “SURE-EU verifikācijas shēmu izvēlējāmies vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, tā ir atzīta ES. Par pašu radītu shēmu nav pārliecības, ka ar to vēlāk nevarētu rasties problēmas no normatīvā regulējuma viedokļa. Otrkārt, mums likās, ka atzītu shēmu ieviest uzņēmumā ir ātrāk, kā radīt savu. Laiks brīdī, kad nacionālais normatīvais regulējums stājās spēkā vien nedaudz vairāk kā mēnesi pirms shēmas ieviešanu pieprasīja ES, ir ļoti svarīgs. Mēs centāmies maksimāli izvairīties no situācijas, kad uzņēmumam nāktos iegādāties emisiju kvotas par izlietoto biomasas kurināmo, kura ilgtspēju mēs nespētu apliecināt. Un vēl – mēs uzticējāmies profesionāļiem jomā, kuru paši nepārzinājām.”

PAS “Daugavpils siltumtīkli” mērķis ir nodrošināt saviem klientiem pakalpojumus par pievilcīgām cenām, turpina Aleksandrs Karpenko: ”Pēc mūsu aprēķiniem mūsu pakalpojuma cena, ja mēs nespētu apliecināt šķeldas ilgtspēju, sadārdzinātos par 15 – 20 EUR/MWh. Tās ir milzīgas papildizmaksas, kuras mēs nevēlamies likt maksāt mūsu pakalpojuma saņēmējiem.”

Lai pierādītu atbilstību Ministru kabineta noteikumos noteiktajām prasībām, iesaistītajiem uzņēmumiem ir jāpamato ilgtspēja visā piegādes ķēdes posmā – no izejvielu ieguves līdz pat biomasas kurināmajam. Tas, savukārt, nozīmē, ka uzņēmumiem ir jāpielāgojas jaunajām prasībām, mainot iepriekš ierasto uzskaites kārtību. Arī PAS “Daugavpils siltumtīkli” tehniskais direktors Viktors Lukjančiks šo min kā galveno izaicinājumu: “SURE verifikācijas sistēmas ieviešanas process prasīja iedziļināties jauno prasību būtībā un attiecīgi pakārtot šīm prasībām jau esošo biokurināmā pieņemšanas un uzskaites sistēmu. Daudz kas kļuva skaidrāks no BM Certification šī gada janvārī rīkotā semināra un arī audita laikā.”

Izprotot apjukumu tirgū, uzņēmums BM Certification janvārī rīkoja bezmaksas publisko semināru meža un lauksaimniecības biomasas ražotājiem, uzpircējiem (pirmajiem savākšanas punktiem), tirgotājiem un katlumājām, kas izmanto biomasu, kurā stāstīja par jaunajām Ministru kabineta (MK) noteikumu Nr. 686 prasībām kā arī SURE verifikācijas shēmu.

Apsveicam PAS “Daugavpils siltumtīkli” ar paveikto apjomīgo darbu un iegūto sertifikātu!

Foto: PAS “Daugavpils siltumtīkli” valdes loceklis Aleksandrs Karpenko (pa labi) un PAS”Daugavpils siltumtīkli” tehniskais direktors Viktors Lukjančiks.

Saņemt piedāvājumu

Saņemt piedāvājumu

Juridiskā adrese

Kontaktpersona

Pēc kura standarta Jūs vēlaties sertificēt uzņēmumu?

Būvizstrādājumu sertifikācija
Piegādes ķēdes sertifikācija
Atbilstība RED II direktīvas prasībām
Mežu apsaimniekošanas sertifikācija
Kokmateriālu regula (Eiropas Savienība un Lielbritānija)
Kvalitāte, darba drošība un vide
Informācijas drošība un datu drošība
Ilgtspējīga attīstība
Pārtikas drošības sertifikācija
Koka māju būvkomplektu sertifikācija
Termiskās apstrādes procesa sertifikācija

Lūdzu aprakstiet ar ko uzņēmums nodarbojas un kurus procesus un/vai produktus/pakalpojumus vēlaties sertificēt.

Papildus komentārs

Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Vai vēlaties aizvērt formu?
Dati netiks saglabāti un nosūtīti.

Nosūtiet mums ziņu

Nosūtiet mums ziņu

Paldies, Jūsu ziņa ir saņemta!

Autors
Kristīne Višņauska
Mārketinga vadītāja