BM CertificationPakalpojumi
BRC globālais standarts drošai pārtikai

BRC globālais standarts drošai pārtikai

Patērētāju drošības un aizsardzības jautājumiem mūsdienās tiek piešķirta aizvien lielāka prioritāte. Pārliecība, ka pārtikas ražošanā iesaistītie darbinieki visos piegādes ķēdes posmos strādā pēc stingrākajiem standartiem, ir kļuvusi par priekšnoteikumu veiksmīgai pārtikas nozares attīstībai.

Lielbritānijas mazumtirdzniecības apvienība (BRC) ir vadošā starptautiski atzītā tirdzniecības organizācija, kura ir izstrādājusi un apstiprinājusi BRC standarta prasību kopumu, kas ir daļa no starptautiskās produktu drošības un kvalitātes sertifikācijas programmas.

BRC globālais standarts drošai pārtikai

Kas ir BRC globālais standarts drošai pārtikai?

BRC standarts ir Starptautiskās Pārtikas Drošības Iniciatīvas grupas (GFSI) atzīts un  attiecas uz uzņēmumiem, kas piedalās pārtikas produktu apritē pasaules tirgū neatkarīgi no produkta izcelsmes valsts. GFSI ir salīdzinošas novērtēšanas un apstiprināšanas shēma, kas nosaka pamatu pasaules pārtikas rūpniecībai attiecībā uz pārtikas drošības  vadības sistēmām un produktu sertifikāciju.

Kā iegūt BRC drošas pārtikas sertifikātu?

Lai sertificētos, uzņēmumā ir nepieciešams ieviest pārtikas drošības sistēmu, kas atbilst BRC drošas pārtikas globālā standarta prasībām.  BM Certification, akreditēta sertifikācijas iestāde, var sniegt sertifikācijas pakalpojumus un nodrošināt mācības par BRC standarta prasībām.

Sazinieties ar mums, lai saņemtu sīkāku informāciju.

Ja vēlaties saņemt cenas piedāvājumu, aicinām aizpildīt pieteikuma anketu tiešsaistē.

Kāpēc sertificēties pēc BRC globālā standarta drošai pārtikai?

BRC standartu ir atzinuši pārtikas ražotāji  visā pasaulē. Sertifikācija atbilstoši šim standartam apliecina Jūsu uzņēmuma atbilstību šādām kvalitātes sistēmām: HACCP (bīstamību analīzes un kritisko kontrolpunktu sistēma), labas ražošanas praksei, labas higiēnas praksei, labai laboratoriskai praksei. Tāpat tā palīdz pārtikas mazumtirgotājiem, ražotājiem un zīmolu īpašniekiem izpildīt likumdošanas saistības.

Izvēloties BRC drošas pārtikas sertifikāciju, tiks:

  • sniegts kopīgu prasību pamats pārtikas ražotāju un mazumtirgotāju sertificēšanai;
  • nodrošināta produktu reputācijas aizsardzība zīmolu īpašniekiem;
  • uzlabota pārtikas drošības vadības sistēmas;
  • palielināta uzticība Jūsu produktam;
  • nodrošināta nepārtraukta Jūsu sistēmu uzlabošana un palielinātas jaunas uzņēmējdarbības iespējas;
  • veicināta produktu atkritumu samazināšana, produktu pārstrāde un produktu izņemšana no apgrozības;
  • demonstrēta Jūsu apņemšanās garantēt klientiem drošu pārtiku;
  • veicināta biznesa attīstība, jo BRC sertifikāts ir GFSI atzīts, kā arī to atzīst lielākie mazumtirgotāji un pārtikas ražotāji.
Saņemt piedāvājumu

Saņemt piedāvājumu

Juridiskā adrese

Faktiskā adrese

Kontaktpersona

Vai uzņēmums jau ir sertificēts vai ir bijis sertificēts?

Pēc kura standarta Jūs vēlaties sertificēt uzņēmumu?

Lūdzu aprakstiet ar ko uzņēmums nodarbojas un kurus procesus un/vai produktus/pakalpojumus vēlaties sertificēt.

Vai Jūsu uzņēmuma darbība ir saistīta ar pakalpojuma sniegšanu vai produkta nogādāšanu/ apkalpošanu klienta teritorijā?

Cik uzņēmumam ir atrašanās vietas (teritorijas, adreses)?

Uzņēmuma kopējais darbinieku skaits

Papildus komentārs

Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Saņemt konsultāciju

Sūti mums ziņu

Paldies, Jūsu ziņa ir saņemta!